Akciğer Hastalıkları

Akciğer Nodül Neden Olur? (Pulmoner Nodül Nedir?)

Akciğer (pulmoner) nodüller genellikle primer bir tümörün hematojen yayılımı sunucu ortaya çıkarlar.

Pulmoner nodül nedir?

Akciğer (pulmoner) nodüller genellikle primer bir tümörün hematojen yayılımı sunucu ortaya çıkarlar. Tipik olarak arteriyel kan akımı dağılımına uygun şekilde orta ve alt akciğer alanlarının periferine yerleşen çok sayıda, düzgün yüzeyli, sınırları belirgin nodüller içerir. Bu nodüller bazen milier ya da top güllesi şeklinde görülebilirler.

Multipl akciğer nodüllerinin nedenleri oldukça karışık olup başka bir organdan sıçrama yapan hastalık en sık nedenidir. Ayrıca akciğer nodüllerine neden olan diğer faktörler sigara kullanımı, mesleki şartlar, seyahat ve geçmiş dönemde tüberküloz (verem) hastalığı geçirilmiş olmasıdır.

Akciğer (pulmoner) nodül belirtileri

Bu nodüller genellikle belirti vermediği gibi öksürük ve kanlı balgam gelmesi gibi şikayetlere neden olabilir.

Akciğer (pulmoner) nodül teşhisi

Birincil tümörün bilinmesi durumunda tanıyı koymak daha kolay olabilir. Bazı durumlarda ayırıcı tanıda Multipl akciğer hamartomları, tüberküloz (verem), sarkoidoz gibi granülamatoz hastalıklar, pulmoner damar tıkanıklığı, intrapulmoner nodüller ve pneumocystitis carinii’ye bağlı atipik pnömoni gibi nedenleri ayırıcı tanıda göz önünde bulundurmak gereklidir.

Belirti göstermeyen hastalarda romatoid nodüller, amiloidoz ve arteriyovenöz malformasyonlar da akla getirilmelidir. Akciğer nodülünün kesin tanısı bronkoskopi ya da transtorasik biyopsi ile alınan meteryalin sitolojik tetkiki ile konulur. Akciğer nodülleri tanısında bilgisayarlı tomografi de kullanılır. Bilgisayarlı tomografi erken yaşlarda bile akciğer nodüllerini saptadığı için günümüzde akciğer nodülüne daha sık rastlanmaktadır. Akciğerde görülen her nodül akciğer kanseri değildir. Bu nedenle hastada akciğer nodülü saptandığında mutlaka iyi bir inceleme ve takip gereklidir.

Akciğer nodül teşhisi

Akciğer nodül teşhisi

Akciğer (pulmoner) nodül tedavisi

Akciğer nodülleri tedavisinde iyi huylu olduğu tespit edilen nodüller için herhangi bir tedavi gerekmez iken, bazı nodüller için ilaç tedavisi uygulanabilir. Kanser şüphesi taşıyan nodüller bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi ile 3 ayda bir takip edilir. Kötü huylu ya da kanser şüphesi yüksek olan nodüller cerrahi olarak çıkartılır ve patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Akciğer nodülleri yeteri kadar incelenmez ise kanserleşip hastanın ölümüne yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir nodüle rastlandığında gereken tüm incelemelerin yapılması önemlidir.

Akciğer hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Akciğer sönmesi nedenleri ve tedavisi
  2. Akciğer ödemi neden olur
  3. Akciğer amfizemi nedir
  4. Akciğer (pulmoner) emboli nedir
  5. Balgam çıkarma nedenleri ve tedavisi

221 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git