A

Adcetris Flakon Nedir, Ne İçin Kullanılır? Adcetris Nasıl Kullanılır?

ADCETRİS 50 MG IV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ KONSANTRESİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

Steril

Sitotoksik

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: Her bir flakon 50 mg brentuximab vedotin (rekombinant DNA teknolojisi ile Çin hamsterİ over hücreleri kullanılarak üretilmiş bir protein) içerir.

Kullanıma hazırlandıktan sonra, her mL’si 5 mg brentuximab vedotin içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, a,a-Trehaloz dihidrat, polisorbat 80.

Adcetris Nasıl Kullanılır

ADCETRİS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ADCETRİS ENDİKASYONLARI)

Adcetris, bütil tıpalı, alüminyum/plastik geçme contalı bir adet 50 mL flakon içeren kutuda sunulmaktadır.

Adcetris, kanser tedavisine yönelik bir madde olan brentuximab vedotin içermektedir. Bu madde, kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan bir madde ile bağlantılı bir monoklonal antikordan (Çin hamsterı over hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen rekombinant kimerik immünoglobulin G1 [IgG1]) oluşan antikor-ilaç konjügatıdır. Monoklonal antikor, belirli kanser hücrelerini tanıyan bir proteindir.

Hodgkin lenfoma, sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma, kütanöz T hücreli lenfoma ve periferik T hücreli lenfoma, beyaz kan hücrelerinin kanser türleridir. Klasik Hodgkin lenfoma, hücre yüzeyinde klasik olmayan Hodgkin lenfomadan farklı spesifik proteinler ortaya çıkarır. Adcetris, 60 yaş üzerinde olup nöropatisi bulunmayan ve uluslararası prognostik (hastalık seyir) skoru 4 veya daha yüksek olan ya da 18 yaş üzerinde olup, belgelendirilmiş sebeplerle bleomisin tedavisi alamayacak, daha önce tedavi edilmemiş evre IV CD30 pozitif klasik Hodgkin lenfoma hastalarının tedavisinde diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılır. Adcetris size, Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan diğer kemoterapi ilaçları olan doksorubisin, vinblastin ve dakarbazin ile birlikte verilecektir.

Adcetris, belirli risk faktörleri olan hastalarda otolog kök hücre nakli sonrası klasik Hodgkin lenfomanın geri gelme riskini düşürmek için de kullanılır. Adcetris ayrıca, aşağıdaki özelliklerdeki klasik Hodgkin lenfomanın tedavisinde tek başına kullanılır:

 • Nükseden veya kendi sağlıklı kök hücrelerinizin vücudunuza damar yoluyla verilmesine (otolog kök hücre nakli) yanıt vermeyen, ya da
 • Ek kombinasyon anti-kanser tedavileri ya da otolog kök hücre nakli alamadığınız durumlarda, önceki en az iki tedaviden sonra nükseden veya bu tedavilere hiçbir zaman cevap vermemiş olan Hodgkin lenfoma.

Sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma ve diğer periferik T hücreli lenfomalar, lenf düğümlerinizde ve/veya vücudunuzun diğer kısımlarında bulunan Hodgkin dışı lenfoma türleridir.

Adcetris daha önce tedavi görmemiş sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma ve diğer periferik T hücreli lenfoma hastalarının tedavisinde kullanılır. Adcetris size bu tür hastalıklarda kullanılan siklofosfamid, doksorubisin ve prednizon isimli kemoterapi ilaçları ile birlikte verilecektir.

Adcetris ayrıca, çoklu ilaç kemoterapisi ve/veya otolog kök hücre nakline cevap alınamayan veya nüks eden CD30+ sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma tedavisinde kullanılır.

Kutanöz T hücreli lenfoma, “T-hücresi” denilen belirli bir beyaz kan hücresinde oluşan ve genellikle cildi etkileyen bir kanserdir. Adcetris, hücrenin yüzeyinde özel bir tür protein bulunduğu durumda kutanöz T hücreli lenfomayı tedavi etmek için kullanılır.

