A

Actinoma Jel Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Actinoma Jel’in Yan Etkileri

Diklofenak sodyum antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik özelliklere sahip steroid yapıda olmayan bir maddedir. Analjezik etkisi narkotik özellikte değildir. Aktinik keratoz tedavisinde etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

 ACTİNOMA JEL kullanım talimatı

KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.

 • Actinoma Jel’in formülü: 1 g Actinoma Jelde; Diklofenak sodyum 30 mg. Koruyucu: Benzil alkol, Actinoma Jel, %3 Diklofenak sodyum ihtiva eder.
 • Actinoma Jel’in farmakolojik özellikleri: Diklofenak sodyum antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik özelliklere sahip steroid yapıda olmayan bir maddedir. Analjezik etkisi narkotik özellikte değildir. Aktinik keratoz tedavisinde etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir.
 • Actinoma Jel’in farmakokinetik özellikleri: Topikal uygulamada Diklofenak’ın absorpsiyonu %0,5 – %6 arasında olduğu bildirilmektedir. Sağlıklı insanlarda lokal uygulamayı takiben Diklofenak’ın metabolitleri oral uygulamanın %6’sı oranında idrarda tespit edilmiştir. Diklofenak’ın biyolojik yarılanma ömrü 1 – 2 saattir. Diklofenak, başlıca albümin (%99,4) olmak üzere serum proteinlerine %99,7 oranında bağlanır. Yüksek afiniteli ve düşük afiniteli bölgeler olmak üzere iki bağlanma bölgesi tespit edilmiştir. Hyaluronik asit’li jel içerisindeki radyoaktif işaretli Diklofenak preparatının uygulamadan 168 saat sonra epidermiste aktivitesinin %75’i kalır. Bu durum lokal uygulanan Diklofenak’ın neden sistemik etkisinin olmadığını bildirmektedir.

Actinoma Jel nedir ve ne için kullanılır? (Actinoma Jel’in endikasyonları)

Haricen uygulanır.

Actinoma Jel aktinik keratoz tedavisinde kullanılır.

Aktinik keratoz kısaca nedir?

Aktinik keratoz, uzun süreli kontrolsüz güneşe maruz kalmaya bağlı olarak çok fazla güneş ışığına maruz kalan vücut bölgelerinde görülen deride anormal hücre gelişimini yansıtan deri değişiklikleridir. Sıklıkla yüzeyi pürtüklü yama şeklinde oluşurlar. Aktinik keratozların düşük de olsa deri kanserine dönüşme olasılıkları vardır.

Aktinik keratoz özellikle güneş gören yüz, kulaklar, eller, kollar, kadınlarda bacaklar, saçları dökülen erkeklerde saçsız deri gibi vücut bölgelerinde ortaya çıkar.

Aktinik keratoz belirtileri

Actinoma Jel kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

 • Diklofenak sodyum ve yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerce kullanılmamalıdır.
 • Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar için geçerli olduğu gibi, asetil salisilik asit veya prostaglandin sentezini inhibe edici ilaçların kullanımı sonucu olarak görülebilecek; astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Actinoma Jel kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Oral Diklofenak tedavisi ile karşılaştırıldığında, topikal olarak uygulanan Diklofenak’ın sistemik yan etkilerin görülme olasılığı daha azdır.

 • Aktinik keratoz tedavisi süresince güneşten korunmak gerekir.
 • Aktif gastrointestinal ülseri olanlarda, kanamalı ülseri olanlarda, ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerde Actinoma Jel dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.
 • Açık yaralarda, enfeksiyonlarda veya döküntülü dermatitlerde Actinoma Jel kullanılmamalıdır.
 • Göz ile temas ettirilmemelidir.
 • Actinoma Jel’in diğer topikal ilaçlar, kozmetikler veya güneş koruyucuları ile beraber kullanımının güvenirliliği ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 • Çocuklarda aktinik keratoz hastalığı görülmediğinden dolayı Actinoma Jel çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Actinoma Jel’in özel kullanım durumları

