A

Advantan Çözelti Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Advantan İlacın Yan Etkileri

Saçlı derinin inflamasyonlu ve kaşıntılı dermat0zlarının tedavisinde (örneğin atopik dermatit tedavisinde, endojen ekzema (nörodermatit, seboreik ekzema, kontakt ekzema, numüler ekzema, vulgar ekzema gibi) durumlarda kullanılır.

Advantan kısaca nedir?

 • Advantan ne için kullanılır? Saçlı derinin inflamasyonlu ve kaşıntılı dermatozlarının tedavisinde (örneğin atopik dermatit tedavisinde, endojen ekzema (nörodermatit, seboreik dermatit, numüler ekzema, vulgar ekzema) gibi durumlarda kullanılır).
 • Advantan S nasıl kullanılır? Advantan S, uygulanacak bölgeye günde bir kez damlatılarak tatbik edilmeli ve hafifçe deriye yedirilmelidir. Kullanım süresi genelde 4 haftayı aşmamalıdır.
 • Advantan S kullanılmaması gereken durumlar: Tedavi alanında tüberkülotik veya sifilitik süreçler bulunduğunda; virozlarda (örn. varicella, herpes zoster), rozasea, perioral dermatit ve aşılardan sonra oluşan deri reaksiyonlarında kullanılmamalıdır. Advantan S’nin etken ve yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Advantan S’nin özel kullanım durumları: Genel bir kural olarak kortikoid içeren topikal preperatlar gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdırlar. Advantan S ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle geniş alanların tedavisinden kaçınılmalıdır. Emziren kadınların memelerine Advantan tatbik edilmemelidir.
 • Advantan S’nin olası yan etkileri: Advantan S ile tedavide nadir vakada kaşıntı, yanma, cilt kuruluğu, eritem veya veziküllenme oluşabilir. Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi nadir vakada follikülit ve bileşenlere karşı alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

”Üstte verilen bilgiler Advantan S’nin kısa bilgileridir. Advantan S hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki KULLANMA tALİMATINA bakınız”. 

Advantan S kullanım talimatı

 • Advantan S’nin etkin maddesi nedir? İmi çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).
 • Advantan S’nin yardımcı maddeleri: İzopropil miristat, izopropil alkol içerir.

Advantan S’nin farmakolojik özellikleri

Diğer tüm glukokortikoidlerde olduğu gibi metilprednisolon aseponatın etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Metilprednisolon aseponatın kendisi hücre içi glukokortikoid reseptörüne bağlanır ve bu durum özellikle derideki ayrışmadan sonra oluşan başlıca metabolit metilprednisolon-17-propiyonat için geçerlidir.

DNA’nın bazı bölgelerine bağlanan steroid reseptör kompleksi, bir seri biyolojik etki oluşumunu tetikler.

Topikal uygulamayı takiben, Advantan iltihabi ve allerjik deri reaksiyonlarının yanısıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomları (eritem, ödem, infiltrasyon, likenifikasyon) ve sübjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağrı gibi) geriletir.

Etken maddenin antiinflamatuar etki mekanizması daha açık olarak anlaşılmıştır. Steroid reseptör kompleksinin DNA’nın bazı bölgelerine bağlanması makrokortin sentezini indükler. Makrokortin araşidonik asidin serbest kalmasını ve böylece prostaglandin ve lökotrien gibi inflamatuar mediatörlerin oluşumunu önler. Glukokortikoidlerin immünsüpresif etkisi, şimdiye kadar çok iyi anlaşılmamış olan sitokin sentezi inhibisyonu ve antimitotik etki ile açıklanabilir.

Glukokortikoidler, vazodilatör prostaglandinlerin sentezini inhibe veya adrenalinin vazokonstriktör etkisini potansiyalize ederek damar büzücü etki gösterirler.

Advantan S’nin farmakokinetik özellikleri

Çözeltinin uygulanmasından sonra metilprednisolon aseponat deriye nüfuz eder. Stratum korneum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır.

Metilprednisolon aseponat epidermis ve dermisde 6a-metilprednisolon-17-propionata hidrolize olur. Bu ana metabolit kortikoid reseptörüne metilprednisolon aseponattan daha sıkı bağlanır ve böylece Advantan deride aktif hale gelir. Bu süreç metilprednisolon aseponatın derideki biyoaktivasyonunu açıklar.

MPA gibi bir kortikosteroidin perkütan absorbsiyonunun hızı ve oranı bazı faktörlere bağlıdır; bileşiğin kimyasal yapısı, taşıyıcı maddenin bileşimi, bileşiğin taşıyıcı madde içindeki konsantrasyonu, uygulama koşulları (bölgesel doz, uygulama süresi, açık veya kapalı uygulama) ve derinin durumu (yaş, hastalık, anatomik bölge vb.).

5 ml veya daha az çözeltinin saçlı kafa derisine günde bir kez uygulanması ve takiben radyoimmünolojik bir metod kullanılarak MPA’nın plazmada araştırılması MPA’nın saçlı deriden absorbe edildiğini göstermemiştir.

