Enfeksiyon Hastalıkları

Alerjik Konjonktivit Nedir? (Alerjik Göz İltihabı)

Gözler, aynen ağız gibi dışarıdan gelen bütün etkenlere açık bir sahadır. Göz kapakları açılıp kapandıkça havadan gelen tozu, toprağı ve mikropları engellemeye çalışır.

Alerjik konjonktivit nedenleri ve tedavisi

Gözler, aynen ağız gibi dışarıdan gelen bütün etkenlere açık bir sahadır. Göz kapakları açılıp kapandıkça havadan gelen tozu, toprağı ve mikropları engellemeye çalışır.

Bu korumanın yetmediği durumlarda bir takım maddeler gözün üzerine yerleşince reaksiyon meydana gelir. Alerjik konjonktivit tek bir hastalık olmayıp, bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Alerjik konjonktivit, genellikle atopik hatalıklar (alerjik rinit, egzama, astım) ile birlikte görülür.

Alerjik konjonktivit daha çok alerjik rinit ile birlikte görülür. Hastaların genelinde her iki gözde de kaşıntı mevcuttur. Alerjik konjonktivit en sık rastlanan göz hastalığıdır ve çocuk yaşlarda başlar.

Alerjik konjonktivit, genellikle ailesel olup, astım gibi benzeri şikayetler bulunabilir. Alerjiye yatkın olan kişilerin konjonktivasına temas eden havadaki alerjen maddeler konjonktiva da tip I alerji reaksiyonu oluşturur.Alerjik konjonktivit, çok sık rastlanan tekrarlayıcı bir göz rahatsızlığıdır. Tedavi edilmez ise ciddi göz hastalıklarına ve körlüğe neden olabilecek bir problemdir.

Alerjik konjonktivit çeşitleri veya tipleri

Alerjik konjonktivitler, mevsimsel ve pereniyal alerjik konjonktivit, vernal ve atopik keratokonjonktivit, dev papiller konjonktivit ve irritatif konjonktivit olarak sınıflandırılır.

Mevsimsel konjonktivit nedir? :İlkbahar ve sonbahar aylarında polenlerin hava yolu ile gelen alerjenlerin indüklediği ve tip I hipersensitivite reaksiyonudur. Çimenlerle oynama sırasında meydana gelir ve çabucak kaybolur.

Pereniyal konjonktivit nedir? : Aynen mevsimsel konjonktivit gibi belirtiler gösterir ve tebeşir, toz, akarlar, ev tozu ve çamaşır suyu gibi nedenlerden kaynaklanır. Tip I hipersensitivite reaksiyonudur. Pereniyal konjonktivit yıl boyu sürebilir ve şikayetleri mevsimsel konjonktivit kadar şiddetli değildir.

Verneal konjonktivit nedir? : Daha çok erkek çocuklarda etki gösteren polenlerin, ultraviolenin etken olduğu tip I ve tip 4 (hücresel) hipersensitivite reaksiyonları birlikte rol alır. 10’lu yaşlarda başlar ve 20’li 30’lu yaşlara doğru sıklığı azalır. Verneal konjonktivit genelde ailesel veya kişisel alerjiye yatkınlık olan kişilerde ortaya çıkar ve mevsimsel olup ilkbahardan yaz sonuna kadar sürebilir.

Atopik keratokonjonktivit nedir? : Genellikle ailesel ya da kişisel olarak atopik dermatit, astım, alerjik rinit, ürtiker veya besin alerjisi gibi atopik hastalığı olan kişilerde görülür. Bu tip körlük riskinin en fazla görüldüğü konjonktivittir ve nadir olarak görülür. erken yaşta başlar ve uzun yıllar devam eder. Süperfisial korneal infiltratlara, süperfisial noktasal keratit ve ülserlere neden olur.

Dev papiller konjonktivit nedir? : Bu hastalık kontrakt lensler, kontrakt lens temizlik veya bakım ürünlerine karşı gelişir. Bazen göz protezleri ve göze uygulanan dikişler nedeni ile de oluşabilir.