Adcetris, kutanöz T hücreli lenfoma tanısı konmuş olan ve lenfoma hücrelerinin yüzeyinde >5% oranında özel bir tür protein olan CD30 pozitifliği olan hastalarda, deriye doğrudan uygulanan tedavi seçeneklerinin tüketildiği vb. en az 2 seri vücudun genelini etkileyen tedaviler (bexaroten, interferon, ekstrakorporeal fotoferez, metotreksat) ile birlikte elektron ışın tedavisi uygulanmış olan veya belirtilen tedaviler uygulanmış olup elektron ışın tedavisi için uygun olmayan nükseden veya tedaviye dirençli hastaların tedavisinde kullanılır.

Adcetris Hangi Hastalıklarda Kullanılır

ADCETRİS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ADCETRİS KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Brentuximab vedotine ya da bu ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerin herhangi birine alerjiniz varsa,
 • Halihazırda bir kanser ilacı olan bleomisin kullanıyorsanız, bunlar gibi durumlarda Adcetris kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

ADCETRİS’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer bu ilacı ilk aldığınızda ya da tedaviniz sırasında aşağıdaki durumlar söz konusu olursa doktorunuza söyleyiniz:

 • Zihin karışıklığı, düşünme güçlüğü, hafıza kaybı, görüş bulanıklığı veya görüş kaybı, kuvvetten düşme, bir kol veya bacaktaki kontrolde veya histe azalma, yürüme şeklinde değişiklik veya denge kaybı; çünkü bunlar, progresif multifokal lökoensefalopati (PML) adı verilen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir beyin hastalığının belirtileri olabilir. Eğer bu ilaç ile tedaviye başlamadan önce bu belirtiler sizde varsa, bu belirtilerde olabilecek tüm değişiklikleri derhal doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca eşinizi veya size bakan kişiyi de bilgilendirmelisiniz çünkü sizin bilincinde olmadığınız belirtileri fark edebilirler.
 • Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği veya etmediği şiddetli ve kalıcı mide ağrınız varsa; çünkü bunlar, pankreatit (pankreas iltihabı) adı verilen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalığın belirtileri olabilir.
 • Yeni veya kötüleşen nefes darlığı veya öksürüğünüz varsa; çünkü bunlar ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek akciğer komplikasyonlarının (pulmoner toksisite) belirtileri olabilir.
 • Kemoterapi ya da immünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ilaçlar gibi bağışıklık sisteminizi etkileyebilecek ilaçlar kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız.
 • Enfeksiyonunuz varsa veya olduğunu düşünüyorsanız. Bazı enfeksiyonlar ciddi olabilir ve virüslere, bakterilere veya yaşamı tehdit edici başka nedenlere bağlı olabilir.
 • Eğer nefes alırken ıslık sesi oluyorsa (hırıltı)/solunum güçlüğü, kurdeşen, kaşıntı veya şişme (infüzyon reaksiyonu belirtileri) yaşıyorsanız. Daha fazla bilgi için  “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde bulunan “İnfüzyon reaksiyonları”na bakınız.
 • Başta eller ve ayaklar olmak üzere, uyuşma, karıncalanma, yanma hissi, ağrı, rahatsızlık veya zayıflık gibi derinin hassasiyetinde değişiklik ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa (nöropati).
 • Baş ağrılarınız varsa, kendinizi yorgun hissediyorsanız, sersemlik hissi yaşıyorsanız, cildiniz soluksa (anemi) veya deri altında olağandışı kanamanız veya morarmanız varsa, kanınız alındıktan sonra normalden daha uzun süre kanamanız oluyorsa veya diş eti kanamanız oluyorsa (trombositopeni).
 • Üşüme ve titremeniz başladıysa veya sıcak hissediyorsanız; ateşinizi ölçmeniz gerekir çünkü yüksek ateşiniz olabilir. Ateşin eşlik ettiği düşük beyaz kan hücresi sayısı ciddi bir enfeksiyonun işareti olabilir.
 • Sersemlik hali, idrara çıkışta azalma, zihin karışıklığı, kusma, bulantı, şişlik, nefes darlığı veya kalp ritminde bozukluklar yaşarsanız (bu, tümör lizis sendromu olarak bilinen, potansiyel olarak yaşamı tahdit edici bir komplikasyon olabilir).
 • Grip benzeri belirtiler, ardından yayılan ve kabaran, deride yaşamı tehdit edici olabilecek yaygın ayrılmayı da içeren ağrılı kırmızı veya morumsu döküntü yaşarsanız (bu, Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz olarak bilinen ciddi bir deri reaksiyonu olabilir).
 • Yaygın döküntü, yüksek ateş ve lenf düğümlerinin büyümesi (DRESS sendromu veya ilaç aşırı duyarlılık sendromu) durumlarını yaşarsanız.
 • Mide ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık hallerinin başlaması ya da zaten varsa şiddetlenmesi; çünkü bunlar ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek mide ve bağırsak komplikasyonlarının belirtileri olabilir (gastrointestinal komplikasyonlar).
 • Karaciğer test sonuçlarında anormallikler; çünkü bu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek bir karaciğer hasarı (hepatotoksisite) ile ilişkili olabilir. Adcetris’i ve şu anda kullanmakta olduğunuz bazı ilaçları kullanmaya başlamanızdan önce karaciğer hastalığı ve diğer tıbbi durumlar olması karaciğer hasarı riskini arttırabilir.
 • İnfüzyon sırasında infüzyon bölgesinin etrafında yanma hissi, ağrı veya hassasiyet meydana gelirse, bu durum Adcetris’in kan damarı dışına sızdığının göstergesidir, derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Adcetris’in kan damarı dışına sızması durumunda infüzyondan sonraki birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde infüzyon bölgesinin çevresinde deride kızarıklık, ağrı, renk değişimi, şişme, kabarcıklanma, soyulma ya da selülit (derinizin daha derin tabakalarının enfeksiyonu) meydana gelebilir.
 • Böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa.

