A

Acufix Göz Damlası Nedir, Ne İşe Yarar? Acufix Nasıl Kullanılır?

ACUFİX %0.4 GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ  KULLANMA TALİMATI

Göze damlatılır.

Steril.

Etkin madde: Her 1 ml’de 4 mg ketorolak trometamol içerir.

Yardımcı madde(ler): Benzalkonyum klorür, sodyum klorür, oktoksinol 40, disodyum EDTA, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Acufix Göz Damlası Nasıl Kullanılır

ACUFİX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ACUFİX ENDİKASYONLARI)

Acufix etkin madde olarak ketorolak trometamol içermektedir. 5 ml’lik göz damlası; damlalıklı, opak beyaz renkli, düşük yoğunluklu polietilen şişe ve pembe renkli, vidalı kapaktan oluşan ambalaj içerisinde sunulmaktadır.

Acufix, ağrı kesici ve iltihap giderici etki gösteren non steroidal anti-inflamatuarlar adı verilen ilaç grubuna dahildir.

Acufix, refraktif kornea cerrahisi adı verilen göz ameliyatını takiben gözde oluşan ağrı ve yabancı cisim hissi, ışığa karşı hassasiyet, yanma/batma ve göz yaşarması gibi belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Ayrıca ketorolak trometamol göz tansiyonunu olumsuz etkilemediği gösterilmiştir.

ACUFİX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ACUFİX KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

Etkin maddeye veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

ACUFİX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Daha önceden asetilsalisilik asit, fenilasetik asit ve türevleri ile diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara karşı alerjiniz geliştiyse ya da astım hastalığı geçmişiniz varsa,
 • Gözünüze cerrahi bir işlem uygulandıysa. Bazı nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) kanama artışına neden olabilir.
 • Acufix kullandığınız sırada gözünüze eşzamanlı olarak steroid (iltihaba etkili ilaçlar) de uyguluyorsanız. Bölgesel olarak uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve steroidler birlikte kullanıldıklarında iyileşmeyi yavaşlatabilir ya da geciktirebilirler.
 • Bölgesel olarak uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı keratit’e (gözün ön katmanının (kornea) iltihabı) neden olabilir ve karmaşık göz ameliyatları, korneadaki sinir kaybı, korneanın en dıştaki katmanın hasarı, göz yüzeyi hastalıkları (örn. kuru göz sendromu) veya kısa bir süre içerisinde tekrarlanan göz ameliyatları gibi bazı göz hastalıklarının veya şeker hastalığı veya eklem iltihabı gibi diğer hastalıkların varlığında bölgesel uygulanan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar görmenizi tehdit eden istenmeyen etkilere yol açabilir.
 • İlacınızı cerrahi işlemden önce 24 saatten fazla süreyle veya cerrahi sonrası 14 günden fazla süreyle kullanacaksınız. Uzun süreli kullanım göz yüzeyinde görülebilecek istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini ve şiddetini arttırabilir. Kanamaya eğiliminiz varsa veya kanama zamanını uzatan başka ilaçlar kullanıyorsanız.
 • Kontakt lens kullanıyorsanız. Acufix koruyucu olarak benzalkonyum klorür içerdiğinden, gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACUFİX’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Acufix’in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ACUFİX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, risk yarar oranını değerlendirerek hekiminiz karar vermelidir. Acufix, sadece yararı cenin üzerindeki olası riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir. İnsanlara yönelik olası risk bilinmemektedir.

Gebeliğin geç dönemlerinde Acufix kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ACUFİX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında dikkatli kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ACUFİX KULLANABİLİR Mİ?

Damlatma sırasında geçici görme bulanıklığı meydana gelirse, araç veya makine kullanmadan önce, görmeniz berraklaşıncaya kadar bekleyiniz.

ACUFİX’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Acufix benzalkonyum klorür içerdiğinden gözde irritasyona sebebiyet verebilir.

Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ACUFİX KULLANIMI

 • Acufix’in iltihap giderici diğer bazı göz ilaçları ile birlikte kullanımı, iyileşme sorunlarına yol açabilir. Acufix, başka bir göz damlası ile birlikte kullanılacaksa iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakikalık ara bulunmalıdır.
 • Acufix, kanama eğilimi olanlarda veya kanama zamanını uzatan başka ilaçlar alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Acufix, alfa agonistler, antibiyotikler, beta blokörler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sikloplejikler ve midriyatikler adı verilen gruplara dahil diğer göz ilaçları ile birlikte güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ACUFİX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ameliyat sonrasında ağrı ve yanma/batma için ameliyat edilen göze 4 gün süreyle günde 4 kez 1 damla uygulanır.

Açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu

Acufix Uygulama Yolu ve Metodu

Damlayı gözünüzün içine damlatamadıysanız bir kez daha deneyin.

Göz enfeksiyonlarına yol açtığı bilinen bakteriler ile bulaşmasını önlemek için damlalığın uç kısmını göz ya da çevresindeki yapılar ile temas ettirmeyiniz. Bulaşmış çözeltilerin kullanılması sonucu gözde ciddi hasar ve görüş kaybı oluşabilir. Ayrıca bu tür olası bulaşmalardan kaçınmak için çift taraflı göz operasyonu sonrasında her bir göz için ayrı şişe kullanınız. Çift taraflı göz operasyonu sonrasında her iki göz için de aynı göz damlası şişesinin kullanılması tavsiye edilmez.

Çocuklarda Acufix Kullanımı:

3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Acufix Kullanımı:

Yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Acufix Kullanımı:

Oküler kullanım ile ilgili olarak, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer Acufix’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Acufix Kullandıysanız:

Acufix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanırsanız, gözünüzü bol su ile yıkayınız. Doktorunuz belirtilerinize uygun bir tedavi uygulayacaktır.

Acufix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acufix Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Acufix İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Acufix tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

ACUFİX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Acufix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Acufix’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Acufix’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • İlacın damlatılmasını takiben geçici yanma ve batma,
 • Konjonktival hiperemi (gözde kızarıklık),
 • Kornea infiltratları (göz yüzeyi üzerinde küçük, bulanık grimsi alanlar),
 • Baş ağrısı,
 • Oküler ödem (gözde şişme),
 • Gözde ağrı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Kornea ödemi (göz yüzeyinin şişmesi),
 • İritis (gözün renkli tabakasının iltihabı),
 • Oküler inflamasyon (göz iltihabı),
 • Oküler irritasyon (gözde tahriş),
 • Yüzeyel keratit (göz yüzeyinin iltihabı),
 • Yüzeyel oküler enfeksiyonlar (gözde yüzeyel enfeksiyonlar).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Korneal ülser (gözün saydam tabakasında yara),
 • Göz kuruluğu,
 • Görme bozuklu ğ u (bulanık görme).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Bronkospazm (solunum güçlüğüne yol açan nefes borusunda sıkışma),
 • Astımın şiddetinde artış,
 • Korneal erozyon (gözün ön tarafının yüzeyel hasarı),
 • Korneal perforasyon (göz yüzeyinin delinmesi),
 • Korneal incelme (gözün saydam tabakasının incelmesi),
 • Korneal erime/Epitelyal yıkım (gözün saydam tabakasını kaplayan yüzey hücrelerinin yıkımlanması).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ACUFİX’İN SAKLANMASI

 • Acufix’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Acufix’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Şişe bir kez açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır.
 • Acufix’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Acufix’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 06/07/2020 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git