A

Allerset Tablet Nedir? Allerset İlacının Yan Etkileri

Allerset, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Allerset kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza bildiriniz.
 5. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 6. Allerset tabletin etkin maddesi nedir? : Setirizin dihidroklorür içerir. Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.
 7. Allerset tabletin yardımcı maddeleri nedir? : Mısır nişastası, laktoz, povidon, magnezyum etearat, erotneralize su, eudraait E t (kuru madde olarak), polietilen glikol 6000, titandioksit, talk gibi maddeleri içerir.
 8. Allerset 810 mg film tablet ağız yolu ile alınır.

Allerset ilaç nedir?

Allerset kutuda, 10, 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulur. Tabletler, beyaz veya hemen hemen beyaz renkli, her iki tarafı bombeli, bir yüzünde sn/10 logosu bulunan, yuvarlak film kaplı tabletler şeklindedir.

Allerset ilaç hangi hastalıklarda kullanılır? (Endikasyonları)

 1. Allerset, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 2. Alleret ilaç 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde; alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Allerset ilacını kullanmadan önce nelere dikkat etmek gerekir? (Kontrendikasyonları)

Allerset aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır.

 1. Allerset’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa Allerset kullanılmamalıdır.
 2. Fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi (10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilaç kullanılmamalıdır.
 3. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Allerset kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

 1. Allerset’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.
 2. İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri gibi) doktorunuza danışmalısınız.
 3. Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Allerset ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza sormalısınız. Allerset alerji testinin sonuçlarını değiştirebilir.

Hamilelik döneminde Allerset ilaç kullanılır mı?

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Setirizin dihidroklorürün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin kesin bir yan etki göstermemiş olsa da setirizin dihidroklorürün hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatli kullanılması önerilir.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Allerset kullanılır mı?

 1. Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Allerset’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin Allerset’i kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullananlar Allerset kullanabilir mi?

 1. Önerilen 10 mg dozda setirizin dihidroklorür araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku haluetkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.
 2. Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar.
 3. Bu tip duyarlı hastalarda, Allerset’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcılar) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna sebep olabilir.

Allerset’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Allerset’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmiş ise bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza sormanız gerekir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Allerset kullanımı

 1. Allerset’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.
 2. Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı Allerset tedavisi sırasında kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

Allerset ilaç nasıl kullanılır?

Allerset ne için kullanılır

Allerset ne için kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 1. Allerset’in yiyecek ve içecek ile kullanılmı : Allerset’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.
 2. Uygulama yolu ve metodu : Allerset tablet ağızdan kullanım içindir. Allerset tableti yeterli miktarda sıvı (ör. bir bardak su) ile içiniz.
 3. 6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde Allerset kullanımı : Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg (1/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) alınabilir.
 4. Çocuklarda Allerset kullanımı : 6 yaş altı çocuklarda Allerset’in 10 mg Film Tablet’in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir. Bu popülasyon (6 yaş altı çocuklar) için Allerset Şurup 1 mg/ml veya Allerset Oral Damla 10 mg/ml formları vardır ve bunlar kullanılabilir.
 5. Yaşlılarda Allerset kullanımı : Hastanın böbrek işlevi normal ise dozun azaltılmasına gerek yoktur.
 6. Kullanmanız gerekenden daha fazla Allerset kullandıysanız : Allerset’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 7. Allerset’i kullanmayı unutursanız : Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Allerset’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile bu durum hakkında konuşmalısınız.

Allerset’in özel kullanım durumları  

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.

 1. Böbrek yetmezliği durumunda Allerset kullanımı : Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak düzenlenir.
 2. Karaciğer yetmezliği durumunda Allerset kullanımı : Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler.
 3. Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Allerset kullanımı : Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun düzenlenmesi tavsiye edilir.
 4. Allerset tedavisi bittiğinde görülebilecek etkiler : Allerset ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Allerset’in ciddi yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Allerset’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Allerset’i kullanmayı bırakınız ve ”hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz”.

 1. Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması],
 2. Anafılaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi),
 3. Aşırı duyarlılık,
 4. Konfüzyon (zihin karışıklığı),
 5. Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak),
 6. Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale),
 7. Senkop (baygınlık),
 8. Titreme,
 9. Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu),
 10. Bulanık görme,
 11. Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi),
 12. Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının-nabzın normalin üstüne çıkması),
 13. Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı),
 14. Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri) gibi yan etkiler Allerset’in ciddi yan etkileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Allerset’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Allerset’in hafif yan etkileri nelerdir?

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

 1. Halsizlik,
 2. Sersemlik hissi,
 3. Baş ağrısı,
 4. Ağız kuruluğu,
 5. Mide bulantısı,
 6. Somnolans (uyuklama hali),
 7. Rinit (nezle),
 8. Farenjit (yutak iltihabı),
 9. Diyare (ishal),
 10. Agresyon (saldırganlık hali),
 11. Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali),
 12. Unutkanlık.
 13. Hafıza bozukluğu,
 14. Uykusuzluk,
 15. Tik,
 16. Tat alma bozukluğu,
 17. Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük),
 18. Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma),
 19. Kaşıntı,
 20. Döküntü,
 21. Ürtiker (kurdeşen),
 22. Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü),
 23. Disüri (ağrılı işeme),
 24. Enürez (idrar kaçırma),
 25. Asteni (yorgunluk),
 26. Kırıklık,
 27. Kilo artışı,
 28. Karın ağrısı,
 29. Depresyon,
 30. Ödem,
 31. Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri),
 32. İştah artışı,
 33. İntihar düşüncesi,
 34. Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 35. İdrar yapamama, işeme zorluğu gibi yan etkiler Allerset’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzun ya da  eczacınızın haberinin olması önemlidir.

Allerset nasıl saklanır?

 1. Allerset’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Allerset’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 3. Allerset’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Allerset’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 03.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kurdeşen dökmek ne demek
 2. Kaşıntı nedenleri ve tedavisi
 3. Zona hastalığı nedir
 4. Bebeklerde isilik nedenleri ve tedavisi
 5. Bahar alerjisi (alerjik rinit) nedenleri ve tedavisi
 6. Gözlerde kaşıntı nedenleri ve tedavisi
 7. Burun akıntısı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git