Bu ilacı almanın sizin için güvenli olup olmadığını belirlemek üzere doktorunuz düzenli kan testleri gerçekleştirecektir.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Biyoteknolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

ADCETRİS’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Adcetris sadece damardan uygulandığı için herhangi bir etkileşim beklenmez.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ADCETRİS KULLANILIR MI?

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Siz ve eşiniz, bu ilaç ile tedaviniz süresince etkili iki doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Kadınlar, son Adcetris dozundan sonra 6 ay süreyle doğum kontrolüne devam etmelidir.
 • Eğer hamileyseniz, doktorunuzla birlikte size olan faydanın doğmamış bebeğe olan potansiyel riske ağır bastığına karar vermediğiniz sürece, bu ilacı kullanmamanız gerekmektedir.
 • Tedavinizden önce veya tedaviniz süresince eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir.
 • Bu ilaç ile tedavi edilen erkeklerin tedaviden önce spermlerini dondurmaları ve sperm bankasında saklamaları tavsiye edilir. Erkeklerin bu ilaç ile tedavi süresince ve son dozdan itibaren en az 6 ay sonrasına kadar çocuk sahibi olmamaları tavsiye edilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ADCETRİS KULLANILIR MI?

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, bu ilacı alıp almamanız gerektiği konusunu doktorunuzla görüşünüz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ADCETRİS KULLANABİLİR Mİ

Tedaviniz, araç veya makine kullanma becerinizi etkileyebilir. Eğer tedaviniz sırasında kendinizi iyi hissetmezseniz, araç veya makine kullanmayınız.

ADCETRİS’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ADCETRİS KULLANIMI

Başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya yeni ilaçlar kullanmaya başlarsanız doktorunuza söyleyiniz. Bitkisel ilaçlar ve reçetesiz temin edebildiğiniz diğer ilaçlar da buna dahildir.

