A

A-ferin Sinüs Tablet Nedir? A-ferin Sinüs İlacın Yan Etkileri

A-ferin sinüs 20 adet tablet içeren bilisterler bulunmaktadır. A-ferin sinüs, üst solunum yollarını açıcı etki gösteren bir ilaçtır.

A-ferin sinüs 500/30/1.25 mg film tablet kullanma talimatı nedir?

A-ferin sinüs tablet’in etkin maddesi: Her film kaplı tablet 500 mg parasetamol, 30 mg psödoefedrin hidroklorür, 1.25 mg triprolidin hidroklorür içerir.

A-ferin sinüs tablet’in yardımcı maddeleri: Prejelatinize nişasta, povidon, krospovidon, stearik asit, magnezyum stearat, mikrokristalin, selüloz, hidroksipropilmetil selüloz, titanyum dioksit, kinolin sarısı alümünyum lak, indigo karmin gibi yardımcı maddeleri içerir.

Aferin sinüs ağızdan alınır.

A-ferin sinüs’ün farmakodinamik özellikleri

Aferin sinüs tablet hangi hastalıklarda kullanılır

Aferin sinüs tablet hangi hastalıklarda kullanılır

Prasetamol’ün farmakodinamik özellikleri: Parasetamol güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Etkisini merkezi prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir ve etkisi oral uygulamadan 30 dakika sonra başlar. Trombosit agregasyonu ve protrombin yanıtı üzerine etkisi yoktur.

Tiriprolidin’in farmakodinamik özellikleri: Triprolidin H1-histamin reseptörlerini antagonize ederek antihistaminik etki gösterir. Yetişkinlerde tek doz 2,5 mg triprolidin uygulanmasından sonra, histaminin yol açtığı kızarıklık ve kabartıları antagonize etmesi ile görülen etkisi 1-2 saatte başlar. Psödoefedrinle birlikte kombine olarak rinit, alerji ve soğuk algınlığına bağlı semptomları ortadan kaldırır.

Psödoefedrin’in farmakodinamik özellikleri: Psödoefedrin nazal ve sinüs konjesyonunu gideren doğrudan ve dolaylı etki gösteren sempatomimetik bir maddedir. Damar düz kaslarındaki etkisini alfa adrenerjik reseptörleri uyararak gösterir. Oral alımdan sonra dekonjestan aktivitesi 30 dakikada başlar ve bu etki en az 4 saat sürer.

A-ferin sinüs’ün farmakokinetik özellikleri

Parasetamol’ün farmakokinetik özellikleri: Prasetamol oral yoldan kullanıldığında hızla emilir ve 1-2 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Vücut sıvılarına uniform dağılır ve %15-25’i proteinlere bağlanır. Plazma yarılanma ömrü 2-4 saat arasındadır. Emilim hızı gastrik boşalmaya bağlıdır. Biyoyararlanımı %60-98 arasında değişmektedir. Alınan parasetamolün %25’i karaciğerden ilk geçişte metabolize olmaktadır. 1/3’ü değişmemiş olarak %80’i ise biyolojik olarak inaktif lukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılmaktadır.

Triprolidin’in farmakokinetik özellikleri: Triprolidin oral alımdan sonra iyi absorbe olur ve karaciğerde metabolize olur. Yarılanma ömrü 5 saattir. İnsanda verilen dozun sadece %1 ’inin 24 saatlik bir süre içinde değişikliğe uğramamış triprolidin olarak dışarı atıldığı kaydedilmiştir. Eliminasyon yarı ömrü 2.1-5 saattir.

Psödoefedrin’in farmakokinetik özellikleri: Psödoefedrin karaciğerde %10-30 oranında N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine metabolize olur. Psödoefedrin ve aktif metaboliti %70-90 oranında böbrekler yoluyla atılır. Eliminasyon yarı ömrü 9-16 saattir. İdrar asitleştirildiğinde psödoefedrinin idrar yoluyla atılımı hızlanmaktadır. Tersine pH arttıkça ise atılım yavaşlamaktadır.

A-ferin sinüs tablet nedir ve ne için kullanılır? (A-ferin sinüs’ün endikasyonları)

A-ferin sinüs 20 adet tablet içeren bilisterler şeklinde bulunmaktadır.

A-ferin sinüs, üst solunum yollarını açıcı etki gösteren bir ilaçtır.

