A

Abizol Easytab Nedir? Abizol Easytab Ne İçin ve Nasıl Kullanılır?

ABİZOL EASYTAB 10 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir ağızda dağılan tablet 10 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı madde(ler): Kalsiyum silikat, plasdone XL-IO, mannitol, kırmızı demir oksit, mannitol DC. krospovidon CL, kolloidal silikon dioksit, aspartam (E951), asesulfam potasyum, tartarik asit, kiraz aroması, mikrokristalin selüloz PH 200, magnezyum stearat.

Abizol Easytab Nasıl Kullanılır

ABİZOL EASYTAB NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ABİZOL EASYTAB ENDİKASYONLARI)

Abizol Easytab, antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Abizol Easytab, 28 ağızda dağılan tabletlik formu ile soymalı alüminyum folyo / silikajelli folyo blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Abizol Easytab, yuvarlak, pembe, bir yüzü 10 baskılı tabletlerdir.

 • Abizol Easytab, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.
 • Abizol Easytab, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır.

ABİZOL EASYTAB KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ABİZOL EASYTAB KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

Aripiprazole veya Abizol Easytab’ın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

ABİZOL EASYTAB’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse Abizol Easytab tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz:

Eğer;

 • Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa.
 • Nöbet geçirdiyseniz.
 • Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa.
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa.
 • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa.
 • Kilo aldığınızı fark ediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.
 • Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz, siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.
 • Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.
 • Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

ABİZOL EASYTAB’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Abizol Easytab yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Abizol Easytab kullanırken alkol almayınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ABİZOL EASYTAB KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Abizol Easytab, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Gebeliğin son üç aylık döneminde antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri (ekstrapiramidal işaretler/ekstrapiramidal semptomlar) ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu semptomlar; huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, bebeğin yeterli solunumunu sağlayamaması veya beslenme bozukluklarını içermektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ABİZOL EASYTAB KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Abizol Easytab tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Abizol Easytab tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Tedaviniz sırasında emzirmemeniz önerilmektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ABİZOL EASYTAB KULLANABİLİR Mİ?

Abizol Easytab’ın sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaları kullanmayınız.

ABİZOL EASYTAB’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Aspartam uyarısı: Abizol Easytab 2 mg aspartam içerir. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.
 • Mannitol uyarısı: Abizol Easytab mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir.
 • Potasyum uyarısı: Abizol Easytab her dozunda 39 mg’dan daha az potasyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE  KULLANIMI

Eğer;

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: Abizol Easytab tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Abizol Easytab’ın bazı ilaçlarla birlikte kullanımı Abizol Easytab dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar,
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler,
 • Mantar ilaçları,
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar,
 • QT uzamasına ya da elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olduğu bilinen ilaçlar.

Famotidin, valproat, lityum ile klinik olarak anlamlı bir etkileşimi mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ABİZOL EASYTAB NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Abizol Easytab’ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

Abizol Easytab’ın yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

Abizol Easytab, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde düşük dozda başlanabilir. Doz yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağız yoluyla alınız.

Abizol Easytab ağızda dağılan tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Abizol Easytab ağızda dağılan tabletinizi ağzınızın içine yerleştiriniz. Abizol Easytab’ı sıvı ile birlikte veya sıvı olmadan alabilirsiniz. Ağzınıza yerleştirilmiş olan tabletin ağızdan çıkarılması kolay değildir. Ağızda dağılabilir tablet kırılgan yapıda olduğu için, blister ambalajdan çıkardıktan hemen sonra alınız. Başka bir seçenek olarak tableti kullanımdan hemen önce suda çözerek içebilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan Abizol Easytab günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda Abizol Easytab Kullanımı:     

Abizol Easytab 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda aripiprazol kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. Abizol Easytab’ı çocuklarda kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda Abizol Easytab Kullanımı:

Abizol Easytab 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş grubunda aripiprazol kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcuttur. Bu hasta grubunun hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Özel Kullanım Durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer Abizol Easytab’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Abizol Easytab Kullandıysanız:

Abizol Easytab’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

Abizol Easytab Kullanmayı Unutursanız:

Abizol Easytab’ı kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Abizol Easytab İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

ABİZOL EASYTAB’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Abizol Easytab’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Abizol Easytab’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil. yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü),
 • Kalp krizi,
 • İntihar düşüncesi,
 • İntihar girişimi ve intihar,
 • Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) veya koma,
 • Nöbet,
 • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç, kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (venlerdeki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir),
 • Gırtlak çevresindeki kasların spazmı,
 • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazara yiyeceklerin solukla içeri alınması.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Abizol Easytab’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göğüs ağrısı,
 • Olağan dışı kalp atımı,
 • Yüksek kan şekeri,
 • Şeker hastalığının (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer iltihabı,
 • El, bilek ya da bileklerin şişmesi,
 • İdrar yapmada zorluk,
 • Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme),
 • Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma,
 • Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması,
 • Anormal karaciğer test değerleri,
 • Bazı kan hücre seviyelerinde değişiklikler,
 • Konuşma bozukluğu,
 • Deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri,
 • Baş ağrısı,
 • Halsizlik, yorgunluk,
 • Bulantı, kusma,
 • Hazımsızlık,
 • Kabızlık,
 • Tükürük artışı,
 • Sersemlik,
 • Uyku zorluğu ya da uyku hali,
 • Huzursuzluk,
 • Titreme,
 • Bulanık görme,
 • Oturur ya da yatar pozisyondan kalkarken baş dönmesi hissetme ya da hızlı kalp atımı,
 • Ruhsal çökkünlük hali,
 • Karın ve mide rahatsızlığı,
 • İshal,
 • Olağandışı saç dökülmesi ve incelmesi,
 • Aşırı terleme,
 • Sertlik ya da kramplar,
 • Kas ağrısı,
 • İstem dışı idrar kaçırma,
 • Kanda düşük sodyum seviyesi,
 • Kilo artışı ya da azalması,
 • Anoreksi,
 • Sinirlilik, ajitasyon,
 • Endişeli hissetme,
 • Bayılma,
 • Yutma zorluğu.

Bunlar Abizol Easytab’ın hafif yan etkileridir.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür:

Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ABİZOL EASYTAB’IN SAKLANMASI

 • Abizol Easytab’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Abizol Easytab’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Abizol Easytab’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Abizol Easytab’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Abizol Easytab’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 26/11/2012 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git