A

Abavir Nedir? Abavir Ne İçin Kullanılır? Abavir Yan Etkileri

ABAVİR 245 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Tenofovir disoproksil fumarat.

Yardımcı maddeler: Çekirdek tablette; kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat. Film kaplama materyali; Opadry II Beyaz 32K18425 (Titanyum dioksit, laktoz monohidrat, triasetin, hipromelloz içerir).

Abavir İlaç Nasıl Kullanılır

ABAVİR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ABAVİR ENDİKASYONLARI)

Abavir 245 mg Film Kaplı Tablet, beyaz renkli oval bikonveks film kaplı tabletler halinde 30 veya 90 tablet içeren HDPE şişelerde kullanıma sunulmaktadır. Her şişede tabletlerinizin korunması için bir silika jel desikan bulunur ve şişeden çıkarılmamalıdır. Silika jel desikan ayrı bir poşet içinde veya bir kutuda bulunur ve yutulmamalıdır.

Abavir, bir hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu olan kronik hepatit B’yi tedavi etmek için de kullanılır.

Tabletler:

 • Yetişkinler,
 • 12 yaşından büyük 18 yaşından küçük adolesanlarda kullanım için uygundur.

Abavir, ayrıca İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonuna yönelik bir tedavidir.

Tabletler:

 • l8 yaşından büyük yetişkinler,
 • Direnç geliştirme nedeniyle artık tamamen etkili olmayan veya yan etkilere yol açan diğer HIV ilaçlarıyla daha önce tedavi edilmiş 12 yaşından büyük l8 yaşından küçük adolesanlarda kullanım için uygundur.

Hepatit B virüsü (HBV) açısından Abavir ile tedavi edilmek için HIV enfeksiyonunuzun olması gerekmez.

Abavir, etkin madde tenofovir disoproksil fumarat içerir. Bu etkin madde, hepatit B virüsünü veya HIV ya da her ikisini tedavi etmek için kullanılan antiviral veya antiretroviral bir ilaçtır. Tenofovir, genellikle NRTI olarak bilinen bir nükleotid revers transkriptaz inhibitörüdür ve virüslerin kendilerini yeniden üretmesi için esas olan enzimlerin (hepatit B’de DNA polimeraz, HIV’de revers transkriptaz) normal çalışmasını engelleyerek çalışır. HIV’de, Abavir HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için her zaman diğer ilaçlarla kombine halde kullanılmalıdır.

Bu ilaç, HIV enfeksiyonunun çaresi değildir. Abavir alırken, yine HIV enfeksiyonu ile ilişkili enfeksiyonlar veya başka hastalıklar geliştirebilir.

Ayrıca başkalarına da HIV veya HBV bulaştırabilirsiniz; dolayısıyla, başkalarını enfekte etmekten kaçınmak için önlemler alınması önemlidir.

ABAVİR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (ABAVİR  KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer:

Tenofovir disoproksil fumarat veya bu kullanma talimatının başında sıralanan Abavir’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Bu sizin için geçerliyse, hemen doktorunuza söyleyiniz ve Abavir almayınız.