 • A-ferin sinüs, alerjik nezle belirtilerinin (burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerin) giderilmesinde kullanılır.
 • A-ferin sinüs, alerjik olmayan sürekli nezle, soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı nazal konjesyon, grip gibi durumların belirtilerinin (ateş, baş ağrısı ve soğuk algınlığına bağlı diğer ağrıların) giderilmesinde kullanılır.

A-ferin sinüs kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (A-ferin sinüs’ün kontrendikasyonları)

 • A-ferin sinüs tablet’in etken maddelerinden birine karşı (psödoefedrin hidroklorür, triprolidin hidroklorür ve parasetamol) gibi maddelere ve ilacın diğer bileşenlerine karşı veya adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa A-ferin sinüs’ü kullanmayınız.
 • Şiddetli hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve çarpıntının eşlik ettiği hastalığınız varsa, şiddetli koroner arter hastalığınız (kalbi besleyen damarlar ile ilgili) hastalıklarınız varsa, bunlar gibi durumlarda A-ferin sinüs kullanımı kontrendikedir (sakıncalıdır), bu nedenle kullanmayınız.
 • Şiddetli böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü ilaç alanlarda veya son 2 hafta içinde almış olanlarda A-ferin sinüs kullanmamalıdır.
 • Furazolidon içerikli ilaç kullanıyorsanız A-ferin sinüs kullanmayınız.
 • Sempatomimetik ilaçlar (adrenerjik etkili ilaçlar), iştah bastırıcılar ve amfetamin (bir çeşit uyarıcı) benzeri ilaçlar kullanıyorsanız, A-ferin sinüs kullanmayınız.
 • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör) olan hastalarda A-ferin sinüs kullanıldığında adrenalin miktarında artışa neden olabilmektedir.
 • Şeker hastalığınız varsa, şiddetli derecede karaciğer yetmezliğiniz varsa, göz tansiyonunuz (glokom) varsa, tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa, bunlar gibi durumlarda A-ferin sinüs kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa A-ferin sinüs kullanmayınız.
 • 12 yaş altı çocuklarda A-ferin sinüs kullanılmamalıdır.

A-ferin sinüs kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Kalp hastalığı, kalp ritim bozukluğu, epilepsi (sara), astım, bronşit (bronş iltihabı), bronşektazi (bronş genişlemesi) gibi hastalıklarınız varsa A-ferin sinüs’ü dikkatli kullanınız.
 • Yüksek tansiyon hastalığı, orta derecede karaciğer bozukluğu ve böbrek yetmezliği, özellikle bu hastalıklara eşlik eden kalp hastalığı gibi hastalıklarınız varsa A-ferin sinüs kullanımı sırasında dikkatli olunuz.
 • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Eğer karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolit’in diğer belirtileri görülürse A-ferin sinüs kullanımı hemen durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölüme yol açabilen bir durum) ve torsades de pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) tanısı konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa A-ferin sinüs kullanımı sırasında dikkatli olunuz.
 • A-ferin sinüs sersemlik yapabilir. Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol veya sakinleştirici ilaç kullanmayınız.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beyin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati [PRES]) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu [RCVS]) bildirilmiştir. Bunlara bağlı ortaya çıkabilen belirtiler arasında ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozuklukları sayılabilir. Bu olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve bulguları gelişirse psödoefedrin (yani A-ferin sinüs) kullanımının hemen kesilmesi gerekir.
 • Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları dahil diğer antihistaminiklerle A-ferin sinüs’ün birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • A-ferin sinüs 5 günden daha uzun kullanılmamalıdır.
 • Aneminiz (kansızlığınız) varsa, akciğer hastalığınız varsa, karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa, parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, alkol alıyorsanız günde 2 gr’dan fazla parasetamol alınmaması gerekir.
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenez enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • Halüsinasyonlar (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak), huzursuzluk, uyku düzensizliği, oluştuğunda A-ferin sinüs kullanımı kesilmelidir.
 • Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu gibi bir durum gerçekleştiğinde hemen doktorunuz ile görüşünüz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekebilir. Bu tür bir deri reaksiyonu oluştuğunda A-ferin sinüs’ü ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmaınız. Bu durum ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
 • A-ferin sinüs akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (karaciğer zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olur.
 • Sepsis (bakteri veya toksinlerin kana karışmasıyla oluşan klinik durum) gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir. Başka bir ciddi enfeksiyonunuz varsa parasetamol metabolik asidoz riskini arttırabilir. Metabolik asidoz belirtileri arasında derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek, mide bulantısı ve kusma, iştahsızlık gibi belirtileri sayabiliriz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda A-ferin sinüs kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte A-ferin sinüs kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kadınlarda A-ferin sinüs kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. A-ferin sinis’ü ancak doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

