Nörolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Afazi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Afazi konuşma, yazma ve/veya anlama ve okuma becerilerini etkileyen bir beyin hastalığı nedeni ile daha önce edinilmiş dil becerilerinin tam olarak kaybedilmesi durumudur.

Afazi hastalığı nedir?

Afazi konuşma, yazma ve/veya anlama ve okuma becerilerini etkileyen bir beyin hastalığı nedeni ile daha önce edinilmiş dil becerilerinin tam olarak kaybedilmesi durumudur. Afazi bulgusu olarak ortaya çıkabilecek ilişkili bozukluklar, aleksi (kelime körlüğü) ve agrafi (yazma güçlüğüdür).

Afazi neden olur?

Beyinde dil fonksiyonu baskın serebral hemsiferde bulunur. Bu hemsiferde iki önemli bölge olan Broca ve wernicke alanları ve ikisini birleştiren yollar dil becerisi bakımından önemlidir. Bu alanlarda en sık olarak inme ya da kafa travması ile ortaya çıkan hasar afaziye sebep olur.

Afazi tipleri ve belirtileri

Broca afazi nedir? : Broca afazisi dili ifade etmekte zorluğa neden olur. Broca afazi durumunda konuşma zorlaşmıştır ve normal ritm kaybolmuştur; ama az sayıda kelime anlamlı olabilir. Broca afazisinde yazma da bozulabilir.

Wernicke afazi nedir? : Wernicke afazisi dili anlamada zorluğa sebep olur. Wernicke afazisinde konuşma akıcıdır; ancak içeriği bozuktur. Wernicke afazisinde kelime seçiminde ve dil bilgisinde yanlışlar yapılır. Wernicke afazisinde yazma da bozulmuştur ve konuşma ve/veya yazma dili anlaşılmayabilir.

İletim afazisi nedir? : İletim afazisinde anlama normaldir ve etkilenmiş kişi yazabilir ve konuşabilir. İletim afazisinden etkilenen kişi duyduğunu tekrarlayamaz ve sesli okuyamaz.

Global afazi nedir? : Global afazisinde konuşma, yazma veya dili anlama becerileri tümüyle veya tüme yakın kaybedilmiştir.

Nominal afazi nedir? : Nominal afazisinde objeleri isimlendirme veya kelime bulma zorluğu ile sınırlıdır; ancak kişi önerilen birkaç kelime arasında doğru olanı bulabilir.

Jargon afazisi nedir? : Jargon afazisinde etkilenen kişi dil bilgisine uygun cümleler kuramaz ve karışık kelimelerden veya yeni terimlerden oluşan anlamsız cümleler kurabilir.

Afazi tedavisi

İnme ya da geçirilen kafa travmasından sonra afazi gelişen hastada bir miktar düzelme sağlanabilir. Fakat daha ciddi afazi gelişen hastalarda iyileşme şansı daha azdır. Afazi sorunu olan birçok birey bir süre hastanede yatarak tedavi görmüştür. Beyin hasarı geliştikten sonra afazi sorunu olan birey hastanede yatarak tedavi görür. Ciddi afazi gelişen olgularda konuşma terapisi başlıca tedavi yöntemidir.

Nörolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda konuşma bozukluğu neden olur
  2. Felç belirtileri ve tedavisi
  3. Çocuklarda beyin felci neden olur
  4. İntraventriküler ve periventriküler kanama
  5. Çocuklarda beyin tümörü neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git