A

Anestol Merhem Nedir? Anestol Ne İşe Yarar? Anestol Prospektüs

ANESTOL %5 MERHEM KULLANMA TALİMATI

Haricen (cilt yüzeyine) uygulanır.

Etkin madde: Her tüp %5 lidokain içerir.

Yardımcı maddeler: Metilparaben, propil paraben, polietilen glikol 1500, polietilen glikol 6000, propilen glikol gibi yardımcı maddeler içerir.

Anestol Prospektüs

ANESTOL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Anestol beyaz renkte homojen, kıvamlı merhemdir. 10 g ve 30 g’lık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

Anestol, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.

Anestol;

 • Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları,
 • Çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar,
 • Meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları gibi durumlarda kullanılır.

Anestol ayrıca soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi (endotrakeal entubasyon) sırasında anestezik lubrikan (kaydırıcı) olarak da kullanılır.

ANESTOL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Anestol ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Merhemin sürüleceği yerde enfeksiyon varsa ve enfeksiyon tedavi edilmiyorsa,
 • Hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç (amiodaron veya sotalol gibi) alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız.

ANESTOL’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise, bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, Anestol uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa Anestol kullanırken dikkatli olunuz.
 • Para-aminobenzoik asit türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.
 • Anestol’ü etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat edilmelidir.
 • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa, özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.
 • Anestol’ün gözle temasından kaçınınız. Gözde tahriş gözlenmiş olup ayrıca koruyucu reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tahrişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz.
 • Düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amiodaron ile tedavi ediliyorsanız. Bu durumda, yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi düşünülmelidir.
 • Merhemin sürüleceği yerde enfeksiyonunuz varsa, bu sizin için geçerliyse, doktorunuz Anestol ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir.
 • Kötü huylu tümörünüzün olmadığı, Anestol tedavisinden önce belirlenmelidir.
 • Eğer makatınızda kanama ve tahriş olursa Anestol tedavisine son veriniz.
 • Yüksek dozda makattan uygulama yapılırsa, merkezi sinir sistemi yan etkileri gözlenir.
 • Anestol, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan maddenin sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan, ataklar halinde gelen ve birçok organ sistemini etkileyen hastalığı (porfiri) olan hastalarda sadece daha güvenli bir alternatif ise verilmelidir.

Uygun önlemler savunmasız hastalar için alınmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANESTOL’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Anestol deri ve mukozaya bölgesel olarak uygulandığından etkisinin yiyecek ve içeceklerden etkilenmesi beklenmez.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ANESTOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği sürece gebelik döneminde Anestol kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ANESTOL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anestol anne sütüne geçebilir. Emzirme döneminde, doktorunuz önermedikçe Anestol kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ANESTOL KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

ANESTOL’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.009 g metil paraben ve 0.021 g propil paraben (hidroksibenzoat) içermektedir. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 11.970 g propilen glikol içermektedir. Bu madde ciltte tahrişe neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ANESTOL KULLANIMI

 • Tokainid, meksiletin, amiodaron veya sotalol gibi kalp ritim bozukluğunun tedavisi için kullanılan ilaçlar,
 • Beta-blokerler (örn. propranolol) gibi kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
 • Diğer lokal anestezikler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ANESTOL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Gerektiğinde günde birkaç defa uygulanabilir.

Bir seferde uyguladığınız Anestol dozu 5 gramı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaine karşılık gelir.

Günlük 17-20 g Anestol (850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmayınız.

Çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, uygun bir miktar Anestol’ü uygulama yapılacak bölgeye iyice yedirerek sürünüz.

Çocuklarda Anestol Kullanımı:

İlacı kullanacak hastanın çocuk olması durumunda, doktorunuz daha düşük bir doz önerebilir.

Yaşlılarda Anestol Kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur, ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Anestol Kullanımı:

Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da doktorunuza bildiriniz.

Eğer Anestol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Anestol Kullandıysanız:

Anestol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Anestol Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Anestol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Anestol tedavisini sonlandırmanız durumunda bir yan etki yaşamanız beklenmez, ancak tedavinizi sonlandırmadan önce doktorunuza danışınız.

ANESTOL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Anestol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Anestol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilen),
 • El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme,
 • Zor nefes alma,
 • Ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise, sizin Anestol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Anestol’ün yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir.

Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik yan etkiler).

Bu yan etkiler;

 • Sinirlilik,
 • Baş dönmesi,
 • Görme bozuklukları,
 • Titreme,
 • Nöbet (konvülsiyon) gibi etkileri içerebilir.

Advers etkiler (yan etkiler) sıklıklarına göre şu şekilde sınıflandırılmıştır.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciltte tahriş,
 • Kızarıklık,
 • Kaşıntı veya döküntü.

Kazara gözle temasından sonra korneada tahriş gözlenmiştir.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ANESTOL’ÜN SAKLANMASI

 • Aestol’ü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Aestol’ü 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Aestol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Aestol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 21.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Yanıkların Nedenleri ve Tedavileri
 2. Kaşıntı Nedenleri ve Tedavileri
 3. Kurdeşen Dökmek Nedir
 4. Meme Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git