Emzirme döneminde A-ferin sinüs kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. A-ferin sinüs gerekli olmadıkça veya doktorunuz bu ilacı kullanmanızı gerek görmedikçe emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda A-ferin sinüs kullanımı: Hafif ve orta şiddetli karaciğer/böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle kalp damar hastalıklarının eşlik ettiği durumlarda daha dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda A-ferin sinüs kullanılmamalıdır.

Araç veya makine kullananlar A-ferin sinüs kullanabilir mi? Dikkat gerektiren alet ve araba kullanımından kaçınınız. Tehlikeli etkinliklere katılmayınız. A-ferin sinüs sersemlik, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir.

A-ferin sinüs’ün yiyecek ve içeceklerle kullanılması: Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol kullanmayınız. Besinler parsetamol’ün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte A-ferin sinüs kullanımı nasıl olmalı?

 • A-ferin sinüs’ün burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması durumunda bazen tansiyon yükselmesi görülebilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. A-ferin sinüs sakinleştirici ilaçlarla kullanılmamalıdır. Moklobemid ile birlikte kullanıldığında hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yüksekliği) riski vardır.
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanıldığında kalp ritim bozukluğu riskini arttırır.
 • Ergot alkolidleri (ergotamin ve metiserjit [migren tedavisinde kullanılır]) ile birlikte kullanıldığında yan etki riskini arttırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte kullanıldığında hipertansiyon riskini arttırır.
 • Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini arttırır.
 • Mide boşalmasında gecikme yapan ilaçlar (örn. propantelin, vb.) mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid gibi), karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar; fenitoin, fenobarbital, karbamazepin gibi antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar; kloramfenikol, rifampisin gibi, bazı antikoagülan ilaçlar; varfarin ve kumarin gibi, çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (ADS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç; zidovudin, bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç; domperidon, sarı kantaron (St John’s Wort/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar, yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içeren ilaçlar, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar; tropisetron ve granisetron, diğer ağrı kesici ve antidepresan ilaçlar) gibi bazı ilaçlar ile birlikte kullanılması ve ilacı kullanırken alkol alınması durumunda yan etkiler artabilir.

Eğer, reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanmış iseniz, kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz ilaçları veya ilacı doktorunuza söyleyiniz. 

A-ferin sinüs nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş ve üzerindeki çocuklar ve erişkinlerde 6 saat arayla 1 tablet önerilir. 24 saatte 4 tablet aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

A-ferin sinüs sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletler bir miktar sıvı ( örn. bir bardak su) ile yutulmalıdır.

Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol kullanmayınız. Besinler parsetamol’ün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

Çocuklarda A-ferin sinüs kullanımı: 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda A-ferin sinüs kullanımı: Yaşlılarda da erişkinlerde kullanıldığı şekilde kullanılmalıdır.

Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda A-ferin sinüs kullanımı: Hafif ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle kalp damar hastalıklarının eşlik ettiği durumlarda dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Eğer, A-ferin sinüs’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gereken daha fazla A-ferin sinüs kullandıysanız:

A-ferin sinüs aşırı dozajında önerilen dozlarda görülen istenmeyen etkilere ilaveten halsizlik, baş dönmesi, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), güçsüzlük, kasların gerginliğini yitirmesi, solunum yetmezliği, deri ve mukoz membranlarda (ağız içi, burun içi, mide, bağırsak, vajina ve akciğer alanlarını döşeyen zarlarda) kuruluk, ateş yükselmesi, hiperaktivite (aşırı hareketlilik), titreme, nöbet, gerginlik, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon görülebilir. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında parasetamole bağlı karaciğer zehirlenmesi oluşabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir.

A-ferin sinüs aşırı dozda alındığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna veya Zehir Danışma Merkezine başvurulmalıdır.

A-ferin sinüs kullanmayı unutursanız: 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

A-ferin sinüs ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında bir etki bulunmamaktadır.

