A

A-ferin Sinüs Tablet Nedir? A-ferin Sinüs İlacın Yan Etkileri

A-ferin sinüs 20 adet tablet içeren bilisterler bulunmaktadır. A-ferin sinüs, üst solunum yollarını açıcı etki gösteren bir ilaçtır.

A-FERİN SİNÜS 500/30/1.25 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

A-ferin sinüs tablet’in etkin maddesi: Her film kaplı tablet 500 mg parasetamol, 30 mg psödoefedrin hidroklorür, 1.25 mg triprolidin hidroklorür içerir.

A-ferin sinüs tablet’in yardımcı maddeleri: Prejelatinize nişasta, povidon, krospovidon, stearik asit, magnezyum stearat, mikrokristalin, selüloz, hidroksipropilmetil selüloz, titanyum dioksit, kinolin sarısı alümünyum lak, indigo karmin gibi yardımcı maddeleri içerir.

Aferin sinüs ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

A-FERİN SİNÜS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (A-FERİN SİNÜS ENDİKASYONLARI)

A-ferin sinüs 20 adet tablet içeren bilisterler şeklinde bulunmaktadır.

A-ferin sinüs, üst solunum yollarını açıcı etki gösteren bir ilaçtır.

 • A-ferin sinüs, alerjik nezle belirtilerinin (burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerin) giderilmesinde kullanılır.
 • A-ferin sinüs alerjik olmayan sürekli nezle, soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı nazal konjesyon, grip gibi durumların belirtilerinin (ateş, baş ağrısı ve soğuk algınlığına bağlı diğer ağrıların) giderilmesinde kullanılır.

A-FERİN SİNÜS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (A-FERİN SİNÜS KONTRENDİKASYONLARI)

 • A-ferin sinüs’ün etken maddelerinden birine karşı (psödoefedrin hidroklorür, triprolidin hidroklorür ve parasetamol) gibi maddelere ve ilacın diğer bileşenlerine karşı veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Şiddetli hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve çarpıntının eşlik ettiği hastalığınız varsa,
 • Şiddetli koroner arter hastalığınız (kalbi besleyen damarlar ile ilgili) hastalıklarınız varsa
 • Şiddetli böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda,
 • A-ferin sinüs tedavisine başlamadan 2 hafta öncesinde ya da halen Monoamino Oksidaz (MAO) inhibitörleri (bir çeşit antidepresan) grubundan kullanıyorsanız,
 • Furazolidon içerikli ilaç kullanıyorsanız,
 • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar)  ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokerlerle kullanım,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa neden olabilmektedir),)
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Şiddetli derecede karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa, bunlar gibi durumlarda A-ferin sinüs kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

12 yaş altı çocuklarda A-ferin sinüs kullanılmamalıdır.

A-FERİN SİNÜS’ÜN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kalp hastalığı, kalp ritim bozukluğu, epilepsi (sara), astım, bronşit (bronş iltihabı), bronşektazi (bronş genişlemesi) gibi hastalıklarınız varsa.
 • Yüksek tansiyon hastalığınız varsa.
 • Prostat büyümeniz varsa.
 • Orta derecede karaciğer bozukluğu ve böbrek yetmezliği hastalıklarınız varsa, özellikle bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalıklarınız varsa.
 • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Eğer karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer belirtileri görülürse A-ferin sinüs kullanımı hemen durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölüme yol açabilen bir durum) ve torsades de pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) tanısı konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa.
 • A-ferin sinüs sersemlik yapabilir. Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol veya sakinleştirici ilaç kullanmayınız.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beyin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati [PRES]) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu [RCVS]) bildirilmiştir. Bunlara bağlı ortaya çıkabilen belirtiler; ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozuklukları sayılabilir. Bu olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve bulguları gelişirse psödoefedrin (yani A-ferin sinüs) kesilmelidir.
 • Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan basıncı yükselmesi ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygudurum bozuklukları tedavisinde kullanılan mokiobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin gibi ilaçları kullanıyorsanız.
 • 60 yaşın üzerindeyseniz.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Anemisi (kansızlığı) olanlarda, akciğer hastalıklarında, karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle belirtilerini giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.
 • Kilonuz normalin altındaysa, anoreksik iseniz ya da beslenme yetersizliğiniz varsa.
 • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüyse.
 • Alkol alıyorsanız günde 2 gr’dan fazla parasetamol alınmamalısınız.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenez enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • Halüsinasyonlar (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak), huzursuzluk, uyku düzensizliği, oluştuğunda A-ferin sinüs kullanımı kesilmelidir.
 • Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu gibi bir durum gerçekleştiğinde hemen doktorunuz ile görüşünüz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekebilir. Bu tür bir deri reaksiyonu oluştuğunda A-ferin sinüs’ü ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmayınız.
 • 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması durumunda parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.
 • A-ferin sinüs etkin maddelerinden parasetamol birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.
 • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enjeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), toksik epidermal nekroliz (ilaç ve çeşitli enjeksiyonlara bağlı gelişen deri hastalığı) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yaygın akıntılı döküntüler) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Sepsis (bakteri veya toksinlerin kana karışmasıyla oluşan klinik durum) gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir. Ciddi enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir. Metabolik asidoz belirtileri; derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek, mide bulantısı ve kusma, iştahsızlık.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

A-FERİN SİNÜS’ÜN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol kullanmayınız. Besinler parsetamol’ün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE A-FERİN SİNÜS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda A-ferin sinüs kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.

A-ferin sinis’ü ancak doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

EMZİRME DÖNEMİNDE A-FERİN SİNÜS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

A-ferin sinüs gerekli olmadıkça veya doktorunuz bu ilacı kullanmanızı gerek görmedikçe emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR A-FERİN SİNÜS KULLANABİLİR Mİ?

