Hastalıklar ve Tedaviler

Aritmojenik Kardiyomiyopati Nedenleri Ve Tedavisi

Aritmojenik sağ ventrikül displazisi ya da kardiyomiyopatisi (ASVK), miyokard dokusunun yerini yağ dokusu veya yağ dokusu ile beraber bağ dokunun alması ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bu durumda kasılma özelliği ve esnek yapıda kas dokusu azalır. Bu farklılıklar sağ ventrikül genişlemesi gibi yapısal bozukluklar ve duvar anormalliklerine sebebiyet verebilir.

Aritmojenik kardiyomiyopati belirtileri

Aritmojenik sağ ventrikül displazisi ya da kardiyomiyopatisi (ASVK), miyokard dokusunun yerini yağ dokusu veya yağ dokusu ile beraber bağ dokunun alması ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bu durumda kasılma özelliği ve esnek yapıda kas dokusu azalır. Bu farklılıklar sağ ventrikül genişlemesi gibi yapısal bozukluklar ve duvar anormalliklerine sebebiyet verebilir.

Miyokard fibrotik yağlı bir doku ile dolar. Bu nedenle iletinin dağılımı bozulur ve ritim sorunları meydana gelir. Bu ritim sorunları da ani ölümlere neden olur. Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi, genellikle erkeklerde ve ergenlik döneminden sonra meydana çıkar. Periyodik sporcu muayeneleri hastalığın erken teşhisi için oldukça önemlidir.

Aritmojenik kardiyomiyopati belirtileri ve teşhisi

Aritmojenik kardiyomiyopatinin tanısında, hastanın doktor muayenesinde öncelikle hastanın aile öyküsü alınır. Bu sorgulamada aile bireylerinde ani kardiyak ölüm, elektrokardiyografi (EKG) görüntülerinde kardiyak aritmi belirtileri, bayılmalar, çarpıntılar, nefes darlığı, göğüs ağrısı (anjina), bulunması hastalığın olduğu anlamına gelebilir. Önemli bir belirti ise ritim bozukluğuna bağlı çarpıntıdır ve en sık görülen ritim bozukluğu, kısa veya uzun vadeli ventriküler taşikardi ataklarıdır. Bu ritim bozuklukları bayılmalara ve ani ölümlere sebebiyet verebilir.

Elektrokardiyografi (EKG) muayenesinde göğüs derivasyonlarında T dalgaları ile kendini gösterir. EKG bulguları arasında hastalığın teşhisi için en fazla kendini belli eden, sağ ventrikülde hastalık nedeni ile oluşan geç uyarı potansiyellerini gösteren epsilon dalgalarıdır. Bunlar bulunduğunda, yüksek ihtimalle hastalığa özgü ve başlıca bulgu olarak kabul edilir. Bunların dışında aritmojenik kardiyomiyopati teşhisinde ekokardiyografi, manyetik rezonans görüntüleme, elektron ışın tomografisi gibi tanı yöntemleri kullanılır.

Aritmojenik kardiyomiyopati tedavisi

Aritmojenik kardiyomiyopati

Aritmojenik kardiyomiyopati

Hastalığın farklı evrelerinde farklı tedavi seçenekleri uygulanır. Hastalığa ait her hangi bir belirti görülmeyen hastalarda başka nedenlerden dolayı tanısı konulmuş hastalarda tedaviye gerek kalmayabilir. Bazen ritim bozukluklarının önlenmesi için antiaritmik ilaç verilir.

Kalp yetmezliği olan hastalarda kalp yetmezliği tedavisi uygulanır. Aritmojenik kardiyomiyopati sorununda en önemli nokta, ani ölüm riskinin belirlenmesi ve ona göre tedbir alınmasıdır. Ani ölüm riski farklı nedenlere bağlıdır. Ani ölüm riskini tespit edebilmek için her hastada genetik ve klinik bir takım problemler ayrı ayrı değerlendirilir.

Ani ölüm riskinin yüksek olduğu durumlar, hastanın daha öncesinden ani ölüm tehlikesi geçirmiş ve kurtarılmış olması, Hastada ventriküler taşikardi / ventriküler fibrilasyon tanısının konulmuş olması, hastada bayılma (senkop) atağı ya da ataklarının var olması, hastalığın erken yaşlarda şikayete neden olması, aile fertlerinde erken yaşta ölüm öyküsü varlığı gibi durumlarda ani ölüm riski daha yüksektir. Ani ölüm riskinin yüksek olduğu hastalarda elektroşok cihazı -defibrilatör- ICD‘ takılması gereklidir. Fakat her hasta için bu kararlar hastaya bağlı değişebilir.

Kalp kası hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kardiyomiyopati nedir
  2. Hipertrofik kardiyomiyopati nedir
  3. Restriktif kardiyomiyopati nedir
  4. Dilate kardiyomiyopati nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git