A-ferin sinüs’ün olası yan etkileri nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa, A-ferin sinüs’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

Tüm ilaçlar gibi, A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazın nefes darlığına yol açacak kadar şişmesi (anafilaktik şok) gibi alerjik belirtiler
 • Astım ve akciğerde nefes darlığına neden olacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Kapte ritim bozukluğu
 • İskemik kalp hastalığı
 • Karaciğer işlev bozukluları
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Deri döküntüsü
 • Varsanı (gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak)
 • Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon), bunlar gibi yan etkiler ortaya çıktığında ilacı almayı kesiniz ve hemen doktorunuza bildiriniz ve/veya size en yakın hastanenin acil bölümüne gidiniz. 

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-ferin sinüse karşı ciddi alerjiniz var demektir ve acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetamole bağlı gelişen yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Uyku hali (somnolans)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma
 • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hisleri gibi duyusal bozukluklar (parestezi)
 • Bağırsak gazı, karın ağrısı, kabızlık, hazımsızlık gibi gastrointestinal şikayetler.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetomole bağlı yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1000 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Uzun süreli kullanımlarda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiller nekroz) gelişebilir.
 • Sindirim sisteminde kanmaya (gastrointestinal kanama) neden olabilir.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetamole bağlı gelişen seyrek (1000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), Kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura)
 • İshal
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Egzama
 • Alerjik ödem
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut genarilize eksantematözpüstülozis)
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon göstermesi (johnson sendromu)
 • İlaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı (toksik epidermal nekroliz [Lyell sendromu])
 • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan prasetamole bağlı gelişen çok seyrek (10,000 kişide 1’den az görülebilen) yan etkiler:

Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranulositoz).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetamole bağlı gelişen ve sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma
 • Beyinde iltihaplanma (ensefalopati)
 • Uykusuzluk (insomni)
 • Titreme (tremor)
 • İnsan vücudu savunma siteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak görüp imha etmesi (immün trombositopeni).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı gelişen yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Asabiyet
 • Uykusuzluk
 • Sersemlik
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı, kusma.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı gelişen yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1000 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Tutarsız aşırı davranış (ajitasyon)
 • Huzursuzluk
 • İdrar yapmada güçlük (dizüri), idrar yapamama (üriner retansiyon)
 • Yorgunluk
 • Telaş hali.

A-ferin sinüs’ün psödoefedrine bağlı gelişen seyrek (1000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Özellikle çocuklarda varsanı (olmayan şeyleri görmek veya duymak)
 • Kalp atım sayısında artış (taşikardi), kalp atımı anormalliği (palpitasyonlar)
 • Kan basıncında artış
 • Döküntü
 • Alerjik egzama (alerjik dermatit).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı gelişen ve sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Kaygı, endişe (anksiyete)
 • Baş ağrısı
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan tiriprolidine bağlı gelişen çok yaygın (10,000 kişide 1’den az görülebilen) yan etkiler:

 • Rahatlama (sedasyon)
 • Uyuşukluk.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan tiriprolidine bağlı gelişen yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Ağız, burun ve boğaz kuruluğu
 • Dikkat bozukluğu
 • Anormal koordinasyon
 • Sersemlik.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan tiriprolidine  bağlı gelişen ve sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Deri döküntüsü
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • İdrar yapamama (üriner retansiyon)
 • Bulantı, kusma dahil mide ve bağırsak sistemi bozuklukları
 • Akciğer, bronş salgılarında kıvam artışı
 • Bulanık görme
 • Aşırı uyarılma (artan enerji, asabiyet, huzursuzluk)
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon)
 • Kabus görme
 • Varsanı (halüsinasyon).

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında bahsi geçen veya geçmeyen herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www. titck.gov.tr sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirimi ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

A-ferin sinüs tablet nasıl saklanır?

 • A-ferin sinüs tablet çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
 • A-ferin sinüs tablet 25°C’nin altında, kuru bir yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • A-ferin sinüs’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra A-ferin sinüs’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz A-ferin sinüs’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanmadığınız hiç bir ilacı çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Etol fort tablet nedir ve neden kullanılır
 2. Otrivine burun spreyi neden ve nasıl kullanılır
 3. Apranax fort tablet neden ve nasıl kullanılır
 4. Voltaren tablet neden ve nasıl kullanılır
 5. Benexol B12 tablet neden ve nasıl kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git