 • Adcetris’in mantar enfeksiyonlarında kullanılan ketokonazol içeren ilaçlarla birlikte kullanılması, nötropeni (vücudu enfeksiyona karşı koruyan bir beyaz kan hücresi türü olan nötrofillerin sayısının çok düşük olması) görülme sıklığını arttırabilir.
 • Adcetris’in bakterileri öldürmek için kullanılan rifampisin içeren antibiyotiklerle birlikte kullanılması, laboratuvar kan testlerinizin sonucunu etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADCETRİS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz ilacınızın dozuna karar verecek ve size uygulayacaktır. Bu ilacın dozu beden ağırlığınıza bağlıdır.

 • Adcetris’in doksorubisin, vinblastin ve dakarbazin ile kombinasyon halinde kullanımında normal başlangıç dozu 6 ay boyunca 2 haftada bir verilen 1,2 mg/kg’dır.
 • Siklofosfamid, doksorubisin ve prednizon ile kombinasyon halinde verilen Adcetris’in olağan dozu, 4-6 ay boyunca her 3 haftada bir 1,8 mg/kg’dır.

Adcetris ile birlikte kullandığınız diğer ilaçların kullanımına ve etkilerine yönelik daha fazla bilgi almak için ilgili ilaçların kullanma talimatlarını da okuyunuz. Adcetris’in kombinasyon kemoterapisi ile verilen ilk dozunu takiben, doktorunuz enfeksiyon riskini arttırabilen bir hastalık olan nötropeninin (vücudu enfeksiyona karşı koruyan bir beyaz kan hücresi türü olan nötrofillerin sayısının çok düşük olması) gelişimini engellemek veya şiddetini azaltmak için ilave ilaç kullanmanızı tavsiye edebilir.

Karaciğer veya böbreklerinizde sorun varsa doktorunuza söyleyiniz çünkü böyle bir durumda doktorunuz başlangıç dozunu düşürebilir ya da Adcetris’i hiç reçete etmeyebilir. Adcetris’i tek başına kullanımında normal başlangıç dozu, bir yıldan uzun süreyle olmamak üzere üç haftada bir verilen 1,8 mg/kg’dır. Eğer böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa doktorunuz başlangıç dozunu 1,2 mg/kg’a düşürebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Bu ilaç size, damarınız içine (intravenöz yolla) infüzyon şeklinde uygulanır. Doktorunuz veya hemşireniz tarafından 30 dakikalık bir sürede uygulanır. Doktorunuz veya hemşireniz ayrıca infüzyon sırasında ve sonrasında sizi gözlemleyecektir.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza sorunuz.

Çocuklarda Adcetris Kullanımı: 

Adcetris çocuklarda kullanım için uygun değildir.

Yaşlılarda Adcetris Kullanımı:

65 yaş ve üzeri hastalarda doz tavsiyeleri yetişkinlerdeki gibidir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Adcetris Kullanımı:

Eğer böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa doktorunuz başlangıç dozunu düşürebilir ya da Adcetris tavsiye etmeyebilir.

Adcetris’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğu yönünde bir izleniminiz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Adcetris Kullandıysanız:

Adcetris doz aşımı için bilinen bir antidot (panzehir) bulunmamaktadır. Doz aşımı durumunda nötropeni (vücudu enfeksiyona karşı koruyan bir beyaz kan hücresi türü olan nötrofillerin sayısının çok düşük olması) gibi yan etkiler olup olmadığı izlenmeli ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Bu tür bir doz aşımı durumunda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Adcetris kullanırsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Adcetris Kullanmayı Unutursanız:

Bir doktor veya hemşirenin gözetimi altında uygulanacağından Adcetris kullanımının unutulması beklenmez ancak bir dozun uygulamasının atlandığını düşünüyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Adcetris’in İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Adcetris bir uzmanın kontrolü altında verilecektir; bu yüzden tedavinin ne zaman durdurulacağına doktorunuz karar verecektir.

Doktorunuzun onayı olmadan Adcetris kullanmayı bırakmayınız.

ADCETRİS’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Adcetris’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Aşağıdakilerden biri olursa Adcetris’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bu tip ilaçlar (monoklonal antikorlar) aşağıdakiler gibi infüzyon reaksiyonlarına neden olabilir;

 • Deri döküntüsü,
 • Nefes darlığı,
 • Solunum güçlüğü,
 • Öksürük,
 • Göğüs sıkışması,
 • Ateş,
 • Sırt ve bel ağrısı,
 • Titreme,
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı ve kusma.

