Ağız Hastalıkları

Ağız Kanseri Nedenleri Ve Belirtileri (Oral Cancer)

Ağız kanserleri sıklıkla 40-45 yaşları arasında ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülen bir hastalıktır. Ağız kanserleri denildiğinde akla sadece ağız içi gelmemelidir. Aynı zamanda dil kanseri, dudak kanseri, yanak kanseri ve ağzın orofarenks denilen ağzın daha gerisinde kalan kısmında oluşan kanserlerde ağız kanserini kapsar.

Ağız kanserleri türleri ve tedavileri

Ağız kanserleri sıklıkla 40-45 yaşları arasında ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülen bir hastalıktır. Ağız kanserleri denildiğinde akla sadece ağız içi gelmemelidir. Aynı zamanda dil kanseri, dudak kanseri, yanak kanseri ve ağzın orofarenks denilen ağzın daha gerisinde kalan kısmında oluşan kanserlerde ağız kanserini kapsar.

Ağız kanserleri genellikle hiç bir belirti vermeden devam edebildiği gibi bazen ağrı, kanamalar ve hiç bir belirti olmadan kitlesel bir fazlalık hissedilir. Ağız kanserleri zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmaz ise tedavi sonrası yüzde ve ağzın yapısının bozulmasına neden olur.

Ağız kanserlerine neden olan faktörler

Ağız kanserlerinin nedenlerine gelindiğinde sadece ağız kanserleri söz konusu olmamalıdır. Diğer faktörler ise ağızda bulunan bazı lezyonlar, bazı hastalıkların kanserleşme özellikleri vardır. Bu tip lezyonların sebepleri genellikle genetik bazı rahatsızlıklara bağlı gelişen ağız yaralarıdır. Bunların dışında sigara ve alkol kullanımı, kanserojen gıdalar, dudak kısmının güneşe maruz kalması ağız kanserinin oluşumunda en önemli faktörlerdendir. Sigara kullanımında sigaranın içeriğinde bulunan bazı kimyasallar nedeni ile ağız içerisinde beyaz bir yara benzeri görünüm oluşur. Eğer ağızda oluşan beyazlıklar kanama yapar, uzun süre geçmez ise mutlaka bir diş doktoruna baş vurmak gereklidir.

Ağız kanserleri belirtileri

Ağız kanserleri her zaman belirti vermeyebilir. Çünkü ağız kanserleri ilk başlangıç dönemlerinde genellikle belirti vermez. Hiç geçmeyen yaralar, nedeni tedavi edildiğinde bile kanama oluşması, özellikle ağız içerisinde hiç bir ağrı olmasa bile bazı kitleler oluşması önemli bir ip ucudur. Ağız kanseri belirtileri kanserin bulunduğu bölgeye göre değişebilir.

Dil kanseri belirtilerinde dilde hareket kısıtlılığı, konuşmada güçlük, his kaybı, dilde uyuşukluk gibi belirtiler, dilin gerisinde oluşan orofarenks kanseri belirtilerinde yutkunma güçlüğü, boğazda bir kitle hissi, seste boğukluk gibi belirtiler, ağız boşluğunda oluşan kanserlerin belirtilerinde diş etlerinde görülen kanamalar, yüz ve boyunda geçmeyen ağrı, çenede meydana gelen şişlikler, geçmeyen beyazlıklar gibi belirtiler ile kendini gösterir.0

Ağız kanseri tipleri-türleri

Ağız kanseri türleri denildiğinde üç başlık altında incelemek ve değerlendirmek gereklidir. Ağız kanserlerinin görülme sıklığı ve türleri farklıdır.

Birincisi ağız içi kanserleri : Aynı zamanda vücudun başka yerinde meydana gelmiş bir kanserin yansıması olabileceği gibi, ağız içerisinde kanserden hiç şüphelendirmeyen küçük bir lezyonda kansere sebep olabilir.

İkincisi kansere dönüşebilecek ağız içi lezyonlar : En sık görülen skuamoz hücreli karsinom denilen epitelde meydana gelen, yani ağzın içerisini kaplayan mukozada gelişen bir kanser türüdür.

Üçüncüsü yansıyan kanserler : Vücudun herhangi bir yerinde oluşan başka bir kanserin yansıması şeklinde oluşur.

Ağız kanserleri teşhisi

Ağız kanserlerinin teşhisi oldukça önemlidir. Çünkü tedavi sürecine çok ciddi derecede etkiler. Ağız kanserlerinin teşhisinde öncelikle nedenin ortadan kaldırılmasına rağmen geçmeyen ağrı, yanma, kuruma, geçmeyen yaraların varlığı diş hekimine kanser yönünden araştırmaya gerek göstermelidir. Ağız kanserlerinin teşhisinde hastada görülen bulgular ve tedaviye rağmen bu bulguların geçmemesi ileri araştırma gerektirir.

Ağız (oral) kanserlerde kesin tanı yapılacak olan insizyonel veya eksizyonel biyopsi ile klinikopatolojik inceleme sonucunda elde edilir. Biyopsinin tedavi öncesi yapılması tavsiye edilir. Biyopsi yeterince derin ve sağlam dokulardan da alınmalıdır. Özellikle verriköz karsinomada derin biyopsi yapılması gerekir. Operasyon öncesinde ve sırasında tanıya yardımcı olan farklı incelemeler tedavi metotlarını seçmekte ve karar verilmesinde önemlidir. Ağızda görülen sorunların değerlendirilmesinde panoromik ve dental x-ray, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ortopantomografi, manibula oblik grafisi gibi yöntemlerde kullanılır.

Ağız kanserleri tedavisi

Ağız kanseri tedavisi

Ağız kanseri tedavisi

Ağız kanseri erken tedavi edildiğinde iyileşme imkanı yüksektir. Ağız kanserleri tedavisi seçiminde tümöre bağlı faktörler belirleyici olmaktadır. Tümörün geliştiği birincil bölge lokalizasyonu, boyutları, kemiğe yakınlığı, infiltrasyonunun derinliği, tümörün agresiflik derecesi cerrahi tedavide ne tür bir yöntem uygulanacağını belirler. Ağız kanserlerinde cerrahi tedavi uzun süredir uygulanan, kabul görmüş ve ilk akla gelen tedavi seçeneğidir. Radyasyon tedavisi cerrahi tedavi uygulanamayan oral kanserlerde önem kazanmıştır. Oral dokuların kötü huylu tümörleri erken dönemde teşhis edilir ise radyoterapi ve cerrahi tedavi ile birlikte tedavi edilir. Bu tedavi seçeneklerine takiben kemoterapi tedavisi de uygulanır.

Ameliyat sonrasında ağız içi yumuşak dokuda ya da deride bir takım rekonstrüktif ameliyat gerçekleştirmek veya kemikleri protez ile değiştirmek gerekebilir. Ağız kanseri tedavisinden sonra ağız yapısı değişen hastalarda onarıcı dişçilik, konuşma terapisi ve beslenme danışmanlığı hizmetinden yararlanmaları gerekebilir. Ağız kanseri tedavisinden sonra görünümleri ve konuşmaları değişen hastaların psikolojik destek almaları önerilir.

Yemek borusu kanseri neden olur?Baş, boyun kanserleri neden olur?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git