Nörolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Alzheimer Hastalığı Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi

Unutkanlık (alzheimer) hastalığı nedenleriAlzheimer, beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür ve haberci kimyasallar azalır. Sonuçta bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar. Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaş üzeri 10 kişiden birinde, 85 yaş üzerinde her iki kişiden birinde alzheimer hastalığı görülür.

Unutkanlık (alzheimer) hastalığı nedenleri

Alzheimer, beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür ve haberci kimyasallar azalır. Sonuçta bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar. Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaş üzeri 10 kişiden birinde, 85 yaş üzerinde her iki kişiden birinde alzheimer hastalığı görülür.

Dünya genelinde 20 milyona yakın alzheimer hastası bulunmaktadır. Erkeklerde ve kadınlarda yaklaşık aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Fakat nadir olarak genetik geçişli olabilir. Alzheimer hastalığı yavaş ilerlerler ve zaman içerisinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığına neden olan faktörler, geçmiş dönemde depresyon geçirenlerde, damar hastalıkları, geçmişte ciddi kafa travmaları, düşük eğitim düzeyi, APOE4 gen taşıyıcılığı alzheimer hastalığı için bilinen genetik faktördür.

Alzheimer hastalığı tipleri – türleri

Alzheimer hastalığı genel olarak 3 evrede değerlendirilir. Başlangıç evre, orta evre ve ileri evre şeklinde değerlendirilir.

Başlangıç evre alzheimer hastalığı : Hastanın isimleri, tarihleri unutması, yolunu şaşırma, kelimeleri bulamama, işine, çevresine ilgisizlik, eşyaları uygunsuz yerlere koyma, aynı soruları tekrar tekrar sorma, konuşurken konuyu unutma, bulunduğu yer ve zamanın farkında olmama, bildiği işleri unutma (yemek yapma gibi) ve hastalığını kabul etmeme gibi belirtilerdir.

Orta evre alzheimer hastalığı : Belirgin unutkanlık, kişileri tanıyamama, yıkanma, giyinme gibi gündelik yaşamda başkalarına ihtiyaç duyma, yakın tarihte yaşanan olayları çabuk unutma, yemekleri ya da çaydanlığı ocakta unutma, hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar gibi belirtiler ile kendini gösterir.

İleri evre alzheimer hastalığı : Aile üyelerini tanıyamama, yemek yemede, tekerlekli sandalyeye muhtaç kalacak kadar yürüme zorlukları, idrar ve büyük abdest tutamama, ciddi derecede davranış bozuklukları gibi belirtiler görülür.

Alzheimer hastalığı belirtileri

Alzheimer hastalığı belirtileri

Alzheimer hastalığı belirtileri

Alzheimer hastalığında belirtiler iki farklı başlık altında değerlendirilir. Bu başlıklardan birincisi, zihinsel bozukluklar, genellikle ilk belirti unutkanlıktır. Öğrenme zorluğu, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü gibi belirtiler zihinsel bozukluklar şeklinde tanımlanır. Diğer bir bozukluk ise davranış bozuklukları, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, amaçsız dolaşma, hayaller görme ve depresyon gibi bozukluklardır.

Alzheimer hastalığı teşhisi

Alzheimer hatalığı bunamanın en sık görülen nedenidir. Fakat alzheimer hastalığına benzer belirtiler gösteren başka hastalıklarda vardır. Bu nedenle tanı konulurken alzheimer hastalığının diğer başka hastalıklardan ayırt edilmesi gereklidir. Sinir hastalıkları uzmanları (nörologlar), farklı testler, beyin filmleri ve laboratuvar tetkikleri ile alzheimer teşhisini koyabilirler.

Alzheimer hastalığı tedavisi

Alzheimer hastalığı tedavisi

Alzheimer hastalığı tedavisi

Alzheimer hastalığını tamamen iyileştirecek tedavi yöntemi henüz mevcut değildir. Alzheimer hastalığı tedavisinde amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve seyrini yavaşlatmaktır. İlaç tedavisi sayesinde hastalığın belirtileri hafifler ve hastanın yaşam kalitesi tam olmasa da korunmuş olur.

Depresyon, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi ruhsal bozuklukların tedavisi için de kullanılan etkili ilaç tedavileri bulunmaktadır.

1 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git