Hastalıklar ve Tedaviler

Alatab Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Alatab HR Kullanım Şekli

ALATAB 600 mg HR film kaplı tablet kullanma talimatı

Alatab’ın etkin maddesi: Her bir film kaplı tablet 600 mg alfa lipoik asit içerir.

Alatab’ın yardımcı maddeleri: Hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, talk, silikon dioksit, opadry II green 85G21592 (lesitin (soya (E322)), FD&C blue #2 alüminyum lak (E 132), titanyum dioksit (E 171), kinolin sarısı alüminyum lak (E 104), pva, talk, polietilen glikol / makrogol) gibi yardımcı maddeler içerir.

Alatab ağız yoluyla alınır. 

Alatab Nasıl Kullanılır

ALATAB HR nedir ve ne için kullanılır?

Alatab HR, etkin madde olarak 600 mg alfa-lipoik asit içeren film kaplı tabletlerdir.

Alfa-lipoik asit, sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri grubunda yer almaktadır. Alfa-lipoik asit, vücut metabolizması sırasında oluşan bir maddedir ve vücudun belli bazı metabolik işlevleri üzerine etkiye sahiptir. Ayrıca, zararlı parçalanma ürünlerine karşı sinir hücrelerini koruyucu özelliklere (anti-oksidatif) sahiptir.

Alatab HR oblong, bombeli, yeşil renkli film kaplı tabletler halinde 30 film kaplı tablet PVC/PE/PVDC şeffaf/alüminyum blister ambalajlarda sunulmaktadır.

Alatab HR, şeker hastalığında (diyabet) diyabetik nöropati adı verilen, çevresel sinir hasarına bağlı olarak vücudun uç bölgelerinde ortaya çıkan ağrı, his kaybı, kuvvet kaybı gibi belirtilerin tedavisinde kullanılır.

Alatab Hangi Hastalıklarda Kullanılır

ALATAB HR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ALATAB HR kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Alfa-lipoik asit veya Alatab HR’nin içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • 18 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Alatab HR’yi kullanmayınız.

ALATAB HR’nin dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Alatab HR kullanımından sonra, idrarınızın kokusu farklı olabilir, ancak bunun klinik olarak önemi yoktur.

Belirli bir genetik yapıdaki insan lökosit (akyuvar) antijenine sahip olan hastalar (Japon ve Koreli hastalarda daha çok rastlanmakla birlikte beyaz ırkta da gözlenmektedir) alfa lipoik asit ile tedavi edildikleri zaman, insülin otoimmün sendromunun (kan şekeri seviyelerini düzenleyen hormonlarda gözlenen bir bozukluk) gelişmesine daha yatkındırlar.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Özel durumlarda ALATAB HR kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Alatab HR kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Hamilelik döneminde Alatab HR doktor talimatı doğrultusunda kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Alatab HR kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Alfa-lipoik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Alatab HR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına veya tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Alatab HR kullanımı: Özel kullanımı yoktur.

Araç ve makine kullananlar Alatab HR’yi kullanabilir mi? Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

ALATAB HR’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması: Süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanmayınız. Bu tür yiyecek ve içecekleri Aatab HR’yi aldıktan en az yarım saat sonra alınız. Düzenli olarak alkol tüketimi, şeker hastalığındaki sinir hasarına bağlı şikayetlerin ortaya çıkması ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle Alatab HR ile tedavide başarıyı azaltır. Tedavi süresince ve tedaviye ara verildiğinde alkolden uzak durunuz.

ALATAB HR’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Alatab HR lesitin (soya) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte ALATAB HR kullanımı

Alatab HR ile birlikte kullanıldığında Sispiatin’in (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) etkisi azalabilir.

Metal içeren ürünler (demir preparatları, magnezyum preparatları ve kalsiyum içeriğinden dolayı süt ürünleri) ile beraber Alatab HR’yi aynı anda kullanmayınız. Eğer Alatab HR’nin toplam günlük dozunu kahvaltıdan 30 dakika önce almışsanız, demir ve/veya magnezyum preparatlarını öğlen veya akşam alınız.

