A

Adeleks Tablet Nedir, Ne İçin Kullanılır? Adeleks Yan Etkileri

ADELEKS 4 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir tablette 4 mg tiyokolşikosid bulunur.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), magnezyum stearat.

Adeleks Nasıl Kullanılır

ADELEKS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ADELEKS ENDİKASYONLARI)

Adeleks, tablet formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda, 20 tablet bulunmaktadır. Bunlar açık sarı renkli, silindirik, çentikli tabletlerdir.

Adeleks esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Adeleks, yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır.

ADELEKS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ADELEKS KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kas güçsüzlüğünüz varsa (düşük kas kütlesi),
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
 • Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • 16 yaşından küçükseniz.

ADELEKS’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

Adeleks kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, Adeleks yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuvarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 7 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız. Adeleks ile tedavi sırasında karaciğer hasarını gösteren belirtileri (örneğin iştah kaybı, bulantı, kusma, karın rahatsızlığı, yorgunluk, koyu renkli idrar, sarılık, kaşıntı) fark ederseniz hemen Adeleks’i kullanmayı bırakmalısınız ve bu tür belirtilerin herhangi biri ortaya çıkarsa tıbbi yardım almalısınız.

Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa Adeleks ile tedaviyi kesiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADELEKS’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Adeleks’in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ADELEKS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olabilme ihtimaliniz varsa veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız-Doğurganlık potansiyeli olan ve doğum kontrol yöntemi kullanmayan bir kadın iseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilaç doğmamış çocuğunuza zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ADELEKS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ADELEKS KULLANABİLİR Mİ?

Bu ilaç uyuşukluğa sebebiyet verebilir. Bundan dolayı bu ilacı kullanırken, araç kullanımından veya taşıt sürmekten kaçınınız.

ADELEKS’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Her bir Adeleks 4 mg tablette 46 mg laktoz monohidrat bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ADELEKS KULLANIMI

Adeleks’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADELEKS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 defa 2 tablet (8 mg tiyokolşikosid)’tir. Yani bir günde 4 tabletten (toplam 16 mg tiyokolşikosid) fazla Adeleks kullanmayınız.

Normalde Adeleks 4 mg tablet ile tedavi süresi 5-7 gündür. İlacı 7 günden fazla kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Adeleks sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.
 • Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin, bir bardak su ile), yemeklerden sonra alınız.
 • Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Adeleks ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Çocuklarda Adeleks Kullanımı: 

Bu ilacı 16 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda Adeleks Kullanımı:

Adeleks’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Adeleks Kullanımı:

Adeleks’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Eğer Adeleks’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Adeleks Kullandıysanız:

Adeleks’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Adeleks Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Adeleks İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

ADELEKS’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Adeleks içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Adeleks’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem), ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik şok),
 • Baygınlık (vazovagal senkop),
 • Havale (nöbet).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Adeleks’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),
 • Sersemlik, uyuklama hali,
 • Kaşıntı,
 • Deri döküntüleri,
 • Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Mide ağrısı,
 • Deri irritasyonu (kurdeşen),
 • Boğazda, göğüste ve midede acı ve yanma (ekşime),
 • Ajitasyon ve zihin le duyuların bulanıklaşması (bilincin geçici olarak bulanıklaşması).

Bunlar Adeleks’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ADELEKS’İN SAKLANMASI

 • Adeleks’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Adeleks’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Adeleks’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Adeleks’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Adeleks’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git