A

Acular LS Göz Damlası Nedir, Ne İçin Kullanılır?

ACULAR LS %0.4 GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI

Göze damlatılır.

Steril

Etkin madde: Her 1 ml’de 4 mg ketorolak trometamin içerir.

Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, sodyum klorür, edetat disodyum, oktoksinol 40, pH ayarı için sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit ve saf su.

Acular Göz Damlası Nasıl Kullanılır

ACULAR LS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ACULAR LS ENDİKASYONLARI)

Acular LS etkin madde olarak ketorolak trometamin içermektedir. Acular LS ağrı kesici ve iltihap giderici etki gösteren non steroidal anti-inflamatuarlar adı verilen ilaç grubuna dahildir.

Acular LS, refraktif kornea cerrahisi adı verilen göz ameliyatını takiben gözde oluşan ağrı ve yabancı cisim hissi, ışığa karşı hassasiyet, yanma/batma ve göz yaşarması gibi belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Ayrıca ketorolak trometaminin göz tansiyonunu olumsuz etkilemediği gösterilmiştir.

ACULAR LS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ACULAR LS KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

Etkin maddeye veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (“Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).

ACULAR LS’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Daha önceden asetilsalisilik asit, fenilasetik asit ve türevleri ile diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara karşı alerjiniz geliştiyse ya da astım hastalığı geçmişiniz varsa.
 • Gözünüze cerrahi bir işlem uygulandıysa. Bazı nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) kanama artışına neden olabilir.
 • Acular LS kullandığınız sırada gözünüze eşzamanlı olarak steroid (iltihaba etkili ilaçlar) de uyguluyorsanız. Bölgesel olarak uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve steroidler birlikte kullanıldıklarında iyileşmeyi yavaşlatabilir ya da geciktirebilirler.
 • Bölgesel olarak uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı keratit’e (gözün ön katmanının (kornea) iltihabı) neden olabilir ve karmaşık göz ameliyatları, korneadaki sinir kaybı, korneanın en dıştaki katmanın hasarı, göz yüzeyi hastalıkları (örn. kuru göz sendromu) veya kısa bir süre içerisinde tekrarlanan göz ameliyatları gibi bazı göz hastalıklarının veya şeker hastalığı veya eklem iltihabı gibi diğer hastalıkların varlığında bölgesel uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar görmenizi tehdit eden istenmeyen etkilere yol açabilir.
 • İlacınızı cerrahi işlemden önce 24 saatten fazla süreyle veya cerrahi sonrası 14 günden fazla süreyle kullanacaksanız. Uzun süreli kullanım göz yüzeyinde görülebilecek istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini ve şiddetini arttırabilir.
 • Kanama eğiliminiz varsa veya kanama zamanını uzatan başka ilaçlar kullanıyorsanız.
 • Kontakt lens kullanıyorsanız. Acular LS koruyucu olarak benzalkonyum klorür içerdiğinden, gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACULAR LS’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Acular LS’in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ACULAR LS KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, risk yarar oranını değerlendirerek hekiminiz karar vermelidir.

Acular LS, sadece yararı cenin üzerindeki olası riskinden fazla ise kullanılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir. İnsanlara yönelik olası risk bilinmemektedir.

Gebeliğin geç dönemlerinde Acular LS kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında dikkatli kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ACULAR LS KULLANABİLİR Mİ?

Damlatma sırasında geçici görme bulanıklığı meydana gelirse, araç veya makine kullanmadan önce, görmeniz berraklaşıncaya kadar bekleyiniz.

ACULAR LS’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Acular LS benzalkonyum klorür içerdiğinden gözde irritasyona sebebiyet verebilir.

Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ACULAR LS KULLANIMI

 • Acular LS’in iltihap giderici diğer bazı göz ilaçları ile birlikte kullanımı, iyileşme sorunlarına yol açabilir.
 • Acular LS başka bir göz damlası ile birlikte kullanılacaksa iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakikalık ara bulunmalıdır.
 • Acular LS, kanama eğilimi olanlarda veya kanama zamanını uzatan başka ilaçlar alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Acular LS, alfa agonistler, antibiyotikler, beta blokörler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sikloplejikler ve midriyatikler adı verilen gruplara dahil diğer göz ilaçları ile birlikte güvenli bir şekilde uygulanabilir. Ketorolak trometamin (trometamol) %0.5 oftalmik çözeltinin antibiyotikler (örn. gentamisin, tobramisin, neomisin, polimiksin), sedatifler (örn. diazepam, hidroksizin, lorazepam, prometazin hidroklorür), miyotikler, midriyatikler, sikloplejikler (örn. asetilkolin, atropin, epinefrin, fizositigmin, fenilefrin, timolol maleat), hiyaluronidaz, lokal anestezikler (örn. bupivakain hidroklorür, siklopentolat hidroklorür, lidokain hidroklorür, tetrakain) ya da kortikosteroidler dahil ameliyat öncesinde, sırasında veya sonrasında oftalmolojide kullanılan topikal ya da enjekte edilebilir ilaçlar ile etkileşimine dair herhangi bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ACULAR LS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ameliyat sonrasında ağrı ve yanma/batma için ameliyat edilen göze 4 gün süreyle günde 4 kez 1 damla uygulanır.

Açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklanması koşuluyla 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Acular LS Uygulama Yolu ve Metodu

Damlayı gözünüzün içine damlatamadıysanız bir kez daha deneyin.

Göz enfeksiyonlarına yol açtığı bilinen bakteriler ile bulaşmasını önlemek için damlalığın uç kısmını göz ya da çevresindeki yapılar ile temas ettirmeyiniz. Bulaşmış çözeltilerin kullanılması sonucu gözde ciddi hasar ve görüş kaybı oluşabilir.

Çocuklarda Acular LS Kullanımı:     

3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Acular LS Kullanımı:

Yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Acular LS Kullanımı:

Oküler kullanım ile ilgili olarak, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer Acular LS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Acular LS Kullandıysanız:

Acular LS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanırsanız, gözünüzü bol su ile yıkayınız. Doktorunuz belirtilerinize uygun bir tedavi uygulayacaktır.

Acular LS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Acular LS Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Acular LS İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Acular LS tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

ACULAR LS’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Acular LS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Acular LS’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Acular LS’e karsı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • İlacın damlatılmasını takiben geçici yanma ve batma,
 • Konjonktival hiperemi (gözde kızarıklık),
 • Kornea infiltratları (göz yüzeyi üzerinde küçük, bulanık grimsi alanlar),
 • Baş ağrısı,
 • Oküler ödem (gözde şişme),
 • Gözde ağrı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyonlar (gözün şişmesi, göz kapağında ödem (şişme) ve hiperemi (bir dokunun normalden fazla kanlanması)),
 • Kornea ödemi (göz yüzeyinin şişmesi),
 • İritis (gözün renkli tabakasının iltihabı),
 • Oküler inflamasyon (göz iltihabı),
 • Oküler irritasyon (gözde tahriş),
 • Yüzeyel keratit (göz yüzeyinin iltihabı),
 • Yüzeyel oküler enfeksiyonlar (gözde yüzeyel enfeksiyonlar).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Korneal ülser (gözün saydam tabakasında yara),
 • Göz kuruluğu,
 • Görme bozukluğu (bulanık görme).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Bronkospazm (solunum güçlüğüne yol açan nefes borusunda sıkışma),
 • Astımın şiddetinde artış,
 • Korneal erozyon (gözün ön tarafının yüzeyel hasarı),
 • Korneal perforasyon (göz yüzeyinin delinmesi),
 • Korneal incelme (gözün saydam tabakasının incelmesi),
 • Korneal erime/Epitelyal yıkım (gözün saydam tabakasını kaplayan yüzey hücrelerinin yıkımlanması).

Aşağıda sıralanmış olan ciddi yan etkiler “Acular LS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümünde yukarıda bahsedilmektedir:

 • İyileşmede Gecikme,
 • Çapraz Duyarlılık ya da Aşırı Duyarlılık,
 • Kanama Zamanında Artma,
 • Korneal (gözün ön katmanındaki) Etkiler.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ACULAR LS’İN SAKLANMASI

 • Acular LS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Acular LS’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Acular LS açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklanmak koşuluyla 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır.
 • Acular LS’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Acular LS’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git