Akciğer Hastalıkları

Alveolit Hastalığı Neden Olur? (Alveol Duvarlarının İltihabı)

Alveolit nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Alveol (akciğerlerdeki küçük kesecikler) duvarlarının iltihabı ve kalınlaşmasıdır. Alveolit soluk alıp verme sırasında akciğerlerin esnekliğini azaltır ve gazın akciğerler ve çevresindeki kan damarları arasında transferinin etkinliğini düşürür.

Alveolit nedenleri ve alveolit tipleri

Solunum yolu kaynaklı alveolit nedir? : Alveolit, çiftçi akciğeri (küflü samandan gelen sporlar ile olur), bagasozis (küflü şeker kamışı artıklarından gelen sporlar ile olur) ve kuş besleyicisi akciğerinde (kuş pisliklerinden gelen partiküller ile olur).

Genellikle hayvan veya bitki kaynaklı bir tozun solunum ile alınmasından dolayı alerjik bir reaksiyon nedeni ile de olmaktadır. Bu tip alveolit ekstrinsik alerjik alveolit olarak bilinmektedir.

Fibrozan alveolit nedir? : Fibrozan alveolit bir otoimmün hastalıktır (immün sisteminin vücudun kendi dokularını saldırması) sonucu oluşur. Bazı olgularda romatoid artrit veya sistemik lupus eritematozus gibi diğer otoimmün hastalıklar ile birlikte görülür.

Radyasyon alveolit nedir? : Radyasyon alveoliti akciğerlerin radyasyonu ile oluşur ve akciğer veya meme kanseri nedeni ile radyoterapi verilmesinin nadir bir komplikasyonu olarak görülebilir.

Alveolit belirtileri

Alveolit genellikle kuru bir öksürüğe ve çabalayarak güçlükle soluk almaya neden olur.

Alveolit teşhisi

Alveoliti bulunan bir kişinin göğüs röntgeninde akciğerlerde genellikle benek tarzında gölgeler görülür. Bir alerjene karşı spesifik antikorlara (immün sistemi tarafından üretilen proteinler) bakmak için kan testleri yapılabilir. Bunlar otoimmün hastalık kanıtını aramak için de yapılabilir.

Akciğer fonksiyon testleri, bronşlar (akciğerlere hava pasajları) boyunca hava akımında tıkanma olmadan akciğer kapasitesinde azalma olduğunu gösterir. Akciğer biyopsisi kesin alveolit tanısı koymanın en etkili yolu olabilir.

Alveolit tedavisi ve hastalığın seyri nasıl olur?

Çoğu alveolit tipinde kısa bir kortikosteroid ilaç tedavisi semptomları (belirtileri) hafifletir ancak fibrozan alveolitte ilaçların yaşam boyu alınması gereklidir. Eğer alerjik alveolit’in nedeni bilinir ve akciğer hasarı ortaya çıkmadan önce önlenir ise hastalığın etkileri kalıcı olmaz. Fibrozan alveolitte hastalığın verdiği hasar tedaviye rağmen ilerler ve solunum güçlüğünün artmasına ve bazen solunum yetmezliğine neden olur.

Akciğer hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Akciğer mantarı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Akciğer apsesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Akciğer nodülleri neden olur
  4. Akciğer kanseri – tümörleri nedenleri ve tedavisi
  5. Akciğer sönmesi – pnömotoraks nedenleri ve tedavisi
  6. Akciğer ödemi – pulmoner ödem nedenleri ve tedavisi
  7. Akciğer amfizemi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git