A

Admiraz Nedir, Ne İçin Kullanılır? Admiraz Nasıl Kullanılır?

ADMIRAZ 2 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 2 mg siponimoda eşdeğer 2,224 mg siponimod fumarik asit içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz, krospovidon (Tip A), gliserol dibehenat, kolloidal susuz silika, polivinil alkol (kısmen hidrolize), titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172), talk, soya lesitini (E322), ksantan sakızı.

Admiraz Nasıl Kullanılır

ADMIRAZ NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ADMIRAZ ENDİKASYONLARI)

Admiraz, bir yüzünde logo ve diğer yüzünde “II” baskısı bulunan, yaklaşık 6,1 mm çapında, soluk sarı, yuvarlak, bikonveks, kenarları eğimli film kaplı tabletlerdir. Her film kaplı tablet 2 mg siponimod içerir.

Admiraz, 14, 28 ve 98 adet film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

Admiraz sfingozin-1-fosfat (S1P) reseptör modülatörleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Multipl Skleroz (MS) Kısaca Nedir?

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sistemini (MSS), özellikle beyin ve omuriliğin fonksiyonunu etkileyen uzun süreli bir hastalıktır. MS’de iltihap (enflamasyon) MSS’deki sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıfı (miyelin olarak adlandırılan) parçalar ve sinirlerin işlev görmesini engeller. Buna demiyelinizasyon adı verilir.

MS’nin tam sebebi bilinmemektedir. Vücudun bağışıklık (immün) sistemi tarafından anormal bir yanıtın MSS hasarına neden olan süreçte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

MS, merkezi sinir sistemi (MSS) içindeki iltihaba bağlı sinir sistemi belirtilerine ilişkin tekrar eden nöbetlerle karakterizedir. Bu nöbetler tipik olarak atak veya relaps olarak adlandırılır. Belirtiler hastadan hastaya değişmekle birlikte tipik olarak yürüme zorlukları, uyuşma, görme problemleri ve denge bozukluğunu içerir. Bir atağa ilişkin belirtiler atak sona erdikten sonra tamamen ortadan kaybolabilse de bazı durumlarda, en azından kısmen kalıcı olabilir. Bu hastalık şekli ataklarla seyreden MS veya tekrarlayan-düzelen (relapsing-remitting) tip MS olarak adlandırılır.

Bazı durumlarda ataklarla seyreden MS’i olan hastalar semptomlarının ataklar arasında kademeli olarak arttığını fark etmektedir; bu durum bir diğer MS şekline geçişi gösterir (ikincil ilerleyici MS – sekonder progresif MS (SPMS)).

Admiraz Ne İçin Kullanılır?

Admiraz, erişkinlerde, radyolojik veya klinik olarak aktif sekonder progresif multipl skleroz hastalarının tedavisi için endikedir. SPMS’de aktif hastalık, hala ataklar olması veya MRG (manyetik rezonans görüntüleme) sonuçlarının iltihap belirtileri göstermesidir.

Admiraz MS’i iyileştirmez, ancak meydana gelen atak sayısını azaltmaya ve MS nedeniyle fiziksel problemlerin gelişmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Admiraz bazı beyaz kan hücrelerinin vücutta serbestçe dolaşma yeteneğini etkileyip, iltihaba sebep olan hücrelerin beyne ve omuriliğe ulaşmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin krizlerle savaşmasına yardımcı olur. Bu MS’in neden olduğu sinir hasarını azaltır. Admiraz ayrıca vücudunuzun bazı bağışıklık yanıtlarını azaltabilir.

Admiraz Ne İçin Kullanılır

Admiraz’ın nasıl etki gösterdiği veya size neden reçete edildiği ile ilgili sorularınız varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.

ADMIRAZ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doktorunuzun tüm talimatlarına dikkatle uyunuz. Doktorunuzun talimatları, bu kullanma talimatında yer alan genel bilgilerden farklı olabilir.

