A

Algopet Tablet Nedir? Algopet Tablet Ne İşe Yarar? Algopet Nasıl Kullanılır?

ALGOPET 100 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol, FD&C mavi no. 2.

Algopet Tablet Nasıl Kullanılır

ALGOPET NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ALGOPET ENDİKASYONLARI)

Algopet mavi renkli, oval şekilli, bir yüzü çentikli, film kaplı tablettir. Her bir film kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir. 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Algopet çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak bilinen grupta yer alır.

Algopet;

 • Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (romatoid artrit),
 • Eklemlerin aşınması sonucu ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak da bilinen bir hastalık (osteoartrit),
 • Eklemlerde ağrı, şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı (kronik) bir hastalık (Ankilozan spondilit),
 • Akut kas iskelet sistemi ağrıları,
 • Akut gut artriti,
 • Adet ağrısı (dismenore) tedavisinde kullanılır.

ALGOPET KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ALGOPET KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Algopet’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız  varsa,
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
 • Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa,
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Daha önceden NSAİİ kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan mide ya da bağırsaklarınızda kanama ya da delinme öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsaklarınızda kanamanız, beyin kanamanız ve diğer herhangi bir kanamanız varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

ALGOPET’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) varsa. Algopet tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir.
 • Sıvı tutulması veya ödem olursa.
 •  Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa.
 • Mide ve bağırrsaklarda iltihap, kanama, ve delinme olursa.
 • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız.
 • Önceden var olan astım hastalığınız söz konusu ise.
 • Kansızlık (anemi) oluşursa ya da kan pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa.
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız.
 • Sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da diğer bağ dokusu hastalıklarınız varsa.
 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve ileri böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir.
 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.
 • Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.
 • Diğer benzeri ağrı kesiciler ile birlikte kullanmayınız.
 • Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ALGOPET KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Algopet, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Gebeliğin son döneminde (6. aydan itibaren) Algopet kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Bu ilacı alırken emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen sütünüze geçer ve bebeğinize zarar verebilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR KULLANABİLİR Mİ?

Algopet baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

ALGOPET’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 • Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ALGOPET KULLANIMI

Algopet ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar;

 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç),
 • Antikoagülanlar ( kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),
 • Beta blokörler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürücüler),
 • Kortikosteroidler (alerji ve hormon yerine koyma tedavisinde kullanılır),
 • Zidovudin, tiklopidin, takrolimus ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar),
 • Lityum veya selektif serotonin geri alı m inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları)
 • Kinolon grubu antibiyotikler (bazı enfeksiyonlara karşı kullanılırlar),
 • Antiplatelet ajanlar (tromboz tedavisinde kullanılırlar),
 • Simetidin, ranitidin, antiasitler (bazı mide rahatsızlıklarında kullanılırlar),
 • Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) grubuna ait başka bir ağrı kesici ilaç,

Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar, Algopet ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ALGOPET NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır. Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg’a kadar arttırılabilir.

 • Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen inflamatuar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve sertlik durumu) belirti ve semptomlarının giderilmesi için Algopet’in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dır.
 • Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg alabilirsiniz.

Günde birden fazla kez Algopet kullanacaksanız bir kerede alacağınız doz 100 mg’ı geçmemelidir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden hemen sonra alınız.

Çocuklarda Algopet Kullanımı: 

Çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Algopet Kullanımı:

Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Algopet Kullanımı:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açabileceğinden özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliğine dair bir işaret varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Algopet etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Algopet Kullandıysanız:

Algopet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Algopet’i aşırı dozda kullandıysanız genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda hastanenin acil bölümünde uygun tedavi uygulanmalıdır. Algopet’in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

Algopet Kullanmayı Unutursanız:

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz sizin için aşırı olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

OLASI YAN ETKİLERİ ALGOPET NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Algopet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Algopet’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Burun iltihabı (rinit),
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Vücut ağırlığında değişiklikler,
 • İç huzursuzluk (anksiyete),
 • Depresyon,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Unutkanlık (amnezi),
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Reflekslerde artma,
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Titreme,
 • Görmede değişiklikler,
 • Kulak çınlaması (tinnutus),
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Hazımsızlık (dispepsi),
 • Gaz,
 • Mide ve bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama),
 • Bulantı, kusma,
 • Ciltte döküntü,
 • Bitkinlik (asteni),
 • Vücutta sıvı birikimi, örneğin ayak bileklerinde şişlik (ödem),
 • Halsizlik, hasta hissetme,
 • Yükselmiş karaciğer enzimleri.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık (demir eksikliği anemisi),
 • Kanda ürik asit seviyesinin artması (hiperürisemi),
 • Sıvı tutulumu (sıvı retansiyonu),
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon),
 • Kas koordinasyon bozukluğu (ataksi),
 • Beyne giden kan akımında azalma (serebrovasküler iskemi),
 • Uyuşma (parestezi),
 • Koku almada bozukluk (parosmi),
 • Göz iltihabı (konjunktivit),
 • Kalp yetmezliği,
 • Damar hastalıkları,
 • Kan damarlarını n genişlemesi (vazodilatasyon),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Astım,
 • Burun kanaması (epistaksis),
 • Kanlı ishal,
 • Yemek borusu hastalığı,
 • Mide iltihabı (gastrit),
 • Kan kusma (hematemez),
 • Mide ya da onikiparmak barsağında yara (peptik ülser),
 • Ağız iltihabı (stomatit),
 • Mide-bağırsak kanalında yara (gastrointestinal ülser),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Bir çeşit alerjik rahatsızlık (anjiyoödem),
 • Egzema,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Seğirme,
 • İdrarda kan görülmesi (hematüri),
 • Böbrek yetmezliği,
 • Ürperme,
 • Ateş,
 • Bazı test sonuçlarında değişiklikler (hemoglobin ve hemotokrit düzeylerinde azalma).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar),
 • Kalp krizi (miyokard infarktüsü),
 • Mide-barsak kanalında delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • Böbrekte iltihap (glomerulonefrit),
 • Böbrekte doku ölümü (renal papiller nekroz),
 • Böbreğin en küçük yapı birimi nefronlarda yapı bozukluğu (nefrotik sendrom).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi (trombosit agregasyonu inhibisyonu).

Aşağıdaki yan etkiler temel olarak dünya genelindeki pazarlama sonrası deneyimlerden ve literatürlerden elde edilmiştir. Kesin sıklık tahmini genellikle mümkün değildir.

 • Kansızlık (aplastik anemi, hemolitik anemi),
 • Kandaki platelet seviyesinin azalması (trombositopeni),
 • Alerjik şok (anafilaksi),
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit),
 • İltihabi bağırsak hastalığının şiddetlenmesi,
 • Kan ve protein kaybı ile birlikte ince bağırsak inflamasyonu,
 • Sarılık,
 • Bir çeşit cilt iltihabı (eksfoliyatif dermatit),
 • Işığa duyarlıklık (fotosensitivite),
 • Deri hastalıkları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz),
 • Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit),
 • Kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ALGOPET’İN SAKLANMASI

 • Algopet’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Algopet’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Algopet’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Algopet’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Algopet’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git