A

Allerset Tablet Nedir? Allerset Ne İçin Kullanılır? Allerset Yan Etkileri

Allerset, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

ALLERSET KULLANMA TALİMATI

Allerset tabletin etkin maddesi nedir? Setirizin dihidroklorür içerir. Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

Allerset tabletin yardımcı maddeleri nedir? Mısır nişastası, laktoz, povidon, magnezyum etearat, erotneralize su, eudraait E t (kuru madde olarak), polietilen glikol 6000, titandioksit, talk gibi maddeleri içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza bildiriniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz ilaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

Allerset 810 mg film tablet ağız yolu ile alınır.

ALLERSET NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ALLERSET ENDİKASYONLARI)

Allerset kutuda, 10, 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulur. Tabletler, beyaz veya hemen hemen beyaz renkli, her iki tarafı bombeli, bir yüzünde sn/10 logosu bulunan, yuvarlak film kaplı tabletler şeklindedir.

Allerset alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Allerset ilaç 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde; alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

ALLERSET KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Allerset aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Allerset’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,
 • Fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi (10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) varsa.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALLERSET’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Allerset’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri gibi) doktorunuza danışmalısınız.
 • Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Allerset ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza sormalısınız. Allerset alerji testinin sonuçlarını değiştirebilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ALLERSET KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Setirizin dihidroklorürün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin kesin bir yan etki göstermemiş olsa da setirizin dihidroklorürün hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatli kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Allerset’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin Allerset’i kullanması önerilmez.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ALLERSET KULLANABİLİR Mİ?

 • Önerilen 10 mg dozda setirizin dihidroklorür araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
 • Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar.
 • Bu tip duyarlı hastalarda, Allerset’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcılar) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna sebep olabilir.

ALLERSET’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Allerset’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmiş ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza sormanız gerekir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ALLERSET KULLANIMI

Allerset’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı Allerset tedavisi sırasında kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

ALLERSET NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Allerset’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanımı:

Allerset’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

6 Yaş ve Üstü Çocuklarda ve Erişkinlerde Allerset Kullanımı:

Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tablet) alınabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Allerset tablet ağızdan kullanım içindir. Allerset tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile içiniz.

Çocuklarda Allerset Kullanımı:       

6 yaş altı çocuklarda Allerset 10 mg Film Tablet’in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir. Bu popülasyon (6 yaş altı çocuklar) için Allerset şurup 1 mg/ml veya Allerset Oral Damla 10 mg/ml formları vardır ve bunlar kullanılabilir.

Yaşlılarda Allerset Kullanımı:

Hastanın böbrek işlevi normal ise dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Allerset Kullandıysanız:

Allerset’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Allerset Unutursanız:

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Allerset’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile bu durum hakkında konuşmalısınız.

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz, böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Allerset Kullanımı:

Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun düzenlenmesi tavsiye edilir.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak düzenlenir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Allerset Kullanımı:

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler.

Allerset İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Allerset ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

ALLERSET’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Allerset’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Allerset’i kullanmayı bırakınız ve ”hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz”.

 • Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması],
 • Anafılaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi),
 • Aşırı duyarlılık,
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı),
 • Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak),
 • Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale),
 • Senkop (baygınlık),
 • Titreme,
 • Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu),
 • Bulanık görme,
 • Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi),
 • Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının-nabzın normalin üstüne çıkması),
 • Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri) gibi yan etkiler Allerset’in ciddi yan etkileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Allerset’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Allerset’in hafif yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

 • Halsizlik,
 • Sersemlik hissi,
 • Baş ağrısı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Mide bulantısı,
 • Somnolans (uyuklama hali),
 • Rinit (nezle),
 • Farenjit (yutak iltihabı),
 • Diyare (ishal),
 • Agresyon (saldırganlık hali),
 • Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali),
 • Unutkanlık.
 • Hafıza bozukluğu,
 • Uykusuzluk,
 • Tik,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük),
 • Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma),
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Ürtiker (kurdeşen),
 • Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü),
 • Disüri (ağrılı işeme),
 • Enürez (idrar kaçırma),
 • Asteni (yorgunluk),
 • Kırıklık,
 • Kilo artışı,
 • Karın ağrısı,
 • Depresyon,
 • Ödem,
 • Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri),
 • İştah artışı,
 • İntihar düşüncesi,
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • İdrar yapamama, işeme zorluğu gibi yan etkiler Allerset’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzun ya da  eczacınızın haberinin olması önemlidir.

ALLERSET’İN SAKLANMASI

 • Allerset’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Allerset’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Allerset’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Allerset’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 03.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazıları

 1. Kurdeşen dökmek ne demek
 2. Kaşıntı nedenleri ve tedavisi
 3. Zona hastalığı nedir
 4. Bebeklerde isilik nedenleri ve tedavisi
 5. Bahar alerjisi (alerjik rinit) nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git