A

Parazit (Acanthamoeba) Keratiti Nedir? Acanthamoeba Keratitis Tedavisi

Acanthamoeba (akantomoeba) keratiti (AK), çoğu hastada genellikle kontakt lens kullanımının neden olduğu bilinmektedir. Fakat hijyen koşullarının pek iyi olmadığı ülkelerde kontakt lens kullanmaksızın travma (örn. rüzgarla çarpan kum, toz gibi maddeler, böcek veya sebze türü materyaller) sonucu da bu enfeksiyon görülebilmektedir.

ACANTHAMOEBA NASIL BULAŞIR?

Acanthamoeba türleri suda, termal sularda, deniz suyunda, toprakta, içme suyunda ve hava gibi doğal ortamlarda bulunmaktadır. Ayrıca şişelenmiş içme suyu, laboratuvarlardaki distile su, klorlanmış yüzme havuzları ve kontakt lens saklama kapları gibi doğal olmayan ortamlarda da izole edilebilir.

Akantomoeba, musluk suyu, havuzlar, tozlu ortamlar, herkese açık tuvaletler, spor salonlarının duşları ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen her yerde bulaşabilir.

ACANTHAMOEBA KERATİTİ BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Akantomoeba paraziti gözün korneasını ele geçirdiğinde hastalık ortaya çıkar ve kalıcı görme bozukluğu veya körlüğe bile neden olabilir. Belirtiler arasında gözde sulanma, kızarıklık, ağrı, batma hissi, yanma, ışığa karşı duyarlılık ve görmede bulanıklık sayılabilir.

Akantomoeba halk dilinde göz yiyen parazit olarak da adlandırılır.

ACANTHAMOEBA KERATİTİ TEŞHİSİ

Paraziter keratitlerin erken klinik bulguları duruma özgü değildir ve çoğu hastaya başka tanılar konulabilmektedir. Teşhis için hastanın detaylı öyküsü, iyi bir göz muayenesi, polimeraz zincir reaksiyonu, kornea ve konjonktiva sürüntü örneklerinin alınıp incelenmesi, sitolojik testler gibi yöntemler kullanılır.

Klinik göz muayenesinde; görme seviyesinde azalma, kapak ödemi, konjonktival hiperemi, limbal enjeksiyon, korneada stromal ödem, infiltrasyon halkası, desme kırışıklıkları ve kornea kalınlığında artış gibi bulgular olabilir.

ACANTHAMOEBA KERATİTİ TEDAVİSİ

Akantomoeba keratitinin tedavisinde, ciddi durumlarda kısa zamanda kist formuna dönüştüğünden ve kistlerin tedaviye dirençli olmasından dolayı zorluklar olabilmektedir.

Akantomoeba keratiti tedavisi medikal ve cerrahi yöntemler ile yapılmaktadır.

Tedavide; klorheksidin (chlorhexidine), poliheksametilen biguanid (polyhexamethylene biguanide), propamidin isetionat (propamidine isethionate), hekzamidin (hexamidine) gibi ilaçlar kullanılmaktadır.

Akantomoeba keratitinin tedavisinde anti-amip, aninflamatuar ve steroidler de kullanılabilir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Körlük Neden Olur
  2. Amoebiasis Nedir
  3. Amip Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git