A

Ampulla Teriminin Anlamı Nedir?

  • Ampulla nedir? Ampulla tüp benzeri bir yapının ya da kanalın sonundaki genişlemiş, yayvan şekildeki alandır.
  • Ampullalar vücudun neresinde bulunur? Vücutta, her fallop tüpünün son kısmında, iç kulakta üç semisirküler kanalın her birinde ve safra kanalının bağırsağa açıldığı bölümde olmak üzere farklı ampullalar bulunur.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git