A

Aerius Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Aerius İlacın Yan Etkileri

Aerius alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

AERIUS 5 mg film tablet kullanma talimatı nedir?

Aerius etkin maddesi: Desloratadin 5 mg içerir.

Aerius yardımcı maddeleri: Di bazik kalsiyum fosfat di hidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk’tır. Tableatin kaplaması (laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksid, makrogol 400, indigotin (E 132 içeren), şeffaf kaplama, (hipromelloz, makrogol 400 içeren), carnauba wax, beyaz balmumu gibi yardımcı maddeler içerir.

Aerius ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

AERIUS nedir ve ne için kullanılır?

Aerius 5 mg film kaplı tabletler, 20 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

Aerius, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Aerius alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

Aerius ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

Aerius Hangi Hastalıklarda Kullanılır

AERIUS kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Aerius kontrendikasyonları)

Eğer;

Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Aerius ilacını kullanmayınız.

AERIUS’un dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar önlemler)

Aerius böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda AERIUS kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Aerius kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz, Aerius kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Aerius kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız Aerius kullanmayınız.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Aerius kullanımı: Şiddetli böbrek yetmezliğinde Aerius dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri yoktur.

Araç ve makine kullananlar Aerius kullanabilir mi? Önerilen dozlarda, Aerius’un sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa, Aerius, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

Aerius’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Aerius aç veya tok karnına alınabilir.

AERIUS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün her 5 mg’ı 5,8 mg laktoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte AERIUS kullanımı nasıl olmalı?

Aerius’un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AERIUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda Aerius kullanımı:

Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Aerius almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tableti bütün olarak aç ya da tok karına bir bardak su ile yutunuz.

Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

Çocuklarda Aerius kullanımı: 

Aerius sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

Yaşlılarda Aerius kullanımı: 

Aerius’un etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Böbrek yetmezliğinde Aerius kullanımı:

Şiddetli böbrek yetmezliğinde Aerius dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinde Aerius kullanımı:

Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri yoktur.

 

Eğer Aerius’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Aerius aldıysanız: Aerius’u yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir. Aerius’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aerius’u almayı unutursanız: Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aerius ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler: Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

AERIUS’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Aerius’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.

 • Aerius’un yaygın yan etkileri: Bitkinlik.
 • Aerius’un yaygın olmayan yan etkileri: Ağız kuruluğu, baş ağrısı
 • Adolesanlarda baş ağrısı en sık bildirilen yan etkidir.

Bunlar Aerius’un hafif yan etkileridir.

Aerius’un çok seyrek yan etkileri:

 • Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü)
 • Hayal görme
 • İnme
 • Artan vücut hareketiyle huzursuzluk
 • Çarpıntı
 • Kalp atışının hızlanması
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Karaciğerde iltihap
 • Baş dönmesi
 • Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu
 • Mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, şişkinlik
 • İshal
 • Uykusuzluk, uyku hali
 • Kas ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

AERIUS nasıl saklanır?

 • Aerius’u 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.
 • Aerius’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.
 • Aerius’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra Aerıus’u kullanmayınız.
 • Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz Aerıus’u kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

Bu kullanma talimatı 01.04.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Saman nezlesi (alerjik rinit) nedir
 2. Burun akıntısı neden olur
 3. Gözlerde kaşıntı neden olur
 4. Göz alerjisi neden olur
 5. Ürtiker neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git