Ancak sistemik dolaşıma geçen formlarında MPA’nın primer hidrolize ürünü olan 6a-metil-17-propionat sistemik sirkülasyona girdikten sonra, hızla glukuronik aside bağlanır ve bunun sonucu olarak inaktive olur.

MPA’nın metabolitleri (ana metabolit: 6a-metilprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yarılanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir, intravenöz uygulamayı takiben, 14C-işaretli maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit birikimi oluşmamaktadır.

Advantan S hangi hastalıklarda kullanılır? (Advantan S’nin endikasyonları)

Saçlı derinin inflamasyonlu ve kaşıntılı dermat0zlarının tedavisinde (örneğin atopik dermatit tedavisinde, endojen ekzema (nörodermatit, seboreik ekzema, kontakt ekzema, numüler ekzema, vulgar ekzema gibi) durumlarda kullanılır.

Advantan S ne için kullanılır

Advantan S kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (advantan S’nin kontrendikasyonları)

 • Tedavi alanında tüberkülotik veya sifilitik süreçler bulunduğunda; virozlarda (örn. varicella, herpes zoster), rozasea, perioral dermatit ve aşılardan sonra oluşan deri reaksiyonlarında kullanılmamalıdır.
 • Advantan S’nin etken ve yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olanlarda kullanılmamalıdır.

Advantan S kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, ayrıca spesifik bir tedavi gereklidir.
 • Advantan S’nin çocuklarda kullanımı hakkında henüz klinik veri bulunmamaktadır.
 • Uygulama esnasında Advantan S’nin göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.
 • Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.

Advantan S’nin özel kullanım durumları

Hamilelikte Advantan S kullanılır mı? Birçok epidemiyolojik çalışma gebeliğinin ilk üç ayında sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında oral kleft görülme riskinde artış olabileceğini düşündürmektedir. Oral kleft nadir görülen bir oluşum bozukluğudur ve sistemik glukokortikoidler teratojenik bir etkiye sahip iseler bu, gebeliği esnasında tedavi edilen her 1000 kadın için bir veya iki vaka artışı anlamına gelir. Gebelik esnasında topikal glukokortikoid kullanımı hakkındaki veriler yetersizdir, bununla birlikte topikal glukokortikoidlerin sistemik etkileri çok düşük olduğu için daha düşük bir oran beklenmelidir.

Genel bir kural olarak kortikoid içeren topikal preperatlar gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdırlar. Advantan S ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle geniş alanların tedavisinden kaçınılmalıdır.

Emzirme döneminde Advantan S kullanılır mı? Emziren kadınların memelerine Advantan tatbik edilmemelidir.

Araç ve makine kullananlar Advantan S kullanabilir mi? Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Advan S’nin diğer ilaçlar ile etkileşimi ve diğer etkileşmeler: Bilinen etkileşimi yoktur.

Advan S’nin olası yan etkileri (advers etkiler) nelerdir?

 • Advantan S ile tedavide nadir vakada kaşıntı, yanma, cilt kuruluğu, eritem veya veziküllenme oluşabilir.
 • Topikal uygulama için olan diğer kortikoidlerdeki gibi nadir vakada follikülit ve bileşenlere karşı alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

Beklenmeyen bir etki ile karşılaşırsanız doktorunuza başvurunuz.

Advantan S nasıl kullanılır? (Kullanım şekli ve dozu)

 • Advantan S, uygulanacak bölgeye günde bir kez damlatılarak tatbik edilmeli ve hafifçe deriye yedirilmelidir.
 • Kullanım süresi genelde 4 haftayı aşmamalıdır.

Advan S kullanımı sırasında doz aşımı 

Metilprednisolon aseponat (MPA) ile yapılan akut toksisite araştırmaları, tek bir dermal aşırı dozaj uygulaması (geniş alanlara ve rezorbsiyona uygun koşullar altında tatbik) sonucu herhangi bir akut intoksikasyon riskinin olmadığını göstermiştir. Advantan S’nin yanlışlıkla oral alınması sonucu içeriğindeki izopropanolün etkileri beklenir. Bu etkiler, sadece birkaç ml alımı takiben merkezi sinir sistemi depresyon bulguları olarak ortaya çıkabilir.

Advantan S nasıl saklanır? (Saklama koşulları)

 • Advan S’yi 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Advan S’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Advantan S’nin diğer farmösitik dozaj şekilleri

 • Advantan M losyon
 • Advantan krem
 • Advantan pomad
 • Advantan yağlı pomad gibi şekilleri mevcuttur.

Bu prospektüs 30.3.2007 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Seboreik dermatit nedenleri ve tedavisi
 2. Saçlarda kepeklenme neden olur
 3. Atopik dermatit nedenleri ve tedavisi
 4. Kontakt dermatit nedenleri ve tedavisi
 5. Alerjik egzama nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git