 • Hamilelikte Actinoma Jel kullanılır mı? Hamilelikteki kullanımına ilişkin çalışma mevcut olmadığından gebelik döneminde Actinoma Jel kullanılmamalıdır.
 • Emzirme döneminde Actinoma Jel kullanılır mı? Teorik olarak aktif maddenin anne sütünde ölçülebilir miktarda bulunması beklenmez. Anne sütüne geçişi ile ilişkin bir çalışma olmadığından emzirme döneminde Actinoma Jel kullanılmamalıdır.
 • Çocuklarda Actinoma Jel kullanılır mı? Çocuklarda aktinik keratoz hastalığı görülmediği için Actinoma Jel çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • Yaşlılarda Actinoma Jel kullanılır mı? Yapılan klinik çalışmalar sonucu tedaviye verilen cevaplarda yaşlı ve genç hastalar arasında farklılık gözlenmemiştir, bazı yaşlı hastalarda görülen aşırı hassasiyet istisnadır.

Actinoma Jel’in yan etkileri/advers etkiler nelerdir?

Lokal uygulama sonrası nadiren istenmeyen reaksiyonlar görülebilir. Bazen alerjik veya alerjik olmayan kontak dermatit (kaşıntı, ciltte kızanklık, ödem, vezikül, papül, bül veya derinin pullanması gibi semptomlar) ortaya çıkabilir.

Ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı hassasiyet oluştuğu takdirde kullanıma ara verip doktorunuza başvurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Actinoma Jel’in karsinogenez mutagenez ve fertilite üzerine etkileri

Diklofenak sodyum ile yapılan genetik toksisite çalışmaları sonucunda (Ames testi, fare lenfoma deneyi ve mikronükleus testi) mutajenik potansiyel gözlenmemiştir.

Actinoma Jel doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. 

Actinoma Jel nasıl kullanılır?

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Actinoma Jel uygulama şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde Actinoma Jel günde 2 defa deriye lokal olarak ovmak suretiyle uygulanır. Doz miktarı lezyonun genişliğine uygun olmalıdır. Normalde her 5 cm x 5 cm ölçülerinde bir lezyon için 0,5 g jel kullanılır. Tedavi süresi 60 gün ile 90 gün arasındadır.

Lezyonlarda tamamen iyileşme tedaviye ara verildikten sonra 30 güne kadar görülmeyebilir. Tedaviye cevap vermeyen lezyonlarda tedavi değiştirilmelidir.

Gözle ve mukozalarla temasından sakınınız.

Actinoma Jel kullanırken doz aşımı durumunda ne yapılmalıdır?

Actinoma Jel, düşük sistemik emilimi olması nedeniyle, günde 2.kez kullanıldığı takdirde bu açıdan kullanıcı için bir risk teşkil etmez. Oral olarak, önemli sistemik yan etkilere neden olabilecek oranda alındığı takdirde mide yıkanarak veya hasta kusturularak mide boşaltılmalıdır. İlaç idrara karışarak atıldığından diürez uygulanması da teorik olarak uygun olabilir. Diklofenak’ın (%99 proteine bağlanır) eliminasyonunda diyaliz ve hemoperfüzyon etkisi kanıtlanmamıştır. Destekleyici tedaviye ek olarak ağızdan aktif kömür verilerek Diklofenak’ın absorpsiyonu azaltılabilir. Solunum depresyonu, gastrointestinal irritasyon, konvülsiyonlar ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda semptomatik ve destekleyici tedavi verilmelidir.

Doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Actinoma Jel nasıl saklanır?

 • Actinoma Jel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Actinoma Jel’i 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Actinoma Jel, kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Aktinik ne demek
 2. Deri kanseri neden olur
 3. Güneşlenmek kanser yapar mı
 4. Cilt bakımı nasıl yapılmalı
 5. Çillenme neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git