Hastalıklar ve Tedaviler

Alt Çene (Mandibula) Kistleri Belirtileri ve Tedavisi

Mandibulanın kistik lezyonları, diğer birincil (primer) veya ikincil (sekonder) çene tümörleri ile karşılaştırıldığında daha nadir görülmektedir. Mandibula kistlerinin lokalizasyonu, mandibula kemiği simfiz, parasimfiz, korpus, angulus ve ramus olmak üzere 5 bölgeye ayrılarak sınıflandırılır. Kistik kitlelerin büyük çoğunluğu benigndir (iyi huyludur).

Mandibula kistleri nedenleri

İltihabi hastalıklar, yaş, mekanik travma, sistemik hastalık veya artmış bölgesel kan akımı gibi faktörlerin epitel çoğalmasını uyararak kistik lezyonların oluşumunda rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Mandibula kistleri belirtileri

Kistler genellikle büyük boyutlara ulaşıncaya kadar bulgu vermezler. Bazen kistler tesadüfen çekilen dental ve yüz grafilerinde saptanmaktadır. İleri evrelerde ise ağrı, şişlik, diş sorunları, karıncalanma ve uyuşma hisleri, ağız içine akıntı gibi belirtiler verebilir. İleri olgularda ise ağzın açılmaması, his kaybı ve patolojik kırıklar görülebilir.

Mandibula kistleri teşhisi

Mandibula kistleri, hastanın hikayesi, fizik muayene bulguları, radyolojik görüntüleme (panoramik mandibula grafisi) ve histopatolojik inceleme ile teşhis edilir. Ayrıca bilgisayarlı tomografi (BT) kemikteki genişlemeyi, hasarı veya dışa yayılımı belirlemede oldukça yardımcıdır. Kist içeriğini belirlemek için ayırıcı tanıda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) önerilmektedir.

Mandibula kistleri tedavisi

Tedavi, cerrahi olarak kistin çıkarılmasıdır. Kist kapsülü kemik yatağından hiç parça kalmayacak şekilde sıyrılarak çıkarılır. Kistin çıkarılmasından sonra ortaya çıkan boşluğun, kendiliğinden 6-12 ay içerisinde kemik ile dolması beklenir. Geniş kemik defektlerinde, kemikteki boşluğun başka yerden alınan kemik grefti ile doldurulması gerekebilir.

Mandibula kistleri tekrarlayabilir. Özellikle keratokistlerde, cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra kistin tamamen çıkarıldığından emin olmak çok mümkün değildir. Çünkü kistin epitelyal komponent artıkları gözden kaçabilir ki, bu kalıntılar kistin tekrarlamasının primer (birincil) nedenidir. Bu nedenle bu epitelyal kalıntıları tamamen temizleyip tekrarlama oranını azaltmak için kistin cerrahi olarak çıkarılması sonrası kimyasal koterizasyon, kemik duvarların agresif küretajı, kriyoterapi ya da tutulan mandibulanın radikal rezeksiyonu gibi yöntemler de uygulanabilir.

Hastaların ameliyat sonrası 3, 6 ve 12. aylarda ve sonraki yıllarda her 12 ayda bir panoramik mandibula grafisi çekilerek takibi gerekir.

Benzer Sağlık yazılarımız

  1. Ranula Kisti Nedenleri ve Tedavisi
  2. Mandibula Kırıkları ve Tedavisi
  3. Yumuşak Doku Tümörleri
  4. Ağız Hijyeni Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git