A

Abilify Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Abilify İlacın Yan Etkileri

Abilify, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş arası), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtilerle karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır.

Abılıfy 10 mg tablet kullanma talimatı nedir?

Abilify etkin maddesi nedir? Her bir tablet 10 mg aripiprazol içerir.

Abilify yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit (E172) gibi yardımcı maddeleri içerir.

Abilify 10 mg tablet ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Abılıfy nedir ve ne için kullanılır?

Abilify antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Abilify, bir tarafında ”A008” ve ”10” kazılı, pembe renkte, modifiye dikdörtgen tablet şeklindedir ve 28 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Abilify, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş arası), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtilerle karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilirler veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

Abilify, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasını engellemede kullanılır.

Abilify, antidepresan tedaviye cevap vermeyen hastalarda antidepresanlar ile birlikte majör depresif dönemlerin tedavisinde kullanılır.

Abilify, 6 ile 17 yaşındaki çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluk ile ilişkilendirilen irritabilite semptomları (başkalarına karşı agresif davranış, kasıtlı olarak kendine zarar verme girişimleri, öfke nöbetleri ruh halinin hızla değişmesi) tedavisinde kullanılır.

Abilify Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Abılıfy kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Abılıfy kontrendikasyonları)

Aripiprazole veya Abilify’ın içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa kullanmayınız.

Abılıfy kullanırken nelere dikkat edilmeli (uyarılar/önlemler)

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse Abılıfy tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz:

Eğer; 

 • Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa
 • Nöbet geçirdiyseniz
 • Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığınız, felç- mini felç, anormal kan basıncı hikayeniz varsa.

Bu ilacı kullanırken kilo aldığınızı fark ediyorsanız, herhangi bir nedenle yutma güçlüğünüz varsa ya da alerjik belirtileriniz olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunama problemi (hafıza ya da mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz, geçmişte herhangi bir dönemde felç-mini felç geçirmişseniz siz ya da size bakan kişi  veya size bakan akrabanız bu durumlar hakkında doktorunuza bilgi vermelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi sırasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Abılıfy kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Abilify kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Abılıfy, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamileyseniz ya da hamile olma olasılığınız varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuz fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Abilify kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Abilify tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Abilify tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Abilify’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Abılıfy yemeklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Abılıfy kullanırken alkol almayınız.

Araç ve makine kullananlar Abilify kullanabilir mi? Abilify’ın sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar dahil tehlikeli makineleri kullanmayınız.

 Abılıfy’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Abilify içeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, Abilify’ı almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Abılıfy kullanımı nasıl olmalı?

Eğer; 

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız; Abilify tansiyon düşürücü ilaçların etkisini arttırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Abilify’ın bazı ilaçlarla kullanılması durumunda Abilify dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir.

Bu ilaçlar;

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler
 • Mantar ilaçları
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • Sara (epielpsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Abılıfy nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıkılığı için talimatlar: 

Abilify’ı daima doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Abilify’ın yetişkinler için normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde düşük doz veya daha yüksek doz reçete edebilir. Diğer duygu durum değişiklikleri belirtileri için size ek bir tedavi verebilir.

Abilify 13-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde, oral solüsyon (likid) dozaj formu ile düşük bir doz ile tedaviye başlanabilir. Doz, 10 mg/günlük olağan doz aşamalı olarak arttırılabilir. Fakat doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde düşük doz ya da daha yüksek doz verebilir.

Majör depresif epizodların tedavisinde bir antidepresan ile kombine tedavi olarak size Abilify verilmiş ise olağan başlangıç doz 5 mg/gündür. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 15 mg olacak şekilde daha düşük veya yüksek bir doz reçete edebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almayı unutmayınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

 • Tabletleri yeterli miktarda (örn. bir bardak) su ile alınız.
 • Abilify tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, önce doktorunuza danışmadan Abilify günlük dozunu değiştirmeyiniz veya tedaviyi kesmeyiniz.