ADMIRAZ KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ADMIRAZ KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Siponimoda, yer fıstığına, soyaya veya bu ilacın içeriğinde yer alan maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa (“Etkin maddeler ve Yardımcı maddeler” bölümlerine bakınız),
 • Bir bağışıklık yetmezliği sendromunuz varsa,
 • Progresif multifokal lökoensefalopati veya kriptokokal menenjit geçirdiyseniz,
 • Aktif bir kanseriniz varsa,
 • Şiddetli karaciğer problemleriniz varsa,
 • Son 6 ay içinde kalp krizi, kararsız angina, inme veya belirli kalp yetmezliği türleri geçirdiyseniz,
 • Belirli tiplerde düzensiz veya anormal kalp atımınız varsa (aritmi) ve kalp piliniz yoksa,
 • Gebeyseniz veya gebe kalabiliyor ve etkili doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Kan testleri vücudunuzun bu ilacı yeterince iyi parçalayamadığını gösteriyorsa, bu ilacı almamalısınız (aşağıda “Tedavi öncesi ve sırasında kan testleri” bölümüne bakınız).

Eğer bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, Admiraz ile tedaviye başlamadan doktorunuza söyleyiniz.

ADMIRAZ’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Bir enfeksiyonunuz varsa veya bağışıklık sisteminiz gerektiği gibi çalışmıyorsa (örneğin, bir hastalık veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar nedeniyle; ayrıca “Diğer ilaçlar ile birlikte Admiraz kullanımı” bölümüne bakınız). Admiraz, kanınızdaki beyaz hücre sayısını azaltır. Beyaz kan hücreleri enfeksiyonla savaşır, bu nedenle Admiraz’ı alırken (ve almayı bıraktıktan sonra 3 ila 4 haftaya kadar) enfeksiyonlara daha kolay yakalanabilirsiniz. Bunlar ciddi olabilir ve hatta hayati tehlike oluşturabilir.
 • Hiç suçiçeği geçirmediyseniz ve buna karşı aşılanmadıysanız. Admiraz tedavisi sırasında suçiçeği geliştirirseniz komplikasyon riski daha yüksek olabilir. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce size suçiçeği aşısı yapmak isteyebilir.
 • Aşı yaptırmayı planlıyorsanız. Doktorunuz size bu konuda tavsiyede bulunacaktır (“Diğer ilaçlar ile birlikte Admiraz kullanımı” bölümüne bakınız).
 • Görme ile ilgili zorluklarınız (özellikle makula ödemi adı verilen bir durum) veya göz enfeksiyonu veya iltihabınız (üveit) varsa veya daha önce olduysa. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli olarak göz muayeneleri yaptırmanızı isteyebilir. Admiraz, makulada (gözün şekilleri, renkleri ve ayrıntıları görmenizi sağlayan alanı), makula ödemi olarak bilinen bir şişmeye neden olabilir. Daha önce makula ödeminiz olduysa veya daha önce herhangi bir zamanda üveit (göz iltihabı) geçirmişseniz makula ödemi geliştirme olasılığınız daha yüksektir. Makula ödeminin erken evrelerinde herhangi bir belirti fark etmeyebilirsiniz ve MS atağı (optik nevrit) ile aynı görsel belirtilere neden olabilir. Doktorunuz tedaviye başladıktan 3 veya 4 ay sonra ve muhtemelen daha sonra tekrar göz muayenesi yapmanızı isteyebilir. Makula ödemi doğrulanırsa, doktorunuz Admiraz tedavisini durdurmanızı önerebilir.
 • Diyabetiniz varsa. Diyabetli hastalarda makula ödemi gelişme olasılığı (yukarıya bakınız) daha yüksektir.
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz (bunlar için tedavi görüyor olsanız dahi): şiddetli kalp hastalığı, düzensiz veya anormal kalp atımı (aritmi), inme veya beyindeki kan damarlarıyla ilgili diğer hastalıklar, yavaş kalp atım hızı, bayılma, kalp ritminde bozulma (anormal EKG sonuçları ile anlaşılır).
 • Uyurken ciddi solunum problemleriniz oluyorsa (uyku apnesi).
 • İlaçlarla kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa. Kan basıncınızın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekecektir.
 • Karaciğer problemleriniz varsa. Doktorunuz Admiraz’ı reçete etmeden önce karaciğer fonksiyonunuzu kontrol etmek için kan testleri yapmak isteyebilir.
 • Gebe kaldıysanız, çünkü siponimod gebelik sırasında kullanıldığında doğmamış bebeğe zarar verebilir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz riski açıklayacak ve gebe olmadığınızdan emin olmak için bir gebelik testi yapmanızı isteyecektir. Tedavi sırasında ve tedaviyi bıraktıktan sonra 10 güne kadar etkili doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız (“Gebelik, emzirme ve doğurganlık” bölümüne bakınız).
 • Ateşiniz varsa, grip olduğunuzu hissediyorsanız veya baş ağrısı ile birlikte boyun tutulması, ışığa duyarlılık, mide bulantısı veya kafa karışıklığı yaşıyorsanız. Bunlar, virüs veya mantar enfeksiyonunun (kriptokokal menenjit gibi) neden olduğu menenjit ve/veya ensefalit semptomları olabilir.
 • Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı, konfüzyon, nöbetler ve görme değişiklikleri gibi belirtileriniz varsa. Bunlar posterior geri dönüşlü ensefalopati sendromu (PRES) adı verilen bir durumun belirtileri olabilir.
 • Açıklanamayan bulantı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, cildin veya gözaklarının sararması veya anormal derecede koyu renkli idrar gibi belirtileriniz varsa. Bunlar karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.
 • Derinizde, haftalar içinde iyileşmeyen nodüller (örn., parlak, inciye benzeyen nodüller), lekeler ya da açık yaralar fark ederseniz.

