A

Adamaks Tablet Nedir? Adamaks Tablet Ne İşe Yarar)

ADAMAKS 500 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 500 mg azitromisine eşdeğer 524,1 mg azitromisin dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, hidroksipropil selüloz, dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, sodyum lauril sülfat, kroskarmelloz sodyum, laktoz anhidrit (inek sütü kaynaklı), aerosil 200, magnezyum stearat, film kaplama Opadry® white Y-1-7000 (Hipromelloz, Makrogol 400 ve Titanyum dioksit (E171)).

Adamaks Nasıl Kullanılır

ADAMAKS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ADAMAKS ENDİKASYONLARI)

Adamaks 500 mg film kaplı tablettir. 3 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir film kaplı tablet 500 mg azitromisine eşdeğer 524,1 mg azitromisin dihidrat içermektedir. Adamaks, beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bir yüzü düz, oblong (oval) film kaplı tablettir.

Adamaks, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı ve sinüzit gibi),
 • Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi varlığında,
 • Kulak enfeksiyonları,
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi),
 • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Haemophilus ducreyi isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmanın yol açtığı eşlik eden başka enfeksiyonun olmadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar.

ADAMAKS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ADAMAKS KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Adamaks veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya Adamaks’ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz. Alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.

ADAMAKS’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek sorunlarınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa (kalp ritim bozukluğu, QT aralığında uzama),
 • Bir toplulukta ortak olarak meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa,
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa,
 • Hastanede yatan hasta iseniz,
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz,
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.),
 • İshal problemi oluşursa,
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız,
 • Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı olan Myastenia Gravis hastalığınız varsa,
 • Eğer çocuğunuz 42 günlükten küçükse ve besledikten sonra belirginleşen kusma veya huzursuzluk (iritabilite) varsa, (Adamaks mide girişinde daralmaya neden olabilmektedir [İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu, İHPS]),
 • Böbrek hastalığınız varsa,
 • Eğer sinir sisteminizi ilgilendiren (nörolojik) veya ruh sağlığınızı ilgilendiren (psikiyatrik) bir hastalığınız varsa,
 • Kalbinizin elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılan kalp elektrografisinde, QT aralığını uzatacak belli anti-aritmik ilaçlar, sisaprid ve terfenadin, anti-psikotik aktif maddeler, antidepresanlar ve antimikrobiyal mekanizmaya sahip aktif maddeler (florokinolonlar) kullanıyorsanız,
 • Kanındaki bazı elementlerin (elektrolit) bozukluğu olan hastalarda, özellikle de kan potasyumunda ve magnezyum seviyelerinde düşüş varsa,
 • Klinik olarak ilişkili kalp atış sayısında azalma (bradikardi), kalp ritm bozukluğu (kardiyak aritmi) veya ciddi kalp yetersizliği gibi belirli kalp hastalıkları veya var olan çoklu ritim bozukluğu (poliaritmi) olan kadın ve yaşlı hastalarda,
 • İlaçların QT aralığı üzerindeki etkilerine karşı daha duyarlı olabilecek yaşlı hastalarda,
 • Eritromisine dirençli, gram-pozitif bakteri kökenli enfeksiyonlara (çapraz direnç) ve çoğu metisiline dirençli stafilokok enfeksiyonlarında,
 • Belli bir patojenin (hastalık mikrobu) neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalık durumunda sifiliz mikrobu T. pallidum dahil olmak üzere, bunlar gibi durumlarda Adamaks dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer Uyarılar/Önlemler