Çocuklarda Abilify kullanımı: 

Abilify’ın 6 yaş altındaki çocuklarda, güvenliliği ve etkinliği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir. Abilify kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda Abilify kullanımı: 

Abilify 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş grubunda Abilify kullanımına yönelik yeterli deneyim yoktur. Bu yaş hasta grubunun hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Abilify’ın özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer Abilify’ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Abilify kullandıysanız: Abilify’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz. Doktorunuzla konuşamazsanız ilacınızın kutusuyla birlikte size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

Abilify’ı kullanmayı unutursanız: Abilify’ı kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Abilify ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler: Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Abilify ilacın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,Abilify’ın içeriğinde bulunan maddelere karşı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Abilify’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalp krizi
 • İntihar düşüncesi
 • İntihar girişimi ve intihar
 • Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması); bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür veya koma gelişebilir.
 • Nöbet
 • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Vücudun bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (venlerdeki kan pıhtıları- özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını içeren ayaklardaki pıhtılar-damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir).
 • Gırtlak çevresindeki kasların spazmı
 • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazayla yiyeceklerin solukla içeri alınması.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Abilify’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale uygulanması veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. 

 • Göğüs ağrısı
 • Normal atımın dışında kalp atımı
 • Kan şekerinin yükselmesi
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı
 • Ellerin, bileklerin ya da ayak bileklerinin şişmesi
 • İdrar yapmada zorluk
 • Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)
 • Vücut ısısının kontrolünde sıkıntı ya da vücut ısısının fazla olması
 • Gözlerin beyaz kısmının ve cildin sararması
 • Anormal karaciğer test değerleri
 • Bazı kan hücre düzeylerinde değişiklikler
 • Konuşma bozukluğu
 • Deri döküntüsü ve ışığa karşı hassasiyet.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kontrol edilemeyen tik ya da kas seğirmeleri
 • Kas sertliği ya da kramplar
 • Kas ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Oturur veya yatar pozisyondan kalkarken baş dönmesi hissetme ya da kalp atımında hızlanma
 • Halsizlik/yorgunluk
 • Bulantı, kusma, hazımsızlık, kabızlık, ishal
 • Mide ve karın bölgelerinde rahatsızlık hissi
 • Anoreksi
 • Yutma zorluğu
 • Tükürük artışı
 • Sersemlik
 • Uyku zorluğu ya da uyku hali
 • Ruhsal çökkünlük hali
 • Sinirlilik, ajitasyon
 • Endişeli hal
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Bulanık görme
 • Olağan dışı saç dökülmesi ya da saç tellerinde incelme
 • Aşırı terleme
 • İstem dışı idrar kaçırma
 • Kan değerinde sodyum seviyesinin düşmesi
 • Bayılma.

Bunlar Abilify’ın hafif yan etkileridir.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı sırasında daha fazla ölümcül vaka görülmüştür. Ek olarak felç ya da mini felç vakaları da bildirilmiştir.

13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerinkine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar durumdan kalkarken hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

Majör depresif dönemlerinin tedavisinde bir antidepresanla birlikte Abilify alırken aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yaygın: 

 • Kilo alımı
 • Huzursuzluk
 • Uyku hali
 • Sersemlik
 • Dikkat bozukluğu
 • Bulanık görme
 • Yorgunluk
 • Sinirli hissetme
 • Uyuma zorluğu
 • Kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri
 • Nefes almada zorluk
 • Hazımsızlık, kabızlık.

Yaygın olmayan:

Hızlı ya da düzensiz kalp atışları.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. 

Abilify nasıl saklanır?

 • Abilify’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Abilify’ı 30 derecenin altında oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
 • Blister ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra Abilify’ı kullanmayınız. İlacı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günüdür.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajda bozukluklar fark ederseniz Abilify’ı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullandığınız Abilify’ı şehir suyuna, çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. 

Bu kullanma talimatı 02.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Ergenlerde depresyon neden olur ve nasıl tedavi edilir
 2. Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk 
 3. Manik depresif bozukluk nedenleri ve tedavisi
 4. İyi uyumak için neler yapılmalı
 5. Anksiyete (kaygı) bozukluğu nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git