ABAVİR’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek hastalığınız varsa veya testlerde böbreklerinizde sorunlar olduğu görüldüyse doktorunuza söyleyiniz. Abavir mevcut böbrek sorunları olan adolesanlara verilmemelidir. Tedaviye başlamadan önce, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu değerlendirmek için kan testleri isteyebilir. Abavir tedavi sırasında böbreklerinizi etkileyebilir. Doktorunuz böbreklerinizin nasıl çalıştığını izlemek için tedavi sırasında kan testleri de isteyebilir. Yetişkinseniz, doktorunuz tabletleri daha az sıklıkta almanızı tavsiye edebilir. Doktorunuz söylemediği sürece reçete edilen dozu azaltmayın. Abavir genellikle böbreklerinize zarar verebilecek başka ilaçlarla birlikte alınmaz (diğer ilaçlar ile birlikte Abavir kullanımı bölümüne bakınız). Bu kaçınılmazsa, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu haftada bir izleyecektir.
 • 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuzla konuşun. Abavir, 65 yaş üstü hastalarda incelenmemiştir. Bu yaşın üzerindeyseniz ve size Abavir reçete edilmişse, doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir.
 • HIV enfeksiyonuna sahip 12 yaş altı çocuklara Abavir vermeyiniz.
 • 12 yaşın altındaki HBV ile enfekte çocuklara Abavir vermeyiniz.
 • Hepatit dahil karaciğer hastalığı hikayeniz varsa doktorunuzla konuşunuz. Kronik hepatit B veya C dahil karaciğer hastalığı bulunan ve antiretrovirallerle tedavi edilen hastalar, şiddetli ve potansiyel olarak ölümcül karaciğer komplikasyonları açısından daha yüksek risk altındadır. Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin için en iyi tedavi rejimini dikkatle değerlendirecektir. Karaciğer hastalığı veya kronik hepatit B enfeksiyonu hikayeniz varsa, doktorunuz, karaciğer fonksiyonunuzu dikkatle izlemek için kan testleri yapabilir.
 • Doktorunuzun tavsiyesi olmadan Abavir’i almayı kesmeyiniz. Abavir’i bıraktıktan sonra, tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiğiniz tüm yeni, olağandışı veya kötüleşen belirtileri hemen doktorunuza söyleyiniz. Sizde hepatit B (mono enfeksiyon) veya aynı anda hepatit B ve HIV (ko-enfeksiyon) varsa, bazı hastalarda, Abavir tedavisini kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren belirtiler veya kötüleşen kan testleri bulunmaktadır. Abavir tedavisi kesildikten sonra doktorunuzun sağlığınızı izlemesi en iyisidir. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 • Abavir’i almaya başladıktan sonra, olası laktik asidoz belirtilerine dikkat ediniz. Abavir karaciğer büyümesiyle birlikte laktik asidoza (kanınızda laktik asit fazlası) yol açabilir. Hayvanlardaki ve insanlardaki veriler, Abavir tedavisi sırasında laktik asidoz görülme riskinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Derin ve hızlı nefes alıp verme, uyuşukluk ve bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi özel olmayan belirtiler laktik asidoz gelişimine işaret edebilir. Bu nadir, ancak ciddi yan etki bazen ölümcül olmaktadır. Nükleozid analoglarının neden olduğu laktik asidoz daha sık kadınlarda özellikle de aşırı kilolularda görülmektedir. Karaciğer hastalığınız varsa, bu rahatsızlığa yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir. Abavir ile tedavi edilirken, doktorunuz, laktik asidoz gelişimine dair tüm belirtiler açısından sizi yakından izleyecektir.
 • Başkalarını enfekte etmemeye dikkat edin. Abavir, cinsel temas veya kan yoluyla başkalarına Hepatit B virüsü (HBV) veya HIV bulaştırma riskini azaltmaz. Bundan kaçınmak için önlemler almaya devam etmelisiniz.

Diğer Önlemler:

 • Kan şekeri ve kan yağları ile ilgili bozukluklar: HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavileri (Abavir dahil) kan şekerini yükseltebilir, kandaki yağları artırabilir (hiperlipidemi), vücut yağında değişimlere ve insüline karşı dirence yol açabilir (olası yan etkiler bölümüne bakınız). Diyabetiniz varsa, aşırı kiloluysanız veya kolesterolünüz yüksekse, doktorunuzla konuşunuz.
 • Enfeksiyon ve otoimmün bozukluklar: Enfeksiyonlara dikkat ediniz. İlerlemiş HIV enfeksiyonunuz (AIDS) veya herhangi bir başka enfeksiyonunuz varsa, Abavir tedavisine başlandıktan sonra iltihabi belirtiler ortaya çıkabilir veya var olan iltihabi belirtilerde kötüleşme görülebilir. Bu belirtiler, vücudunuzun iyileşmiş immün sisteminin enfeksiyonla savaştığına işaret edebilir. Abavir’i almaya başladıktan hemen sonra iltihabi belirtilere dikkat edin. İltihabi belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz. HIV enfeksiyonunuzun tedavisi için ilaç almaya başladıktan sonra fırsatçı enfeksiyonların yanı sıra otoimmün bozukluklar da (bağışıklık sisteminin sağlıklı vücut dokusuna saldırdığı zaman meydana gelen bozukluk) meydana gelebilir. Otoimmün bozukluklar tedavi başladıktan aylar sonra da meydana gelebilir. Enfeksiyon belirtileri veya kas güçsüzlüğü, ellerde ve ayaklarda başlayan ve vücuda yayılan güçsüzlük, çarpıntı, titreme veya hiperaktivite gibi başka belirtiler fark ederseniz, lütfen gerekli tedaviyi almak için hemen doktorunuza bildirin.
 • Hepatit C veya D ile ko-enfeksiyon: Hepatit C veya D virüsü ile ko-enfekte olmuş hastalarda tenofovirin etkililiği ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.
 • HIV ve hepatit B ile ko-enfeksiyon: Tenofovir disoproksil fumarat, HIV/ hepatit B virüsü ile ko-enfekte hastalarda, HIV direnci gelişme riskinden dolayı, yalnızca uygun antiretroviral kombinasyon rejiminin bir parçası olarak kullanılmalıdır.
 • Kemik sorunları: Kombine antiretroviral tedavi alan bazı HIV hastalarında osteonekroz (kemik kanlanmasının kaybı sonucu kemik dokusunun ölümü) görülebilir. Diğerlerinin yanı sıra antiretroviral kombinasyon tedavisinin uzunluğu, kortikosteroid kullanımı, alkol tüketimi, şiddetli immünosupresyon ve yüksek vücut kütle indeksi osteonekrozun görülmesinde pek çok risk faktöründen birkaçı olabilir. Osteonekroz belirtileri eklemlerde sertlik, sızı ve ağrı (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket güçlüğüdür. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz. Kemik sorunları (zaman zaman kırıklarla sonuçlanabilir), böbrek tübül hücrelerinde meydana gelen hasardan dolayı oluşabilir (olası yan etkiler bölümüne bakınız).

Doktorunuzla görüşmeden tedavinizi kesmeyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ABAVİR’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Abavir, yiyecekle (örn. bir öğün veya atıştırmalık) birlikte alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ABAVİR KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebeyseniz veya emziriyorsanız, gebe olduğunuzu düşünüyor veya gebe kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

 • Doktorunuzla özel olarak görüşmediğiniz sürece Abavir’i gebelik sırasında almamalısınız. Abavir’in gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili klinik veri bulunmamaktadır ve genellikle kesin gerekli olmadığı sürece kullanılmaz.
 • Abavir tedavisi sırasında gebe kalmaktan kaçınınız. Gebe kalmamak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanmalısınız.
 • Gebe kalırsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza antiretroviral tedavinizin siz ve çocuğunuz üzerindeki olası faydalarını ve risklerini sorunuz.

Gebeliğiniz sırasında Abavir’i aldıysanız, doktorunuz çocuğunuzun gelişimini izlemek için düzenli kan testleri ve başka tanısal testler isteyebilir. Gebeliği sırasında NRTI alan annelerin çocuklarında, virüse karşı korumadan sağlanan fayda yan etki riskine ağır basmıştır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Abavir tedavisi sırasında emzirmeyin. Çünkü bu ilaçtaki etkin madde anne sütüne geçer.
 • Hepatit B virüsü (HBV) olan veya HIV’li bir kadınsanız, virüsü anne sütüyle bebeğe geçirmemek için emzirmemeniz önerilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR KULLANABİLİR Mİ?