Bu ilacın kullanımında infüzyon (damar içine sıvı aktarımı) reaksiyonları çok yaygın görülür.

Genel olarak bu tip reaksiyonlar infüzyonun tamamlanmasından sonraki birkaç dakika ila birkaç saat içinde görülür. Diğer yandan infüzyonun tamamlanmasından sonraki birkaç saatten sonra da görülebilirler fakat bu duruma sık rastlanmaz. Bu infüzyon reaksiyonları ciddi hatta ölümcül olabilir (anafilaktik reaksiyon olarak bilinir). Bu ilaca verilen infüzyonla ilişkili reaksiyonların ne sıklıkla ciddi veya ölümcül olduğu bilinmemektedir.

Önceden bu tip ilaçlar alırken bu durumları yaşadıysanız, yukarıdaki reaksiyonların azaltılmasına yardımcı olmak için size başka ilaçlar da verilebilir, örneğin:

 • Anti-histaminikler (alerji ilaçları),
 • Kortikosteroidler (genellikle şiddetli alerjiler veya cilt problemleri, astım veya eklem iltihabı gibi hastalıklar için kullanılırlar),
 • Parasetamol (ağrı kesici ve ateş düşürücüdür).

Eğer önceden benzer bir reaksiyonunuzun olduğunu düşünüyorsanız, size bu ilaç uygulanmadan ÖNCE doktorunuza söyleyiniz.

Eğer sizde infüzyon reaksiyonları oluşursa (önceden belirtildiği gibi), doktorunuz bu ilacı kesebilir ve destekleyici tedavi başlatabilir.

İnfüzyonunuza yeniden başlanmışsa, daha iyi tolere edebilmeniz için doktorunuz infüzyonun yapıldığı süreyi uzatabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz, çünkü bunlardan bazıları ciddi ya da ölüm ile sonuçlanabilecek bir durumun göstergesi olabilir:

 • Zihin karışıklığı, düşünme güçlüğü, hafıza kaybı, görüş bulanıklığı veya görüş kaybı, kuvvetten düşme, bir kol veya bacaktaki kontrolde veya histe azalma, yürüme şeklinde değişiklik veya denge kaybı gibi progresif multifokal lökoensefalopati (PML – ciddi ve ölümle sonuçlanma olasılığı bulunan bir beyin hastalığı) belirtileri (daha ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 2) (100 hastanın birinden az görülebilir),
 • Pankreas iltihaplanması (pankreatit) belirtileri; örneğin bulantı ve kusmanın eşlik ettiği veya etmediği şiddetli ve kalıcı mide ağrısı (100 hastanın en fazla birinde görülebilir),
 • Nefes darlığı veya öksürük (10 hastanın en az birinde görülebilir),
 • Grip benzeri belirtiler, ardından yayılan ve kabaran, deride yaşamı tehdit edici olabilecek yaygın ayrılmayı da içeren ağrılı kırmızı veya morumsu döküntü (100 hastanın en fazla birinde görülebilir).
 • Özellikle deride olmak üzere his ve hassasiyette değişiklik, uyuşma, karıncalanma, rahatsızlık, yanma hissi, ellerde veya ayaklarda güçsüzlük veya ağrı (nöropati; 10 hastanın en az birinde görülebilir).
 • Güçsüzlük hissi (10 hastanın en az birinde görülebilir).
 • Kabızlık (10 hastanın en az birinde görülebilir).
 • İshal, kusma (10 hastanın en az birinde görülebilir).
 • Üşüme veya titreme (10 hastanın en fazla birinde görülebilir).
 • Yorgunluk hissi, sık idrara çıkma, susuzluğun artması, istek dışı kilo kaybının eşlik ettiği iştah artışı veya kolay sinirlenme (bunlar kan şeker düzeylerinde artış -hiperglisemi- belirtileri olabilir ve 10 hastanın en fazla birinde görülebilir).
 • Deri altında olağan dışı kanama veya morarma, kanınız alındıktan sonra normalden daha uzun süre kanamanız olması veya dişetinizin kanaması (trombositopeni adı verilen trombosit -kan pulcuğu- sayısında azalma belirtileri olabilir ve 10 hastanın en fazla birinde görülebilir).
 • Baş ağrısı, sersemlik hali, soluk görünüm (bunlar kansızlık belirtileri olabilir ve 10 hastanın en az birinde görülebilir).
 • Yaygın döküntü, yüksek ateş ve lenf düğümlerinde büyüme (DRESS sendromu veya ilaç aşırı duyarlılık sendromu) (sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Diğer Yan Etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler, Adcetris’in tek başına kullanımında bildirilmiştir:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Kilo kaybı,
 • Enfeksiyon,
 • Bulantı,
 • Karın ağrısı,
 • Kaşıntı,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem ağrısı veya eklemlerde ağrılı şişlik.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Pnömoni (akciğerde iltihaplanma),
 • Ağızda ağrılı, kremsi sarı, kabarık lekeler (pamukçuk),
 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma,
 • Sersemlik hissi,
 • Kabuk tutabilen kabarcıklar,
 • Kan şekeri düzeyinde artış,
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış,
 • Olağan dışı saç dökülmesi veya incelmesi.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tümör lizis sendromu (sersemlik hissi, idrar çıkışında azalma, zihin karışıklığı, kusma, bulantı, şişme, nefes darlığı veya kalp ritminde bozukluklar yaşayabileceğiniz potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir hastalık),
 • Yeni veya tekrar eden sitomegalovirüs enfeksiyonu (bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalarda vücut organlarında enfeksiyona yol açarak yaşamı tehdit edebilen bir virüs – CMV olarak da adlandırılır),
 • Kanda bir enfeksiyon (sepsis) ve/veya septik şok (sepsisin yaşamı tehdit edici bir şekli),
 • Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (grip benzeri belirtiler, ardından yayılan ve kabaran, deride yaşamı tehdit edici olabilecek yaygın ayrılmayı da içeren ağrılı kırmızı veya morumsu döküntü yaşayabileceğiniz nadir, ciddi bir bozukluk),
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma ve vücut sıcaklığında yükselme,
 • Sinirlerin ve sinir kılıflarının zarar görmesi (demiyelinizan polinöropati),

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

İnfüzyon sırasında Adcetris’in istenmeden kan damarı dışındaki dokulara sızması (ekstravazasyon) durumunda, infüzyon bölgesinde veya çevresinde cilt kızarıklığı, ağrı, renk değişimi, şişme, kabarcıklanma, soyulma ve selülit (derinin daha derin tabakalarında enfeksiyon) gibi lokal reaksiyonlar meydana gelebilir.

Aşağıdaki yan etkiler, Adcetris kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanımında bildirilmiştir:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma,
 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma,
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma ve vücut sıcaklığında yükselme,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Kilo kaybı,
 • Enfeksiyon,
 • Bulantı,
 • Karın ağrısı,
 • Olağan dışı saç dökülmesi veya incelmesi,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem ağrısı veya eklemlerde ağrılı şişlik,
 • Sersemlik hissi,
 • İştahta azalma,
 • Uyuyamama,
 • Kemik ağrısı,
 • Kabuk tutabilen kabarcıklar.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kanda bir enfeksiyon (sepsis) ve/veya septik şok (sepsisin yaşamı tehdit edici bir şekli); pnömoni (akciğerde iltihaplanma),
 • Ağızda yara veya iltihap,
 • Ağızda ağrılı, kremsi sarı, kabarık lekeler (pamukçuk),
 • Kaşıntı,
 • Kan şekeri düzeyinde artış,
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tümör lizis sendromu (sersemlik hissi, idrar çıkışında azalma, zihin karışıklığı, kusma, bulantı, şişme, nefes darlığı veya kalp ritminde bozukluklar yaşayabileceğiniz potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir hastalık),
 • Stevens-Johnson sendromu (grip benzeri belirtiler, ardından yayılan ve kabaran, deride yaşamı tehdit edici olabilecek yaygın ayrılmayı da içeren ağrılı kırmızı veya morumsu döküntü şeklinde yaşayabileceğiniz nadir, ciddi bir bozukluk),
 • Yeni veya tekrar eden sitomegalovirüs enfeksiyonu (Bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalarda vücut organlarında enfeksiyona yol açarak yaşamı tehdit edebilen bir virüs – CMV olarak da adlandırılır.),
 • 65 yaş veya üzerindeyseniz bu ciddi yan etkileri daha sık görebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız dok torunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ADCETRİS’İN SAKLANMASI