İnsülin ve/veya diğer oral antidiabetik ilaçların (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) kan şekerini düşürücü etkisi artabilir. Alatab HR ile beraber bu ilaçları almanız gerekiyorsa kan şekerinizi düzenli ölçünüz/ölçtürünüz. Kan şekerinin düşmesine bağlı gözlenebilecek baş dönmesi ve halsizlik gibi bulgular olursa doktorunuza danışınız. Kan şekerinizin düşmesine bağlı belirtilerden kaçınmak için doktorunuzun talimatları doğrultusunda bu ilaçların dozlarının azaltılması gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ALATAB HR nasıl kullanılır?

Alatab HR daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe: Sabahları kahvaltıdan 30 dakika önce, günde bir tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Alatab HR film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile mide boşken alınmalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa-lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle, özellikle mide boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır.

Diyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için, Alatab HR’yi yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre buna doktorunuz karar verecektir.

Çocuklarda Alatab HR kullanımı:

Çocuklarda ve adölesanlarda Alatab HR’nin uygulaması ile ilgili klinik deneyim yoktur. Dolayısıyla ürün çocuklarda ve adölesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Alatab HR kullanımı:

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Alatab HR kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Alatab HR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Alatab HR kullandıysanız:

Aşırı doz kullanımında mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı gözlenebilir.

Tek tük bildirilen vakalarda, özellikle alkol ile birlikte ağız yolundan 10 gramdan daha fazla alfa-lipoik asit alınmasından sonra, ciddi, bazen hayatı tehdit edebilecek zehirlenme belirtileri (vücutta yaygın kasılmalarla seyreden nöbetler, kanda asidozun eşlik ettiği asit-baz dengesizliği ve/veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi) görülmüştür. Bu nedenle, Alatab HR ile aşırı doz (örn. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücut ağırlığına göre kilogram başına 50 mg’dan daha fazla alfa-lipoik asit alınması) şüphesi bile, acil hastaneye yatırılmayı ve zehirlenmeyi tedavi edecek standart girişimlerin (örn. mide yıkanması, aktif kömür verilmesi, vs) başlatılmasını gerektirir.

Herhangi bir zehirlenme belirtisinin tedavisi modern yoğun bakım prensiplerine dayalı olarak, belirtilere yönelik olmalıdır.

Alatab HR den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Alatab HR’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Alatab HR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan Alatab HR’yi almayı kesmeyiniz. Aksi takdirde rahatsızlığınız şiddetlenebilir.

ALATAB HR’nin olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Alatab HR’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alatab HR’nin yaygın ( 100 hastanın 1-10’unda görülebilen) yan etkileri:

 • Bulantı,
 • Baş dönmesi.

Altab HR’nin çok seyrek (10.000 hastanın 1 ’inden az görülebilen) yan etkileri:

 • Kusma,
 • Mide ağrısı,
 • Bağırsak ağrısı,
 • Diyare (ishal),
 • Deri döküntüsü, ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar,
 • Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.

Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan şeker düzeyinde düşme ve buna bağlı hipoglisemi semptomları (halsizlik, terleme, baş ağrısı ve bulanık görme) görülebilir.

Alatab HR’nin sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

İnsülin otoimmün sendromu (kan şekeri seviyelerini düzenleyen hormonlarda gözlenen bir bozukluk).

İlave tedbirler:

Yukarıdaki yan etkilerden biri görülürse, ilacı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumun ciddiyetini değerlendirecek ve gerekirse ilave önlemlere karar verecektir.

Bir alerjik reaksiyonun ilk semptomları görüldüğünde, ilacı almayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ALATAB HR nasıl saklanmalı?

 • Alatab HR’yi çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Alatab HR’yi 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Alatab HR’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Alatab HR’yi kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 26.08.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Diyabetik nöropati nedir
 2. Şeker (diyabet) hastalığı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Şeker hastalığından korunma yolları
 4. Diyabetik retinopati nedir
 5. İnsülin nasıl kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git