A

Allergodil Nazal Sprey Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Allergodil İlacın Yan Etkileri

Allergodil, mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik rinit (burun kaşıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Allergodil nazal sprey kısaca nedir?

Allergodil 10 ml berrak çözelti içeren cam şişelerde sunulan anti-alerjik bir burun spreyidir. Etkin madde olarak azelastin hidroklorür içerir.

Allergodil ne için kullanılır?

Allergodil alerji belirtilerini gidermek için kullanılan anti-alerjik bir ilaçtır. Bu ilaç mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik rinit (burun kaşıtısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi belirtilerin) tedavisinde kullanılır.

Allergodil nasıl kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediyse, Allergodil’i her bir burun deliğine günde 2 defa (sabah ve akşam) 1 kez sıkılır.

Allergodil’in yan etkileri

Allargodil diğer ilaçlar gibi bu ilacın içeriğinde bulunan etkin maddelere karşı duyarlı olan kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Diğer genel yan etkileri arasında baş dönmesi, döküntü, kaşıntı, ateş, yorgunluk, zayıflık hissi gibi yan etkiler görülebilir.

Allergodil kullanılmaması gereken durumlar

Azelastin hidroklorür veya Allergodil’in içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde kullanılmamalıdır. 6 yaş altındaki çocuklarda Allergodil kullanılmaz. Hamilelikte Allergodil kullanımına kadının doktoru karar vermelidir. Emzirme dönemine dahil yeterli bilgi olmadığı için emzikli kadınların Allergodil kullanması önerilmez.

Üstteki bilgiler Allergodil’in kısa bilgileridir. Daha detaylı bilgi edinmek için alttaki KULLANMA TALİMATINA bakınız. 

Allergodil nazal sprey kullanma talimatı

Allergodil burun içine uygulanır.

Allergodil’in ekin maddesi nedir? Her bir sprey püskürtmesi (0.14 ml) 0.14 mg azelastin hidroklorür içerir.

Allergodil’in yardımcı maddeleri: Sodyum edetat, hipromelloz, sodyum monohidrojenfosfat dodekahidrat, sitrik asit, sodyum klorür, saf su içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya, hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Allergodil nazal sprey nedir?

Allergodil, 10 ml berrak, çözelti içeren cam şişelerde sunulan anti-alerjik bir burun spreyidir. Allergodil, etkin madde olarak her bir püskürtmede 0.14 mg azelastin hidroklorür içermektedir.

Allergodil hangi hastalıklarda kullanılır? (Allergodil’in endikasyonları)

 • Azelastin, alerji belirtilerini gidermede kullanılan anti-alerjik bir ilaçtır.
 • Allergodil, mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik rinit (burun kaşıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Allergodil kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (konrendikasyonlar)

 • Azelastin hidroklorür veya Allergodil’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda Allergodil kullanmayınız.

Allergodil kullanırken nelere dikkat etmeli? (Uyarılar/Önlemler)

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Allergodil’in özel kullanım durumları

Hamilelikte Allergodil kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Laboratuvar hayvanlarında, tedavi için kullanılan dozların çok üstündeki dozlarda bile anne karnındaki cenin üzerine herhangi bir toksik etki göstermemesine rağmen, günümüzdeki tıbbi yaklaşım, hamileliğin ilk üç ayında Allergodil’in kullanılmaması yönündedir. Hamilelik döneminde Allergodil kullanımına doktorunuz karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Allergodil kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Emzirme dönemi sırasında bu ilacın güvenliliğine ait yeterli kanıt olmadığından, Allergodil’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullananlar Allergodil kullanabilir mi? Allergodil kullanılırken, hastalığın kendisinin de neden olabileceği tek tük vakalar halinde bitkinlik, bezginlik, takatsizlik, baş dönmesi veya halsizlik görülebilir. Benzer şikayetleriniz oluyor ise araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Bu etkiler, alkol ve reaksiyon zamanı üzerine olumsuz etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanım durumunda artabileceği için, özel dikkat göstermelisiniz. Allergodil kullanımı sırasında araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

Allergodil’in özel kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

Allergodil’in yiyecek ve içecekler ile kullanımı: Bugüne kadar yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Ancak, genel bir kural olarak ilaç kullanan kişilerin alkollü içecekleri tüketmemesi gerekir.

Eğer Allergodil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Allergodil kullanımı

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Allergodil’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Allergodil’in içerdiği yardımcı maddelere karşı herhangi etki oluşması beklenmemektedir.

Allergodil nasıl kullanılır?

Allergodil daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe, Allergodil’i her bir burun deliğinize günde 2 defa 1 kez sıkınız (sabah ve akşam; günlük toplam doz 0.56 mg azelastin hidroklorüre eşdeğer).

Uygulama yolu ve metodu:

Allergodil’i başınız dik pozisyonda iken uygulayınız (Aşağıdaki şekil ve talimatları takip ediniz.)

 • Aşama 1: Koruyucu kapağını çıkarınız.
 • Aşama 2: Sadece ilk kullandığınızda, püskürtme görünene kadar birkaç kez dışarıya sıkınız.
 • Aşama 3: Başınız dik durumdayken her bir burun deliğine bir kez sıkınız.

