Anüs Hastalıkları

Anal Fistül Neden Olur? Anal Fistül Belirtileri (Anal Apse)

Fistül denildiğinde sindirim sisteminin lümenli organlarından dışarıya açılan bir tünelcikten bahsedilir.

Anal fistül nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Fistül denildiğinde sindirim sisteminin lümenli organlarından dışarıya açılan bir tünelcikten bahsedilir. Anal fistül denildiğinde makat civarında bağırsak ile cilt arasında oluşan küçük tüneller vardır ve bu tünelcikler bir ya da birden fazla olabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları denilen bağırsak hastalıklarından ya da makat civarındaki oluşan bir apsenin kendiliğinden delinmesinden veya ameliyatlar sonrası oluşabilir.

Fistüller genellikle iltihabi bir hastalığı sonucu meydana gelir. Karın içinde mide ile bağırsak arasında, kalın bağırsaklar ile idrar torbası arasında küçük tünelcikler oluşabilir. Anal fistül olarak düşünüldüğünde makatın son kısmı ile cilt arasında oluşan tünelciklerden bahsedilir. Fistül erkeklerde daha sık ve en sık 30-40 yaşları arasında görülür.

Anal fistül neden olur?

Anal fistülün oluşması için makat civarında bir enfeksiyon oluşması gerekir. Bu enfeksiyon dışkılama sırasında makatın tam açılamaması, dışkının mukoza denilen bağırsak iç tabakasına çıkarken sürtünmesi nedeni ile küçük çatlaklar oluşur veya cilt yolu ile bazı organizmaların vücuda girmesi sonucu o bölgede önce apse veya birkaç tane apsecikler oluşur.

Bu apseler zamanla olgunlaşır ve boşalır. Bu boşalma işlemi bağırsağın içerisine doğru olur ise sorun yaratmayabilir iken, makatın hemen kenarındaki cilde boşalır ise makat çevresi fistüller oluşur ve bu fistüllere (perianal fistüller) adı verilir. Bu oluşuma neden olan faktörlerden biride kabızlık sırasında o bölgedeki mukozanın yaralanmasıdır.

Anal fistül türleri

Anal fistül hastalığında makat çevresinde tek bir delik olabilir veya makat deliğine yakın olabilir. Bu fistüller basit fistüllerdir. Bazı fistüllerde birden çok kanalcık olabilir ve dışarıya tek delik açılabilir ama bağırsağın içerisine birkaç tane delik açılmış olabilir.

Bazı fistüllere komplike fistüller denir. Bu fistüller makat civarına at nalı şeklinde sararlar ve bunların tedavisi özellik arz eder. Bu fistüller ameliyat sonrası tekrarlayabilir. Diğer bir fistül türü ise bazı iltihabi hastalıklara bağlı makat çevresinde birden çok fistül oluşturabilir. Bu tip fistüller genellikle corhn hastalığı denilen enflamatuvar bağırsak hastalığının belirtisi olabilir.

Anal fistül belirtileri

Anal apse belirtileri

Anal apse belirtileri

Anal fistül belirtileri arasında makat deliğinin hemen dışında 1 santim ya da 8-10 santim kadar uzağında kalça bölgelerinde, perine denilen iki bacağın arasında, erkeklerde skrotum cildinde bir delik oluşur ve bu delikten bazen dışarıya akıntılar olur. Bu akıntı bazen kesilir ve o bölgede bir şişlik ve ağrı meydana gelir.

Fistülün ilk safhalarında makatta şişlik, makatta ve makat çevresinde ağrı, makatta kızarıklık, makatta kaşıntı, yüksek ateş, halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Bu durum bazen hastanın durumunu çok ciddi derecede bozabilir ve bu durumda o apsenin cerrahi olarak boşaltılması gerekir. Hastaların iç çamaşırlarında bazen dışkı veya kan bulaşması görülebilir.

Anal fistül ile anal fissür aynı hastalık mıdır?

Fistül denildiğinde hemen makat deliğinin dışında gelişen bir delik söz konusudur. Anal fissür denildiğinde ise makatta çatlak oluşması durumudur ve makatın hemen çıkışında cildin açılması ve kalın bağırsağın son kısmındaki adalelerin görülmesi ile karakterizedir. Fistül ve fissür farklı tablolardır.

Anal fistül teşhisi

Anal fistül teşhisinde genellikle genel cerrahi uzmanının yapacağı fizik muayene yeterli olabilir. Fistülün makat içindeki ağzını görebilmek için anoskopik muayene gereklidir. Komplike fistüllerde radyolojik (fistülografi ve rektal ultrasonografi) gibi yöntemlere ihtiyaç duyulur.

Anal fistül nasıl tedavi edilir?

Makat civarında bir apse oluşur ve daha sonra bu apseden bir fistül meydana gelir. Fistül ilk oluştuğunda basit fistül olabilir. Eğer bu basit fistüller zamanında ameliyat edilmez ise komplike denilen ve tedavisi zor olan fistüle dönüşebilir. Bu nedenle fistül teşhisi konulur ise ameliyat ile tedavi edilmelidir. Cerrahi tedavi fistülün yerleşimine, derin ya da yüzeysel oluşuna göre değişir.

Anal hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Anüs vücudun neresindedir
  2. Rektal prolapsus nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Proktit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Çocuklarda anüs imperforatus nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Makatta kaşıntı nedenleri ve tedavisi
  6. Hemoroid nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  7. Anal fissür nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git