Abavir baş dönmesine yol açabilir. Abavir’i alırken başınızın döndüğünü hissederseniz, araç veya bisiklet sürmeyiniz ve herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

ABAVİR İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Laktoza veya diğer şekerlere intoleransınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Abavir, laktoz monohidrat içerir. Laktoza karşı intoleransınız olduğunuzu biliyorsanız veya diğer şekerlerden herhangi birine intoleransınız olduğu size söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Ayrıca renklendirici olarak titanyum dioksit bulunur. Bu madde, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ABAVİR KULLANIMI

Herhangi bir başka ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Sizde hem HBV hem de HIV varsa, Abavir’e başladığınızda doktorunuzun reçete ettiği herhangi bir anti-HIV ilacını almayı kesmeyin.

Tenofovir disoproksil fumarat içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız, Abavir’i almayın. Abavir’i, adefovir dipivoksil (kronik hepatit B’nin tedavisinde kullanılan bir ilaç) içeren ilaçlarla birlikte almayın.

Böbreklerinize zarar verebilecek başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

Bu İlaçlara Aşağıdakiler Dahildir:

 • Aminoglikozidler (bakteriyel enfeksiyon için kullanılır),
 • Amfoterisin B (mantar enfeksiyonu için kullanılır),
 • Foskarnet (viral enfeksiyon için kullanılır),
 • Gansiklovir (viral enfeksiyon için kullanılır),
 • Pentamidin (enfeksiyonlar için kullanılır),
 • Vankomisin (bakteriyel enfeksiyon için kullanılır),
 • İnterlökin-2 (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Sidofovir (viral enfeksiyon için kullanılır),
 • Adefovir dipivoksil (HBV için kullanılır),
 • Takrolimus (immün sistemin supresyonu için kullanılır).

Didanozin içeren diğer ilaçlar (HIV enfeksiyonu için kullanılır): Didanozin içeren diğer antiviral ilaçlarla birlikte alınması kanınızdaki didanozin düzeylerini yükseltebilir ve CD4 hücre sayımlarını düşürebilir. Tenofovir disoproksil fumarat ve didanozin içeren ilaçlar birlikte alındığında nadiren, bazen ölüme neden olan pankreas enflamasyonu (iltihabı) ve laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası) rapor edilmiştir. Doktorunuz sizi tenofovir ve didanozin kombinasyonları ile tedavi edip etmeme konusunu dikkatle değerlendirecektir. Tenofovir disoproksil fumarat ve didanozinin birlikte uygulanması önerilmemektedir.

Nükleozidler/nükleotidler ile üçlü tedavi: Tenofovir disoproksil fumarat, günde tek doz rejimi halinde lamivudin ve abakavirin yanı sıra lamivudin ve didanozinle de kombine edildiğinde, HIV hastalarında yüksek oranda virolojik yetmezlik ve erken evrede direnç geliştiği rapor edilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ABAVİR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinler: Yiyecekle birlikte (örn. bir öğün veya atıştırmalık) her gün bir tablet.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Oral kullanım:

Yutmada zorluk çekiyorsanız, tableti ezmek için bir kaşığın ucunu kullanabilirsiniz. Ardından, tozu yaklaşık 100 ml (yarım bardak) su, portakal suyu veya üzüm suyu ile karıştırın ve hemen için.

Abavir’i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz.

Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emin olmak ve tedaviye karşı direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz söylemediği sürece dozu değiştirmeyiniz.

Sizde HIV varsa, doktorunuz Abavir’i diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte reçete edecektir. Sizde hem Hepatit B virüsü (HBV) hem de HIV (ko-enfeksiyon) varsa, Abavir’i doktorunuzun reçete ettiği diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte almanız önemlidir. Hepatit B hastasıysanız, doktorunuz, hem hepatit B virüsü hem de HIV virüsünün bulunup bulunmadığını görmek için HIV testi yaptırmanızı önerebilir. Bu ilaçların nasıl alınacağı ile ilgili kılavuz bilgiler için lütfen diğer antiretrovirallerin kullanma talimatlarına bakın.

Değişik Yaş Gruplarında Abavir Kullanımı:

En az 35 kg ağırlığında olan 12 yaş ve üzeri HBV ile enfekte adolesanlar: Yemekle birlikte günde bir tablet.