Admiraz tedavisini durdurduktan sonra MS’nin kötüleşmesi:

Öncesinde doktorunuzla konuşmadan Admiraz almayı bırakmayınız veya dozunuzu değiştirmeyiniz. Admiraz ile tedaviyi bıraktıktan sonra MS’nizin kötüleştiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz (“Admiraz ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız). MS’nizin kötüleştiğini düşünüyorsanız veya yeni veya olağandışı belirtiler fark ederseniz. Progresif multifokal lökoensefalopati (PML) adı verilen çok nadir bir beyin enfeksiyonu, SPMS’ye benzer belirtilere neden olabilir. Bu durum Admiraz ve MS tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar gibi ilaçları kullanan hastalarda ortaya çıkabilir.

Yavaş kalp atım hızı (bradikardi) ve düzensiz kalp atımı:

Tedavinin ilk günlerinde Admiraz kalp atım hızının yavaşlamasına neden olabilir (bradikardi). Hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz veya başınız dönebilir ya da yorgun hissedebilirsiniz. Ayrıca, tedavinizin başlangıcında kalp atımınızın düzensiz olmasına neden olabilir. Herhangi bir şey bu etkilerden muzdarip olma riskinizin daha yüksek olabileceğini gösteriyorsa, doktorunuz tedavinin başlangıcında sizi daha yakından izlemeye karar verebilir, önce sizi bir kalp uzmanına (kardiyolog) yönlendirebilir veya Admiraz’ı vermemeyi seçebilir.

Tedavi öncesi ve sırasında testler:

Bu ilacın vücutta ne kadar hızlı parçalandığı (metabolize) hastadan hastaya değişir ve bu nedenle farklı insanlarda farklı dozlar gerekir. Hangi dozun sizin için en uygun olduğunu belirlemek için doktorunuz tedaviye başlamadan önce kan veya tükürük testi yapacaktır. Nadir durumlarda, test sonucu Admiraz almamanız gerektiğini gösterebilir. Kanınız ayrıca tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında periyodik olarak beyaz kan hücresi sayısını kontrol etmek için test edilebilir. Beyaz kan hücresi sayısı çok düşükse doktorunuzun Admiraz tedavisini durdurması veya dozunuzu azaltması gerekebilir. Tedaviye başlamadan önce, karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için kanınızda da test yapılacaktır.