Alerjik konjonktivit belirtileri

Mevsimsel konjonktivit belirtileri :Gözlerde sulanma, kaşıntı, kanlanma, üst kapaklarda kabartı şeklinde oluşumlar görülür ve görmeyi tehdit etmez.

Pereniyal konjonktivit belirtileri : Aynen mevimsel konjonktivit gibi, lakin sene boyu devam eder. Korneal tutulum meydana gelmez ve görme bozukluğu olmaz.

Verneal konjonktivit belirtileri :Kaşıntı, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, göz akıntısı, yanma, batma hissi, gözde kızarıklık, yabancı cisim hissi, seröz- mükoid sekresyon vardır.

Atopik keratokonjonktivit belirtileri : Atopik keratokonjonktivit iki taraflı ve çoğunlukla her iki gözde aynı şiddettedir. Çocukluk döneminde başlayabildiği gibi, daha sık 30-50 yaş civarında rastlanır. Mevsimsel alevlenme söz konusu olsa bile yıl boyu da şikayetler sürebilir. Kaşınma, yanma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, göz çevresinde hassasiyet ve gözde ağrı ve konjonktiva tutulumu gibi belirtiler meydana gelir.

Dev papiller konjonktivit belirtileri : Mukus sekresyonu ve kanlanma vardır. Üst göz kapağında genişlemiş papiller ve korneada pannus mevcuttur.

İrritatif konjonktivit belirtileri : Çevresel etkenler, duman, mesleki maruziyetler ve irritasyonların neden olduğu konjonktivittir. Konjonktival kanlanma vardır. Tedavide prezervan içermeyen yapay göz yaşı damlaları kullanılır.

Alerjik konjonktivit teşhisi

Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastalardan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve laboratuvar testleri ile tanı konulur. Tanının doğru konulabilmesi için iyi bir göz muayenesi gereklidir.

Muayenede göz kapakları, göz yüzeyini örten konjonktiva adı verilen zar, bezlerin açıldığı bölümler, kirpikler ve kornea dikkatli bir şekilde incelenir. Bazı durumlarda göz kapaklarının arka yüzeyleri de kontrol edilir.

Alerjik konjonktivit tedavisi

Alerjik konjonktivit tedavisi

Alerjik konjonktivit tedavisi

Alerjik ve pereniyal konjonktivit tedavisi :Bu iki tip konjonktivitin tedavisi aynıdır ve tedavide alerjen ile temas kesilmelidir.

Göz kapakları üzerine soğuk kompres uygulaması fadalı olur. Bunların yanı sıra doktorun verdiği ilaç tedavisi düzenli şekilde uygulanmalıdır. Verilen ilaç tedavisi yan etkileri nedeni ile doktorun takibi önemlidir.

Verneal konjonktivit tedavisi : Verneal konjonktivit tedavisinde ortam ısısını düşürme, göz kapaklarına soğuk pansuman uygulama, güneş gözlükleri ve şapka kullanımı önemlidir. Verilen damlalar yan etki takibi altında kullanılmalıdır. Korneadaki kalkan ülser için yüzeyel karatektomi uygulanabilir.

Dev papiller konjonktivit tedavisi : Bu tip konjonktivitin tedavisinde kontrakt lens kullanımına ara verilmesi, lens bakım solüsyonunun değiştirilmesi ve uzun süreli kontrakt lens kullanımından tek kullanımlık lenslere geçilmesi önerilir. Bunların yanı sıra, doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Şikayetlere göre soğuk kompres uygulanabilir.

Atopik keratokonjonktivit tedavisi : Atopik konjonktivit tedavisinde hasta etken alerjenlerden uzak durmalıdır. Kirpik temizliği ve hijyeni önemlidir. Bunların yanı sıra doktorun verdiği ilaç tedavisini düzenli bir şekilde uygulamak gerekir.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Göz ağrısı neden olur
  2. Göz kuruluğu nedenleri ve tedavisi
  3. Göz alerjisi nedenleri ve tedavisi
  4. Üveit belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git