En az 35 kg ağırlığında olan 12 yaş ve üzeri HIV ile enfekte adolesanlar: Yemekle birlikte günde bir tablet.

 • HBV ile enfekte çocuklarda (12 yaş altı) kullanılmaz.
 • HIV ile enfekte çocuklarda (12 yaş altı) kullanılmaz.

Özel Durumlarda Abavir Kullanımı:

Yetişkinseniz ve böbreklerinizde sorunlar varsa, doktorunuz Abavir’i daha az sıklıkta almanızı tavsiye edebilir.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Abavir Kullandıysanız:

Kazara çok fazla Abavir tablet alırsanız, bu ilaçla olası yan etkileri yaşama riskiniz artabilir (olası yan etkiler bölümüne bakınız), tavsiye için doktorunuz veya en yakındaki acil servisle görüşün. Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurunuz.

 Abavir Kullanmayı Unutursanız:

Abavir dozunun atlanmaması önemlidir. Bir dozu atlarsanız, atladığınız dozdan sonra ne kadar süre geçtiğini hesaplayın.

 • Dozun normalde alındığı saatten sonra 12 saatten kısa bir süre geçtiyse, dozu olabildiğince kısa süre içinde alın ve sonraki dozunuzu da zamanında alın.
 • Almanız gereken saatten sonra 12 saatten uzun bir süre geçtiyse, kaçırdığınız dozu unutun. Bekleyin ve sonraki dozu zamanında alın.

Unutulan tableti telafi etmek için çift doz almayın.

 Abavir İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuzun tavsiyesi olmadan Abavir’i almayı kesmeyin. Abavir tedavisini kesmek, doktorunuzun önerdiği tedavinin etkinliğini azaltabilir. Herhangi bir nedenle Abavir almayı kesmeden önce, özellikle de yan etkiler yaşıyorsanız veya başka bir hastalığınız varsa doktorunuzla konuşun. Abavir tableti yeniden almaya başlamadan önce doktorunuzla görüşün.

Sizde hepatit B veya aynı anda HIV ve hepatit B (ko-enfeksiyon) varsa, ilk önce doktorunuzla konuşmadan Abavir tedavinizi kesmemek çok önemlidir. Bazı hastalarda, Abavir’i kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren kan testleri veya belirtiler bulunmuştur. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir (Abavir’i dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümüne bakınız). İlerlemiş karaciğer hastalığı veya siroz bulunan bazı hastalarda, tedavinin durdurulması hepatitinizin kötüleşmesine yol açabileceğinden tedavinin kesilmesi önerilmez.

Herhangi bir nedenle Abavir’i almayı kesmeden önce, özellikle de yan etkiler yaşıyorsanız veya başka bir hastalığınız varsa doktorunuzla konuşun.

Tedaviyi kestikten sonra, özellikle hepatit B enfeksiyonuyla ilişkilendirdiğiniz belirtiler olmak üzere yeni veya olağandışı belirtileri hemen doktorunuza söyleyin.

Abavir tabletlerini yeniden almaya başlamadan önce doktorunuzla görüşün.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer Abavir’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

İLACI İÇTİKTEN SONRA KUSARSAK NE YAPMALIYIZ?

Abavir’i aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet alın. Abavir’i aldıktan sonra 1 saatten fazla bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet almanıza gerek yoktur.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın.

ABAVİR’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Abavir’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası Ciddi Yan Etkiler

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendirin:

Laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası) seyrek (yani 1000 hastada en çok 1 hastayı etkileyebilir) görülen fakat ölümcül olabilen, ciddi bir yan etkidir.

Aşağıdaki yan etkiler laktik asidoz belirtileri olabilir:

 • Derin, hızlı nefes alıp verme,
 • Baş dönmesi,
 • Bulantı, rahatsızlık hissetme ve mide ağısı.

Sizde laktik asidoz olabileceğini düşünüyorsanız, hemen doktorunuzla görüşün.

Diğer Olası Ciddi Yan Etkiler

Aşağıda belirtilen yan etki yaygın değildir (yani 100 hastada en çok 1 hastayı etkileyebilir):

 • Midede (karında) pankreas enflamasyonunun yol açtığı ağrı.