Deri kanseri:

Admiraz ile tedavi edilen MS hastalarında deri kanserleri bildirilmiştir. Derinizde, haftalar içinde iyileşmeyen nodüller (örn. parlak, inciye benzeyen nodüller), lekeler ya da açık yaralar fark ederseniz hemen doktorunuza haber verin. Deri kanserinin belirtileri, deri dokusunda zaman içinde renk, şekil ve boyut değişimi ile birlikte anormal büyüme ya da değişiklikleri (örn. olağandışı benler) içerebilir. Admiraz’a başlamadan önce herhangi bir deri nodülünüzün olup olmadığının kontrol edilmesi için bir deri muayenesi gereklidir. Doktorunuz ayrıca, Admiraz ile tedavi sırasında düzenli deri muayeneleri gerçekleştirecektir. Eğer derinizle ilgili problemler gelişirse, doktorunuz sizi bir dermatoloğa sevk edebilir; dermatolog, konsültasyondan sonra düzenli olarak kontrol edilmeniz gerektiğine karar verebilir.

Güneşe maruz kalma ve güneşe karşı koruma:

Admiraz bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu yüzden, cilt kanseri gelişme riskini artırabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler giyerek ve düzenli olarak yüksek koruma faktörlü güneş koruyucuları uygulayarak güneş ışınlarına ve UV ışınlarına maruziyetinizi sınırlandırmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADMIRAZ’IN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Etkileşimi bilinmemektedir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ADMIRAZ KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya emziriyorsanız, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik sırasında, gebe kalmaya çalışıyorsanız veya gebe kalabilecek bir kadınsanız ve etkili doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız Admiraz’ı kullanmayınız. Admiraz gebelik sırasında kullanılırsa, doğmamış bebeğe zarar verme riski vardır. Gebe kalabilecek bir kadınsanız, doktorunuz Admiraz ile tedaviye başlamadan önce sizi bu risk hakkında bilgilendirecek ve gebe olmadığınızdan emin olmak için bir gebelik testi yapmanızı isteyecektir. Admiraz alırken ve gebe kalmamak için almayı bıraktıktan sonra en az 10 gün boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuza danışınız.

Admiraz alırken gebe kalırsanız, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tedaviyi bırakmaya karar verecektir (“Admiraz almayı bırakırsanız” başlığı altına bakınız). Özel doğum öncesi izlem yapılacaktır.

Admiraz alırken emzirmemelisiniz. Admiraz anne sütüne geçebilir ve bebek için ciddi yan etkiler riski mevcuttur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ADMIRAZ KULLANABİLİR Mİ?

Doktorunuz, hastalığınızın güvenli bir şekilde araç ve makine kullanmanıza izin verip vermediğini size söyleyecektir. Düzenli tedavi dozunuzdayken Admiraz araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Tedavinin başlangıcında zaman zaman baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bu nedenle Admiraz ile tedavinizin ilk gününde, araç veya makine kullanmamalısınız.

ADMIRAZ’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Admiraz soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ADMIRAZ KULLANIMI

Başka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Aşağıdaki ilaçlardan veya tedavilerden herhangi birini alıp almadığınızı doktorunuza bildirdiğinizden emin olunuz:

 • Amiodaron, prokainamid, kinidin veya sotalol gibi düzensiz kalp atımı için kullanılan ilaçlar. Doktorunuz, düzensiz kalp atımı üzerindeki etkiyi artırabileceğinden, Admiraz’ı reçete etmemeye karar verebilir.
 • Diltiazem veya verapamil (kalsiyum kanal blokerleri adı verilen bir grup ilaca ait), digoksin veya ivabradin gibi kalp atım hızını yavaşlatan ilaçlar. İlaçlarınızın değiştirilmesi gerekebileceğinden doktorunuz sizi bir kalp uzmanına yönlendirebilir, çünkü Admiraz tedavinin ilk günlerinde kalp atım hızını yavaşlatabilir. Atenolol veya propranolol gibi bir beta bloker kullanıyorsanız doktorunuz tam günlük Admiraz dozuna ulaşana kadar beta bloker tedavinizi geçici olarak durdurmanızı isteyebilir.
 • Kemoterapi, immunsupresifler veya MS tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar gibi bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz bağışıklık sistemi üzerinde artan bir etkiyi önlemek için bunları almayı bırakmanızı isteyebilir.
 • Aşılar. Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, önce doktorunuzla konuşunuz. Admiraz ile tedavi sırasında ve tedaviyi bıraktıktan sonra 4 hafta boyunca, önlenmesi gereken enfeksiyonu tetikleyebilecekleri için belirli tipte aşılar (canlı zayıflatılmış aşılar olarak adlandırılır) verilmemelidir [“Admiraz’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler) bölümüne bakınız].
 • Flukonazol ve diğer bazı ilaçlar kandaki Admiraz düzeylerini artırabilir ve Admiraz ile birlikte alınması önerilmez. Doktorunuz size bu konuda tavsiyede bulunacaktır.
 • Karbamazepin ve diğer bazı ilaçlar kanınızdaki Admiraz düzeylerini düşürebilir ve bu nedenle düzgün çalışmasını engelleyebilir. Doktorunuz size bu konuda tavsiyede bulunacaktır.
 • Modafinil ve diğer bazı ilaçlar, bazı hastaların kanındaki Admiraz düzeylerini düşürebilir ve bu nedenle düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuz size bu konuda tavsiyede bulunacaktır.
 • UV radyasyonu ile fototerapi veya PUVA fotokemoterapisi. Admiraz tedavisi sırasında UV tedavisi cilt kanseri gelişme riskinizi artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADMIRAZ NASIL KULLANILIR?

