A

Aclorem Merhem Nedir, Ne İçin Kullanılır? Aclorem Prospektüs

ACLOREM %0.05 MERHEM KULLANMA TALİMATI

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 gram merhem 0.5 mg alklometazon dipropiyonat içerir.

Yardımcı madde(ler): Vazelin, beyaz balmumu, propilen glikol, heksilen glikol.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için “Yan Etkilerin Raporlanması” bölümüne bakınız.

Aclorem Nasıl Kullanılır

ACLOREM NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ACLOREM ENDİKASYONLARI)

Aclorem, 60 g’lık aluminyum tüpte, karton kutu içerisinde kullanıma sunulan merhemdir.

Aclorem, topikal kortikosteroid olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait alklometazon dipropiyonat içermektedir. Bu ilaçlar, belirli cilt problemlerinin neden olduğu kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak için cilt üzerine uygulanmaktadır.

Aclorem, yetişkinlerde ve çocuklarda belirli cilt problemlerinden (örn. egzama ve dermatit) kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak için kullanılmaktadır.

 • Egzama, cildin kızarmasına ve kaşınmasına neden olan, yaygın bir cilt hastalığıdır.
 • Dermatit, örneğin cildin kızarıklığına ve kaşınmasına neden olan deterjanlar gibi dış etkenlere cildin tepki verdiği bir durumdur.

ACLOREM KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ACLOREM KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Alklometazon dipropiyonata veya içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, kullanılmamalıdır.
 • Özellikle rosacea (yüzü etkileyen cilt hastalığı), ağızda sivilce, dermatit (ciltte iltihaplanma), soğuk algınlığı, suçiçeği veya deri enfeksiyonları (bakteriyel, mantar ve viral enfeksiyonlar dahil) gibi cilt hastalıklarını daha da kötüleştirebileceğinden bu hastalıkların tedavisinde kullanılmamalıdır.

ACLOREM’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ACLOREM KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aclorem gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ACLOREM KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.

Emziriyorsanız Aclorem doktorunuz tarafından yarar-risk ilişkisi iyice değerlendirildikten sonra verilecektir.

Doktor tarafından emzirme durumunuzun değerlendirilmesinden sonra size Aclorem verilmişse, Aclorem’i emzirmeden önce meme üzerine uygulamayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ACLOREM KULLANABİLİR Mİ?

Aclorem’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde tespit edilen bir etkisi bulunmamaktadır.

ACLOREM’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Aclorem’in içeriğinde propilen glikol mevcuttur. Bu madde ciltte tahrişe neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ACLOREM KULLANIMI

Aclorem’in diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ACLOREM NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Aclorem’i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

Aclorem’i doktorunuz farklı bir şekilde önermediği takdirde çocuklar ve yetişkinlerde normal doz, ince bir katman şeklinde etkilenen bölgeye günde iki veya üç defa hafifçe masaj yapılarak uygulanır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Aclorem’i sadece cildiniz üzerine etkilenen bölgeye dikkatli bir şekilde ve ince bir tabaka halinde haricen uygulayınız.

Merhem kaybolana kadar hafifçe masaj yapınız.

Aclorem’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Aclorem Kullanımı:   

Çocuklarda deri yüzeyinin nispeten geniş olması ve cildin koruyucu tabakasının az gelişmiş olması nedeniyle, cilt üzerinde kullanımda alklometazonun kan dolaşımına geçişi artar. Çocuklarda kullanılan bezler, özellikle plastikten yapılanlar kapalı pansuman görevi görerek merhemin ciltten geçişini arttırırlar ve istenmeyen etkilerin görülmesine neden olabilirler. Bu nedenle beze bağlı cilt rahatsızlığı olan alanlarda kullanılması uygun değildir. Bununla birlikte Aclorem çocuklarda kısa süreli tedavi için ve dikkatle uygulanmalıdır. Aclorem’in 3 haftadan fazla süreyle kullanılması önerilmemektedir.

Aclorem 1 yaşın altındaki çocuklarda (infant) kullanılmamalıdır. Aclorem’in çocuklarda vücut yüzeyinin %20’den fazlasında kullanılması durumunda Hipotalamus- hipofiz-adrenal (HPA) aksının baskılanma riski daha yüksektir.

Süt çocuğu ve küçük çocuklarda zorunlu kalınmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Aclorem Kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımı ile ilgili güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Aclorem Kullanımı:

Karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği olan hastalarda, Aclorem’in uzun süreli kullanımı ve/veya kapalı pansuman altında uygulanması, alklometazonun dolaşıma geçişinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu durumlarda dikkatli bir şekilde ve gözlem altında kullanınız.

Eğer Aclorem’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Aclorem Kullandıysanız:

Aclorem’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza bildiriniz:

 • Bazı hormonlarınızı etkileyebileceğinden dolayı kullanmanız gerekenden daha sık veya vücudunuzun daha geniş alanlarında kullanmanız halinde,
 • Doz talimatlarına veya doktorunuzun tavsiyesine uymadan tarif edilenden daha sık ve daha uzun süre kullanmanız halinde,
 • Merhemin yanlışlıkla yutulması halinde, herhangi bir istenmeyen etkiye sebep olmaz.

 Aclorem Kullanmayı Unutursanız:

Merhemi kullanmayı unutmanız halinde, hatırlar hatırlamaz kullanınız ve sonrasında tedavinize daha önce olduğu gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

 Aclorem İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Veri bulunmamaktadır.

ACLOREM’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Aclorem’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir ancak bu etkiler herkeste görülmez.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, Aclorem’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte kızarıklık, şişme, kaşıntı (alerjik reaksiyon bulguları),
 • Tedavi edilen durumun kötüleşmesi,
 • Merhem uygulamasından sonra tahriş, yanma ya da batma hissi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Merhem doğru olarak kullanıldığı zaman herhangi bir problem olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, özellikle yüzünüzde olduğundan daha fazla merhem kullanırsanız, bunlar aşağıdakilere yol açabilir:

 • Ciltte incelme, batma, kabarma, soyulma, şişme, kaşınma, yanma, deri döküntüsü, deride kuruluk ve kırmızı lekeler görülebilir. Bunlara bebeklerde ve çocuklarda daha kolay rastlanır.
 • Saç foliküllerinin iltihaplanması, aşırı saç büyümesi, cilt pigmentasyonunun azalması ve alerjik cilt reaksiyonları.
 • Dermatit (cilt iltihabı) (cildin kızarıklığına ve kaşınmasına neden olan deterjanlar gibi dış etkenlere cildin tepki verdiği bir durumdur).
  Bunlara bebeklerde ve çocuklarda daha kolay rastlanır.

Bunlar Aclorem’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ACLOREM’İN SAKLANMASI

 • Aclorem’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
 • Aclorem’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Aclorem’i son kullanma tarihi ile uyumlu kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Aclorem’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Aclorem’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git