Aşağıda belirtilen yan etkiler seyrektir (yani 1000 hastada en çok 1 hastayı etkileyebilir):

 • Böbreklerde enflamasyon, çok fazla idrara çıkma ve susama, böbrek tübül hücrelerinde hasar,
 • İdrarınızda değişiklikler ve böbrek yetmezliği dahil, böbrek sorunlarının yol açtığı sırt ağrısı,
 • Kemiklerde, böbrek tübül hücrelerindeki hasardan kaynaklanabilecek yumuşama (kemik ağrısıyla birlikte ve bazen kırıklarla sonuçlanan),
 • Karaciğerde yağlanma,
 • Vücut şeklinde değişim. HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavisi (Abavir dahil), vücut yağının dağılma şeklini değiştirerek vücut şeklinizde değişikliğe neden olabilir. Bacaklarınızdan, kollarınızdan ve yüzünüzden yağ kaybedebilirsiniz, mide (karın) ve iç organların civarı yağlanabilir, göğüsleriniz büyüyebilir veya boynunuzun arkasında yağ yumruları (“buffalo hörgücü”) oluşabilir. Bu değişikliklerin nedeni ve uzun vadede etkileri henüz bilinmemektedir.

Bu ciddi yan etkilerin herhangi birinin sizde olabileceğini düşünüyorsanız hemen doktorunuzla görüşün.

En Sık Görülen Yan Etkiler

Aşağıda belirtilen yan etkiler çok yaygındır (yani 100 hastada en az 10 hastayı etkileyebilir):

 • İshal, istifra (kusma), mide bulantısı (bulantı), baş dönmesi, döküntü, güçsüzlük hissi,
 • Testler ayrıca şunları da gösterebilir; kandaki fosfatta düşüşler.

Diğer Olası Yan Etkiler

Aşağıda belirtilen yan etkiler yaygındır (yani 100 hastada en çok 10 hastayı etkileyebilir):

 • Baş ağısı, mide ağrısı, yorgun hissetme, şişkinlik hissetme, gaz,
 • Testler ayrıca şunları da gösterebilir: karaciğer sorunları.

Aşağıda belirtilen yan etkiler yaygın değildir (yani 100 hastada en çok 1 hastayı etkileyebilir):

 • Kas yıkımı, kas ağrısı veya güçsüzlük,
 • Testler ayrıca şunları da gösterebilir: kandaki potasyumda azalmalar, kanınızdaki kreatininde artış.
 • Pankreas sorunları.

Kas yıkımı, kemiklerde yumuşama (kemik ağısıyla birlikte ve bazen kırıklarla sonuçlanan), kas ağısı, kas zayıflığı ve kandaki potasyum veya fosfatta azalmalar böbrek tübülü hücrelerinin hasar görmesinden dolayı meydana gelebilir.

Aşağıda belirtilen yan etkiler seyrektir (yani 1000 hastada en çok 1 hastayı etkileyebilir):

 • Midede (karında) karaciğer enflamasyonunun yol açtığı ağrı,
 • Yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme.

HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavisi kandaki yağlarda artışa (hiperlipidemi) ve insüline karşı dirence de yol açabilir. Doktorunuz bu değişiklikler için test uygulayacaktır.

Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunu veya eczacınız ile konuşun. Bu broşürde listelenmeyen yan etkiler de buna dahildir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınız bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ABAVİR’İN SAKLANMASI

 • Abavir’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Abavir’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Abavir’i kullanmayınız.
 • Bu tıbbi üründe herhangi bir özel saklama koşuluna gerek duyulmaz.
 • Abavir’i 25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden korunması için kutusunda saklayınız. Şişeyi sıkıca kapatınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Abavir’i kullanmayınız.

İlaçlar atık su aracılığıyla veya ev atığı şeklinde imha edilmemelidir. Eczacınıza artık gerek duyulmayan ilaçların nasıl imha edileceğini sorun. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git