Admiraz ile tedavi, MS tedavisinde deneyimli bir doktor tarafından denetlenecektir.

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Tedaviye başlama:

Size, 5 gün boyunca dozunuzun kademeli olarak artırılacağı bir titrasyon paketi verilecektir. Paket üzerindeki talimatları izleyiniz (ayrıca “Titrasyon paketi” tablosu bölümüne bakınız).

Titrasyon aşamasının amacı, tedavinin başlangıcında kalbiniz üzerinde yan etki riskini azaltmaktır. Kalp atımınızın yavaşlaması veya düzensizleşmesi riskiniz varsa, doktorunuz tedavinin başlangıcında sizi yakından izleyebilir.

Admiraz Titrasyon Paketi

6. günde, düzenli tedavi dozunuza geçeceksiniz.

Tedavinin ilk 6 gününde, tabletleri sabahları, aç veya tok karnına almanız önerilir.

Tedavi dozu:

Önerilen doz, aç veya tok karnına günde bir kez 2 mg’dır (2 mg Admiraz tablet).

Tedaviye başlamadan önce yapılan kan testi vücudunuzun Admiraz’ı yavaşça parçaladığını gösterirse, doktorunuz günde bir kez sadece 1 mg (dört 0,25 mg tablet) almanızı söyleyebilir (ayrıca, “Tedavi öncesi ve sırasında testler” bölümüne bakınız). Bu sizin için geçerli olsa dahi, yukarıda belirtilen titrasyon süresinin 5. gününde beş adet 0,25 mg tablet almanın güvenli olduğunu unutmayınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Admiraz ağız yolu ile alınır. Tableti su ile alınız.

Çocuklarda Admiraz Kullanımı:     

Admiraz, çocuklar ve ergenlere ait yaş grubunda henüz çalışılmadığından, bu ilaç 18 yaşın altındaki çocuklara ve ergenlere verilmemelidir.

Yaşlılarda Admiraz Kullanımı:

Admiraz ile yaşlı hastalarda deneyim yoktur. Eğer 65 yaş ve üzeri iseniz ve herhangi bir endişeniz varsa doktorunuzla konuşunuz.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Admiraz Kullanımı:

Klinik farmakoloji çalışmalarına dayanarak, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Admiraz Kullanımı:

Siponimod, ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh sınıf C) kullanılmamalıdır. Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek olmamakla birlikte, bu hastalarda tedaviye başlarken dikkatli olunmalıdır.

Eğer Admiraz’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Admiraz Kullandıysanız:

Yanlışlıkla ilk titrasyon paketi yerine tedavi doz paketinden ilk tabletinizi aldıysanız, hemen doktorunuzu arayınız. Doktorunuz sizi gözlem altında tutmaya karar verebilir.

Admiraz’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Admiraz Unutursanız:

Tedavinin ilk 6 günü boyunca, bir gün dozunuzu almayı unuttuysanız, bir sonraki dozu almadan önce doktorunuzu arayınız. Doktorunuzun yeni bir titrasyon paketi reçete etmesi gerekecektir. Tedaviye 1. gün dozundan yeniden başlamanız gerekecektir.