 • Eğer ciddi karaciğer hastalığınız ya da karaciğer yetmezliğiniz (sarılıkla birlikte hızla ilerleyen halsizlik, koyu renk idrar, kanamaya eğilimi ya da belirli bir beyin hastalığı (hepatik ensefalopati gibi)) varsa, doktorunuz karaciğer fonksiyon testlerini yaptırmanızı isteyebilir ve Adamaks tedavinizi durdurabilir. Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir,
 • Başka bir mikrobun neden olduğu ikincil enfeksiyonlar (mantarlar gibi azitromisine duyarlı olmayan mikropların neden olduğu ikincil enfeksiyonların olası belirtilerine dikkat ediniz. Makrolid antibiyotiklerin (azitromisin ait olduğu antibiyotik sınıfı) kullanımından sonra ciddiye alınması gereken şiddetli bağırsak mukozası (psödomembranöz enterokolit) iltihaplanma raporları mevcuttur. Azitromisin tedavisinin başlangıcından sonra ishal meydana gelirse bu durum dikkate alınmalıdır. Doktorunuza danışmadan ishal tedavisi için herhangi bir ilaç almayınız.
 • Azitromisin ile tedavi sırasında veya sonrasında (2 aya kadar) şiddetli, geçmeyen ishal gelişirse, derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Bu endikasyonlarda azitromisinin uzun süreli kullanımında güvenlilik ve etkililik deneyimi yoktur. Enfeksiyonun hızlı bir şekilde yeniden ortaya çıkması durumunda, başka bir antibiyotik ile tedavi düşünülmelidir.
 • Adamaks ile tedavide nadiren de olsa terleme ve derinin su tutması (anjioödem) gibi ciddi alerjik reaksiyonlar (nadiren ölümcül) ya da hipotansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı (anafilaksi) ve ciddi deri reaksiyonları raporlanmıştır. Bu reaksiyonlardan bazıları tekrarlayan belirtilere sebep olmuş ve uzun dönem gözlem ve tedavi gerektirmiştir. Eğer aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse acil olarak doktorunuzla iletişime geçilmeli, Adamaks tedavisi durdurulmalı ve uygun bir tedaviye geçilmelidir.
 • Azitromisin, antibiyotiklerin kan konsantrasyonlarında hızlı bir şekilde yükselmesini gerektiren ciddi enfeksiyonların tedavisi için endike değildir.
 • Azitromisin, sinüzit, akut orta kulak iltihabı, boğaz iltihabı, bademcik iltihabı ve akut romatizmal ateş için önleyici tedavi olarak birinci basamak tedavi olarak önerilmemektedir.
 • Azitromisin iltihaplı yanıkların tedavisi için kullanılmamalıdır.
 • Adamaks kullanırken kalp atışınızı göğsünüzde hissederseniz veya anormal bir kalp atışınız varsa, baş dönmesi veya bayılma yaşarsanız veya herhangi bir kas güçsüzlüğü çekiyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADAMAKS’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Adamaks’ı yemekten sonra veya aç karnına kullanabilirsiniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ADAMAKS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, öncelikle doktorunuza danışmadan Adamaks almamalısınız.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda azitromisinin doğmamış bebeğe ulaştığı görülmüş, ancak anne karnındaki bebeğe zararı konusunda herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

Gebelik sürecindeki güvenliliği henüz netleşmediği için Adamaks sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır. Buna doktorunuz karar verecektir.

Gebe kalmayı planlayan kadınlarda kullanılırken uygun doğum kontrol yöntemleri uygulanmalı, gebelik şüphesi olanlarda ise gebe olup olmadığı netleştirilerek karar verilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ADAMAKS KULLANILIR MI?

Adamaks anne sütüne geçebilir. Bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ADAMAKS (AZİTROMİSİN) HAMİLE KALMAYI ENGELLER Mİ?

Sıçanlar üzerinde yürütülen üreme yeteneği çalışmalarında, azitromisin uygulanmasını takiben gebelik oranlarında azalma görülmüştür. Bu bulgunun insanlar ile ilişkisi bilinmemektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ADAMAKS KULLANABİLİR Mİ?

Adamaks’ın araç veya makine kullanımına etki edip etmediği bilinmemektedir.

ADAMAKS’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Adamaks laktoz (inek sütü kaynaklı) içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ADAMAKS KULLANIMI

Adamaks almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve Adamaks veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin (migren tedavisinde kullanılır),
 • Varfarin veya kan pıhtılaşmasını önleyen benzer bir ilaç,
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır),
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır),
 • Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır),
 • Zidovudin (AIDS tedavisinde kullanılır),
 • Terfenadin (alerji tedavisinde kullanılır),
 • Simetidin (mide-bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır),
 • Didanozin (AIDS tedavisinde kullanılır),
 • Kolşisin (gut hastalığı ve ailevi Akdeniz ateşi hastalığı tedavisinde kullanılır).

Hazımsızlık için antiasit alıyorsanız, Adamaks’ı antiasit alınmadan bir saat önce veya antiasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

Adamaks ile birlikte rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

Kalbin elektriksel aktivitesini değerlendirmek için kullanılan elektrokardiyagrafide (EKG) yer alan QT aralığını uzatma potansiyeli bulunan diğer ilaçları (kinidin, prokainamid, sotalol gibi ilaçlar) kullanan hastalarda Adamaks kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki ilaçlar ve Adamaks’ın etkileşime girmediği görülmüştür. Ancak yine de Adamaks bu ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır:

 • Atorvastatin (kolesterol ve trigliserid gibi yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır),
 • Karbamazepin (epilepsi ve sara hastalığındaki gibi belirli nöbet tiplerini tedavi etmede kullanılır),
 • Setirizin (alerjik nezle, kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılır),
 • Efavirenz (AIDS tedavisinde kullanılır),
 • Flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır),
 • İndinavir (AIDS hastalarının tedavisinde kullanılır),
 • Metilprednizolon (romatizma, deri, mide- bağırsak sistemi hastalıkları ve aşırı duyarlılık tedavisinde kullanılır),
 • Midazolam (uyutmak ve sakinleştirmek için kullanılır),
 • Sildenafil (ereksiyon sorununda kullanılır),
 • Triazolam (uyku ile ilgili sorunların ve/veya anksiyetenin tedavisinde kullanılır),
 • Trimetoprim/sulfametoksazol (belirli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ADAMAKS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Adamaks günlük tek doz olarak alınmalıdır.

 • Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.
 • Tüm diğer hastalıklar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.
 • S.Pyogenes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır.

Film kaplı tabletler, sıvı ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır.

Çocuklarda Adamaks Kullanımı: 

 • 45 kg’ın üstündeki çocuklarda: 45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg’dır. Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.
 • 45 kg’ın altındaki çocuklar: 45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.
 • 6 ayın altındaki çocuklar: 6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Adamaks Kullanımı:

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır. Kalp ile ilgili sıkıntınız varsa mutlaka doktorunuza danışınız.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Adamaks Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Adamaks’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Adamaks Kullandıysanız:

Çok fazla Adamaks alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.

Adamaks’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Adamaks Kullanmayı Unutursanız:

Adamaks almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Adamaks İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Adamaks almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi Adamaks’ı doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan Adamaks kullanmayı durdurmayınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ADAMAKS’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Adamaks’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Adamaks’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum, nefes darlığı, göz kapaklarının ve yüz veya dudakların şişmesi, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa),
 • Adamaks ile tedavi sırasında veya sonrasında kan veya mukus içerebilen ciddi veya uzun süreli ishal (bu durum ciddi bir bağırsak iltihabı belirtisi olabilir),
 • Kızarıklık ve dökülmeye neden olan ciddi deri döküntüsü,
 • Hızlı ya da düzensiz kalp atışı,
 • Düşük kan basıncı,

Ciddi deri reaksiyonları;

 • Stevens- Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),
 • Ateş, salgı bezlerinde şişme ve eozinofil (bir tip beyaz kan hücresi) sayısında artış ile beraber deri döküntüsü (DRESS sendromu) (döküntü; küçük, kaşıntılı ve kırmızı şişlik görünümündedir),
 • Püstüllerle (beyaz/sarı iltihaplı sıvı dolu küçük kabarcıklar) kaplı iltihaplı deri döküntüsü (akut generalize ekzantematöz püstüloz -AGEP).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Adamaks’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Adamaks alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Şişkinlik.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik,
 • Uyuşma, karıncalanma,
 • İştah kaybı, tat alma duyusunda bozukluk,
 • Sağırlık,
 • Görme bozukluğu,
 • Kusma,
 • Hazımsızlık,
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Eklem ağrısı,
 • Yorgunluk veya halsizlik,
 • Kan veya idrar testlerinde değişiklikler (bir çeşit beyaz kan hücresi olan lenfosit sayısında azalma, kandaki bikarbonat seviyesinde azalma).

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ağız ve genital organda (vajina) mantar enfeksiyonu (pamukçuk),
 • Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı,
 • Alerjik reaksiyon sonucu yüz ve boğazda şişme, aşırı duyarlılık,
 • Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları,
 • Sinirlilik,
 • Duyu azalması-uyuşma (hipoestezi),
 • Uykululuk hali,
 • Uyumakta zorluk,
 • Duyma bozukluğu,
 • Kulak çınlaması,
 • Çarpıntı,
 • Göğüs ağrısı, ödem, kırgınlık/halsizlik, kuvvetten düşme,
 • Nefes almada güçlük,
 • Burun kanaması,
 • Midede iltihaplanma (gastrit),
 • Karaciğer iltihaplanması (hepatit),
 • Stevens- Johnson Sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap),
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kan veya idrar testlerinde değişiklikler (aspartat aminotransferaz artışı, alanin aminotransferaz artışı, kan bilirubini seviyesinde yükselme, kan üresinde yükselme, kan kreatininde artış, anormal kan potasyumu seviyesi).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Huzursuzluk,
 • Baş dönmesi hissi (vertigo),
 • Karaciğer fonksiyon-bozuklukları,
 • Püstüllerle (beyaz/sarı iltihaplı sıvı dolu küçük kabarcıklar) kaplı iltihaplı deri döküntüsü (akut generalize ekzantematöz püstüloz -AGEP),
 • Ateş, salgı bezlerinde şişme ve eozinofil (bir tip beyaz kan hücresi) sayısında artış ile beraber deri döküntüsü (DRESS sendromu) (döküntü; küçük, kaşıntılı ve kırmızı şişlik görünümündedir).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma), kansızlık,
 • Saldırganlık, endişe,
 • Bayılma, nöbet geçirme, hiperaktivite, koku/tat kaybı, olmayan bir kokuyu hissetme, Myastenia Gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı),
 • Yaralanma sonrası morarma veya uzun süreli kanama,
 • Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı veya düzensiz kalp atışı,
 • Düşük kan basıncı (hipotansiyon),
 • Dilde renk değişikliği,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer yetmezliği (nadir durumlarda ölümcül), hızla kötüleşen karaciğer iltihabı, karaciğer hasarı, sarılık,
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu),
 • Böbrek yetmezliği, böbrekte iltihap,
 • Anormal elektrokardiyogram (EKG/kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ADAMAKS’IN SAKLANMASI

 • Adamaks’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Adamaks’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Adamaks’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Adamaks’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Adamaks’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 31.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git