 • Adcetris’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Açılmamış flakon: Buzdolabında saklayınız (2°C -8°C). Dondurmayınız. Işıktan korumak için flakonu dış ambalajı içinde tutunuz.
 • Sulandırılmış süspansiyon: Mikrobiyolojik açıdan derhal kullanınız, eğer bu mümkün değilse buzdolabında (2°C -8°C) saklayarak 24 saat içinde kullanınız.
 • Adcetris’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Adcetris’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Adcetris’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları TEHLİKELİ ATIKTIR ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER SADECE ADCETRİS’İ UYGULAYACAK SAĞLIK PROFESYONELİ İÇİNDİR

Kullanıma Hazırlama Talimatları

Her bir tek kullanımlık flakon 10,5 mL enjeksiyonluk su ile 5 mg/mL son konsantrasyona seyreltilmelidir. Her bir flakonda, flakon başına 55 mg Adcetris ve toplam 11 mL sulandırılmış hacim sağlayan %10 fazlalık bulunur.

 • 1- Akış doğrudan keke veya toza değil, flakonun çeperine yönlendirilir.
 • 2- Çözünmeye yardımcı olmak için hafifçe kendi çevresinde döndürülür. ÇALKALANMAMALIDIR.
 • 3- Flakondaki sulandırılmış çözelti berrak ila hafif opak, renksiz çözelti olup son pH değeri 6,6’dır.
 • 4- Sulandırılmış çözelti, yabancı partiküler madde ve/veya renk bozukluğu açısından gözle incelenmelidir. Bunlardan herhangi biri gözleniyorsa, tıbbi ürün atılmalıdır.

İnfüzyon Çözeltisinin Hazırlanması

Uygun miktarda sulandırılmış Adcetris, flakondan (flakonlardan) çekilmeli ve 0,4-1,2 mg/mL Adcetris son konsantrasyonu elde etmek üzere sodyum klorür 9 mg/mL (%0,9) enjeksiyonluk çözelti içeren bir infüzyon torbasına eklenmelidir. Önerilen seyreltici hacmi 150 mL’dir. Önceden sulandırılmış Adcetris ayrıca %5 enjeksiyonluk dekstroz veya enjeksiyonluk laktatlı Ringer ile seyreltilebilir.

Adcetris içeren çözeltinin karıştırılması için torba hafifçe ters çevrilir. ÇALKALANMAMALIDIR.

Seyreltilecek hacim çekildikten sonra flakonda kalmış kısım varsa, yerel gerekliliklere göre bertaraf edilmelidir.

Hazırlanan Adcetris infüzyon çözeltisine veya damardan infüzyon setine başka bir tıbbi ürün eklenmemelidir. Uygulama sonrasında infüzyon hattı sodyum klorür 9 mg/mL (%0,9) enjeksiyonluk çözelti, %5 enjeksiyonluk dekstroz veya enjeksiyonluk laktatlı Ringer ile yıkanmalıdır. Seyreltildikten sonra Adcetris çözeltisi derhal, önerilen infüzyon hızıyla infüze edilir. Kullanıma hazırlama ile infüzyon arasında çözeltinin toplam saklama süresi 24 saati geçmemelidir.

İmha

Adcetris sadece tek kullanım içindir.

Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları TEHLİKELİ ATIKTIR ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git