Düzenli tedavi dozunda (7. günden itibaren) bir dozu kaçırırsanız, hatırladığınız anda alınız. Bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve her zamanki gibi devam ediniz. Admiraz’ı arka arkaya 4 veya daha fazla gün boyunca almayı unutursanız, bir sonraki dozu almadan önce doktorunuzu arayınız. Doktorunuzun yeni bir titrasyon paketi reçete etmesi ve tedaviye 1. gün dozundan yeniden başlamanız gerekecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Admiraz İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuzla konuşmadan önce Admiraz almayı bırakmayınız veya dozunuzu değiştirmeyiniz.

Admiraz, almayı bıraktıktan sonra 10 güne kadar daha vücudunuzda kalacaktır. Beyaz kan hücresi (lenfosit) sayınız, Admiraz almayı bıraktıktan sonra 3-4 haftaya kadar düşük kalabilir. Bu Kullanma Talimatında açıklanan yan etkiler bu süre zarfında da ortaya çıkabilir (“Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).

Eğer almayı bıraktıktan sonra 4 günden fazla bir süre geçtiyse ve Admiraz yeniden başlamanız gerekiyorsa, doktorunuz, yeni bir titrasyon paketi reçete edecek ve tedaviye 1. gün dozundan yeniden başlamanız gerekecektir.

Admiraz ile tedaviyi sonlandırdıktan sonra MS’nizin kötüleştiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

ADMIRAZ’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Admiraz’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir; ancak yan etkiler tüm hastalarda görülmez.

Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz:

 • Kızarık cilt üzerinde görünen, sıvı dolu küçük kabarcıklar ile döküntü (şiddetli olabilen herpes zoster adı verilen viral bir enfeksiyon belirtileri) (yaygın)
 • Sıklıkla inciye benzeyen bir nodül şeklinde görünen, diğer yandan başka şekillerde de ortaya çıkabilen, bazal hücreli karsinom (BCC) olarak adlandırılan bir deri kanseri tipi (yaygın),
 • Enfeksiyona bağlı ateş, boğaz ağrısı ve/veya ağız ülseri (lenfopeni) (yaygın),
 • Havale, nöbet (yaygın),
 • Görme merkezindeki bir gölge veya kör nokta, bulanık görme, renkleri veya ayrıntıları görme sorunları (gözün arkasındaki retinanın makula bölgesinde şişlik olan makula ödemi belirtileri) gibi görme bozuklukları (yaygın),
 • Düzensiz kalp atımı (atriyoventriküler blok) (yaygın),
 • Yavaş kalp atımı (bradikardi) (yaygın),
 • Sert kırmızı nodül, kabuklu yara veya mevcut bir yara üzerinde yeni bir yara olarak ortaya çıkabilen skuamöz hücreli karsinom adı verilen bir deri kanseri türü (yaygın olmayan),
 • Boyun tutulması, ışığa duyarlılık, bulantı veya zihin karışıklığının eşlik ettiği baş ağrısı gibi belirtileri olan kriptokokal menenjit dahil kriptokok enfeksiyonları (bir tür mantar enfeksiyonu) (sıklığı bilinmiyor).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Admiraz’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

DİĞER OLASI YAN ETKİLER

Diğer yan etkiler aşağıda listelenenleri içerir. Eğer bu yan etkilerden herhangi biri şiddetli hal alırsa, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Bazen baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerin eşlik ettiği yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Karaciğer enzimi düzeylerinde artış gösteren kan testi sonuçları.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Yeni benler oluşması,
 • Baş dönmesi,
 • Vücudun istemsiz titremesi (tremor),
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Ellerde veya ayaklarda ağrı,
 • Şişmiş eller, ayak bilekleri, bacaklar veya ayaklar (periferik ödem),
 • Halsizlik (asteni),
 • Azalmış fonksiyon gösteren akciğer fonksiyon testi sonuçları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ADMIRAZ’IN SAKLANMASI

 • Admiraz’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • 2 °C – 8 °C arasında buzdolabında muhafaza ediniz. Ürün açıldıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 3 ay saklanabilir.
 • Bu ilacı, karton kutu ve blister folyo üzerinde SKT ibaresinden sonra belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününe işaret eder. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Admiraz kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Admiraz’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git