Göğüs Hastalıkları ve Tedavileri

Akciğer Apsesi Nedenleri Ve Tedavisi

Akciğer apsesi pyojenik mikroorganizmaların akciğer parankimasında doku nekrozu ve kavite oluşumuna yol açması sonucu oluşan lokalize süpüratif bir lezyondur. Hastalık etkenleri ve klinik seyri bakımından birincil ve ikincil akciğer apsesi olarak sınıflandırılır ve bu iki alt grup tanısal özellikleri ve tedavi prensipleri açısından birbirinden ayrı değerlendirilir. İkincil akciğer apseleri ekstrapulmoner enfeksiyon veya sepsis, immünosüpresyon ya da malign akciğer tümörleri ile birlikte görülebilir ve 48-72 saat içerisinde hızlı bir şekilde gelişirler.

Akciğer apsesi belirtileri

Akciğer apsesi pyojenik mikroorganizmaların akciğer parankimasında doku nekrozu ve kavite oluşumuna yol açması sonucu oluşan lokalize süpüratif bir lezyondur. Hastalık etkenleri ve klinik seyri bakımından birincil ve ikincil akciğer apsesi olarak sınıflandırılır ve bu iki alt grup tanısal özellikleri ve tedavi prensipleri açısından birbirinden ayrı değerlendirilir. İkincil akciğer apseleri ekstrapulmoner enfeksiyon veya sepsis, immünosüpresyon ya da malign akciğer tümörleri ile birlikte görülebilir ve 48-72 saat içerisinde hızlı bir şekilde gelişirler.

Birincil akciğer apselerinde ise ekstrapulmoner bir odak bulunmaz. Primer akciğer apsesi ateş, öksürük, omuz ağrısı ve halsizlik ile karakterizedir ve hastada 1-3 hafta öncesinde gelişen pnömoni öyküsü mevcuttur. Akciğer prankiminde apseler çoklu olabilir. Fakat büyük ve dominant bir kaviteye daha sık rastlanır. Parankimde çoğul, küçük 2cm çapında apselerin oluşumu nekrozitan pnömoni ya da akciğer kangreni olarak ta tanımlanır.

Apseler, tanıdan önce geçen şikayetlerin süresine göre akut apse (4-6 hafta’dan daha az), Kronik apse (4-6 hafta’dan daha fazla) olarak ta sınıflandırılır. Her yaşta ve her cinste görülen akciğer apselerinin % 15-20’sinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Akciğer apsesinin en sık nedeni yabancı cisim kaçağıdır.

Akciğer apsesine neden olan faktörler

Akciğer apsesine neden olan bir çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, periodontal sepsis, bilinç durumu bozukluğu, alkol ve sedatif ilaçlar, epilepsi, kafa travması, serebrovasküler hastalık, diyabetik koma, özefagial darlıklar, psödobulbar felç, akalazya, farangial poş, staphylococcus auerus enfeksiyonu, staphylococcus milieri enfeksiyonu, pseudomonas aeruginosa enfeksiyonu, ürüner sistem enfeksiyonları, abdominal sepsis, pelvik sepsis, infektif endokardit, (I.V.) ilaç kullanımı, infekte intravenöz, septik tromboflebit, bronşektazi, kistik fibrozis, bronşiyal obrüksiyon, tümörler, yabancı cisim kaçağı, doğumsal akciğer anomalileri ve doğumsal ya da edinsel bağışıklık sistemi bozuklukları gibi hastalıklar akciğer apsesine neden olabilir.

Akciğer apsesi belirtileri

Akciğer apsesi belirtileri

Akciğer apsesi belirtileri

Akciğer apsesi olan hastalarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görülür. Yüksek ateş, öksürük ve sık olarak toksik görünüm vardır. Bu belirtilere göğüs ağrısı eşlik edebilir. Bazı durumlarda pis kokulu balgam ve apsenin bronşa açılması sonucu kusma şeklinde bol miktarda balgam çıkarma görülebilir. Apsenin yırtılmasına bağlı olarak pnömotoraks(akciğer sönmesi) gelişmesi sonucu nefes darlığı, morarma ve septik şok gelişebilir. Akciğer apsesi erken evresinde fizik muayene bulguları pnömoni (zatürre) bulgularıdır. Akciğer apselerinde diğer belirtiler, hırıltılı solunum, çarpıntı, solunum seslerinde azalma, asimetrik göğüs hastalıkları, terleme, çomak parmak, kilo kaybı, ağız kokusu, kırıklık, üşüme, titreme gibi belirtiler de görülebilir.

Akciğer apsesi teşhisi

Akciğer apsesi nedenleri

Akciğer apsesi nedenleri

Akciğer apsesi tanısında göğüs hastalıkları uzmanının yapacağı fizik muayene ve laboratuvar testleri, radyolojik tetkikler ile tanı konulur. Laboratuvar testleri, kan tahlilleri, idrar tahlilleri ve balgam kültürü gibi testlerdir. Radyolojik yöntemler, göğüs radyografisi, bronkoskopi tetkiki, bilgisayarlı toraks tomografi gibi radyolojik yöntemler tanıda yardımcı tetkiklerdir.

Akciğer apsesi tedavisi

Akciğer apsesi tedavisindetedavi, mikrobiyolojik incelemede elde edilen ptojen mikroorganizmaya ve hastanın eşlik eden diğer hastalıkları göz önünde bulundurularak düzenlenir. Örneğin, daha öncesine ait hastalığı bulunmayan bir hastada apse, antimikrobiyal tedavi, göğüs fizyoterapisi ve postural drenej (bronşlarda toplanan salgının baş, göğüs seviyesinden aşağıda tutularak dışarı alınması işlemi) gibi konservatif yöntemler ile tedavi edilebilirken, bağışıklık sistemi baskılanmış bir bir olguda apsenin tedavisi için antimikrobiyal tedaviye ek olarak acil akciğerin sağlam dokusunu koruyarak hasta dokunun çıkarılması işlemi gerekebilir. Akciğer apsesi tedavisinde cerrahi tedavi endikasyon konulan vakalarda uygulanır.

Mers CoV virüsü nedir?Akciğer kanseri nedir?Hırıltılı solunum nedenleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git