Allergodil nazal sprey uygulama şekli

Aşama 4 (son aşama): Koruyucu kapağı, tekrar yerine takınız.

Allergodil ile tedavi süresi semptomların tipine, şiddetine ve gelişimine bağlıdır. Allergodil uzun dönem tedavide kullanılabilir.

Çocuklarda Allergodil kullanımı: 

Allergodil’i 6 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Allergodil kullanımı: 

Yaşlılarda kullanımı için özel bir önlem yoktur. Normal dozlarda kullanılabilir.

Allergodil’in özel kullanım durumları: 

Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Allergodil kullandıysanız: 

Allergodil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Allergodil, burun içerisine lokal olarak kullanılır. Lokal olarak aşırı doz durumunda bile, aktif madde içeriği çok düşük olduğundan dolayı herhangi bir zehirlenme belirtisi beklenmez. Ancak, amaçlanan kullanımının dışında daha yüksek miktarlarda ağız yoluyla alınması (örneğin, şişenin tamamının bir çocuk tarafından yutulması) durumunda tıbbi yardım sağlanmalıdır. Söz konusu doz aşımı çok yeni gerçekleşmiş ise mide yıkanması önerilir.

İnsanlarda azelastin hidroklorürün toksik dozlarının uygulamasına ait deneyim bulunmamaktadır. Son derece yüksek aşırı dozda veya zehirlenmede merkezi sinir sistemi bozuklukları (huzursuzluk, yerinde duramama, heyecan veya belirgin şekilde uzun süreli yorgunluk ve uykulu hal), hayvan deneylerinin sonuçlarına dayalı olarak beklenebilir. Dolayısıyla bu bozuklukların tedavisi belirtilere yönelik olmalıdır.

Allergodil’i kullanmayı unutursanız:

Eğer Allergodil’i uygulamayı unutursanız, özel bir önlem almanıza gerek yoktur. Sonraki dozu her zamanki saatinde almanız yeterli olacaktır. Gerektiğinde ve unutulduğunda iki uygulama zamanı arasında da unutulan Allergodil dozunu kullanabilirsiniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kulanmayınız.

Allergodil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Allergodil tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler nelerdir?

Allergodil ile tedaviye belirtileriniz geçinceye kadar düzenli olarak devam ediniz. Allergodil’’i kullanmayı bırakırsanız, rahatsızlığınızın tipik belirtileri kısa sürede yeniden ortaya çıkabilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Allergodil’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Allergodil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Allergodil’in sık görülen yan etkileri: 

Sık yan etkiler genellikle uygun olmayan uygulama şekline (baş arkaya yatırılarak uygulanmasına) bağlı nadiren bulantıya sebep olabilen acı tat oluşması gelişebilir.

Allergodil’in seyrek görülen yan etkileri:

Allergodil’in sık olmayan yan etkileri sprey uygulandığında iltihaplı burun mukozasında iritasyon (batma, kaşınma), hapşırma ve burun kanaması olarak ortaya çıkabilir.

Allergodil’in çok seyrek görülen yan etkileri:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Baş dönmesi
 • Döküntü, kaşıntı
 • Ateş
 • Hastanın kendisinden de kaynaklanabilecek olan yorgunluk (bitkinlik, tükenmişlik hissi), baş dönmesi veya zayıflık hissi gibi yan etkiler Allergodil’in seyrek görülen yan etkileridir.

Üstte bahsi geçen yan etkiler, genellikle geçicidir, dolayısıyla özel bir önlem alınmasına gerek duyulmayacaktır. 

Allerdodil’in kullanımından sonra ağzınızda acı bir tat hissederseniz, bu acı tadı gidermek için alkol içermeyen meyve suyu veya süt gibi bir şeyler içmek faydalı olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Allergodil nasıl saklanır?

 • Allergodil’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Allergodil’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında (+8°C’nin altında) saklamayınız. Yanlışlıkla buzdolabı gibi +8°C’nin altındaki bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa, Allergodil’in etkin maddesi bir ölçüde kristalleşmeye başlar. Şişeyi ışığa tuttuğunuzda bu kristaller görünür hale gelecektir. Böyle bir çözeltiyi kullanmayınız. Ancak çözeltiyi birkaç saat oda ısısında bırakırsanız, kristaller tamamen kaybolacaktır, bu berrak çözeltiyi yeniden kullanabilirsiniz.
 • Allergodil’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Allergodil’i kullanmayınız.

Allergodil şişesi açıldıktan sonra kullanım süresi nedir?

Şişenin ilk açılımından sonra Allergodil’i, 6 aydan daha uzun süre ile kullanmayınız (şişenin kapağı açıldıktan sonra kullanma süresi 6 aydır).

Bu kullanma talimatı 16.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Bahar alerjisi (mevsimsel alerji) nedenleri ve tedavisi
 2. Polen alerjisi olan kişiler nelere dikkat etmeli
 3. Saman nezlesi (alerjik rinit) belirtileri ve önlemler
 4. Aşırı duyarlılık reaksiyonu neden olur
 5. Burun akıntısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git