A

Amoklavin-Bid Nedir? Amoklavin-Bid Ne İşe Yarar? Amoklavin Nasıl Kullanılır?

AMOKLAVIN-BID 1000 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film tablet; 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat (sığır, koyun veya keçi sütünden üretilir) ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry O4-F-28791 beyaz (Hidroksipropil metilselüloz 15 Cp, titanyum dioksit, polietilen glikol 4000, polietilen glikol 6000).

Amoklavin Nasıl Kullanılır

AMOKLAVIN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Amoklavin-Bid, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.

Amoklavin, beyaz film kaplı, kokusuz, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli diğer yüzünde DEVA yazılı, homojen görünüşlü oblong tabletler halindedir. Her bir karton kutu 10, 14 ve 20 adet tablet içermektedir. Amoksisilin trihidrat sığır, koyun veya keçi sütünden üretilmektedir.

Amoklavin, aşağıdaki durumlarda Amoklavin’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir (kullanılır):

 • Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar,
 • Çıban, apse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Diş apseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar,
 • Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.

AMOKLAVIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (AMOKLAVIN KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Geçmişte, Amoklavin veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.
 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde,

Amoklavin tedavisi derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.

AMOKLAVİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (Amoklavin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyon mononükleoz ile ilişkili olabilir).
 • Amoklavin’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla Amoklavin’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn. mantar).
 • Amoklavin uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AMOKLAVIN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Amoklavin mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE AMOKLAVIN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amoklavin’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR AMOKLAVIN KULLANABİLİR Mİ?

Amoklavin alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

AMOKLAVİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE AMOKLAVIN KULLANIMI

 • Amoklavin ile birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız, alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 • Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır), doktorunuz Amoklavin dozunu ayarlama kararı verebilir.
 • Amoklavin ile birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 • Amoklavin metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Amoklavin, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Amoklavin ile doğum kontrol haplarının birlikte kullanımı, doğum kontrol haplarının etkililiğini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AMOKLAVİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinler ve 12 Yaş Üzeri Çocuklar İçin:

 • Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet.
 • Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet.

Diş Enfeksiyonlarda Doz:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet.

Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri çiğnemeden bütün olarak yutunuz. Eğer gerekirse, yutma kolaylığı sağlaması açısından tabletleri ikiye bölebilirsiniz. İki yarıyı peşpeşe, beklemeden ve çiğnemeden yutunuz.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Çocuklarda Amoklavin Kullanımı:

Amoklavin’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için amoksisilin/klavulanik asit’in süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda Amoklavin Kullanımı:

Veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları:

 • Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
 • Kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi): Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız dikkatli yapılmalıdır.

Eğer Amoklavin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Amoklavin Kullandıysanız:

 • Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir.
 • Amoklavin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir. Amoklavin dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Amoklavin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Amoklavin Kullanmayı Unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Amoklavin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Amoklavin’i doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile Amoklavin’i almayı bırakmamalısınız.

AMOKLAVİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Amoklavin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Amoklavin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem),
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi),
 • İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom),
 • Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (toksik epidermal nekrolizis,
 • İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (büllöz döküntülü dermatit),
 • Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (akut generalize ekzantemöz püstülosis).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Grip benzeri belirtiler gösteren döküntü, ateş, salgı bezlerinde şişme ve anormal kan test sonuçları (beyaz kan hücreleri (eozinofili) ve karaciğer enzimlerinde artış içeren) (eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS)).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Amoklavin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz),
 • Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi),
 • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal,
 • Dilin renginin siyah renk olması,
 • Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit),
 • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri),
 • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit),
 • Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sarılık).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Diş renginde değişiklik (genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir),
 • Aşırı hareketlilik,
 • Kasılma, nöbet ya da çırpınma.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Sindirim güçlüğü,
 • Deride döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis),
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma.

Bunlar Amoklavin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

AMOKLAVİN’İN SAKLANMASI

 • Amoklavin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Amoklavin’i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Amoklavin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Amoklavin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Amoklavin’i kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 04/09/2018 tarihinde onaylanmıştır. 

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git