Dikkat gerektiren alet ve araba kullanımından veya tehlikeli etkinliklerden kaçınılmalıdır.

A-ferin sinüs sersemlik, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir.

A-FERİN SİNÜS’ÜN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

A-ferin sinüs, kinolin sarısı içerdiği için alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE A-FERİN SİNÜS KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-ferin sinüs etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • A-ferin sinüs’ün burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması durumunda bazen tansiyon yükselmesi görülebilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. A-ferin sinüs sakinleştirici ilaçlarla kullanılmamalıdır.
 • Moklobemid ile birlikte kullanıldığında hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yüksekliği) riski vardır.
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanıldığında kalp ritim bozukluğu riskini arttırır.
 • Ergot alkolidleri (ergotamin ve metiserjit [migren tedavisinde kullanılır]) ile birlikte kullanıldığında yan etki riskini arttırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte kullanıldığında hipertansiyon riskini arttırır.
 • Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini arttırır.
 • Mide boşalmasında gecikme yapan ilaçlar (örn. propantelin, vb.) mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. metoklopramid gibi), karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar; fenitoin, fenobarbital, karbamazepin gibi antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar; kloramfenikol, rifampisin gibi, bazı antikoagülan ilaçlar; varfarin ve kumarin gibi, çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (ADS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç; zidovudin, bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç; domperidon, sarı kantaron (St John’s Wort/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar, yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içeren ilaçlar, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar; tropisetron ve granisetron, diğer ağrı kesici ve antidepresan ilaçlar) gibi bazı ilaçlar ile birlikte kullanılması ve ilacı kullanırken alkol alınması durumunda yan etkiler artabilir.

Eğer, reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanmış iseniz, kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz ilaçları veya ilacı doktorunuza söyleyiniz. 

A-FERİN SİNÜS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş ve üzerindeki çocuklar ve erişkinlerde 6 saat arayla 1 tablet önerilir. 24 saatte 4 tablet aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

A-ferin sinüs sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletler bir miktar sıvı ( örn. bir bardak su) ile yutulmalıdır.

Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol kullanmayınız. Besinler parsetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

Çocuklarda A-ferin sinüs kullanımı:

12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda A-ferin sinüs kullanımı:

Yaşlılarda da erişkinlerde kullanıldığı şekilde kullanılmalıdır.

Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda A-ferin sinüs kullanımı:

Hafif ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle kalp damar hastalıklarının eşlik ettiği durumlarda dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parsetamol dozunun 2000 mg’ıbaşmaması gerekir.

Eğer, A-ferin sinüs’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gereken daha fazla A-ferin sinüs kullandıysanız:

A-ferin sinüs aşırı dozajında önerilen dozlarda görülen istenmeyen etkilere ilaveten halsizlik, baş dönmesi, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), güçsüzlük, kasların gerginliğini yitirmesi, solunum yetmezliği, deri ve mukoz membranlarda (ağız içi, burun içi, mide, bağırsak, vajina ve akciğer alanlarını döşeyen zarlarda) kuruluk, ateş yükselmesi, hiperaktivite (aşırı hareketlilik), titreme, nöbet, gerginlik, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon görülebilir. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında parasetamole bağlı karaciğer zehirlenmesi oluşabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir.

A-ferin sinüs aşırı dozda alındığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna veya Zehir Danışma Merkezine başvurulmalıdır.

A-ferin sinüs kullanmayı unutursanız: 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

A-ferin sinüs ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında bir etki bulunmamaktadır.

A-FERİN SİNÜS’ÜN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aşağıdakilerden biri olursa, A-ferin sinüs’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

Tüm ilaçlar gibi, A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazın nefes darlığına yol açacak kadar şişmesi (anafilaktik şok) gibi alerjik belirtiler,
 • Astım ve akciğerde nefes darlığına neden olacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm),
 • Kapte ritim bozukluğu,
 • İskemik kalp hastalığı,
 • Karaciğer işlev bozukluları,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları,
 • Deri döküntüsü,
 • Varsanı (gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak),
 • Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon),
 • Aspirin ya da benzeri non-steroid antienflamatuvar ilaçlar kullandığınızda nefes güçlüğü yaşamışsanız ve buna benzer belirtileri bu ilacı kullandığınızda da gördüyseniz,
 • Beklenmeyen morarma ve kanama görürseniz.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-ferin sinüse karşı ciddi alerjiniz var demektir ve acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetamole bağlı gelişen yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Uyku hali (somnolans)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma
 • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hisleri gibi duyusal bozukluklar (parestezi)
 • Bağırsak gazı,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Hazımsızlık.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetomole bağlı yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Uzun süreli kullanımlarda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiller nekroz),
 • Sindirim sisteminde kanmaya (gastrointestinal kanama).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetamole bağlı gelişen seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), Kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura).
 • Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı.

 • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut genarilize eksantematöz püstülozis) el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme),
 • Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon göstermesi (Stevens-johnson sendromu),
 • İlaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı (Toksik epidermal nekroliz [Lyell sendromu])
 • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan prasetamole bağlı gelişen çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranulositoz),
 • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni),
 • Alerjik reaksiyon belirtileri,
 • Aspirin ya da benzeri non-steroid antienflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyeti olan hastalarda bronkospazm,
 • Karaciğer işlev bozukluğu.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan parasetamole bağlı gelişen ve sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma,
 • Beyinde iltihaplanma (ensefalopati),
 • Uykusuzluk (insomni),
 • Pozitif alerji testi,
 • İnsan vücudu savunma siteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak görüp imha etmesi (immün trombositopeni).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı gelişen yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Asabiyet,
 • Uykusuzluk,
 • Sersemlik,
 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı, kusma.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı gelişen yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tutarsız aşırı davranış (ajitasyon),
 • Huzursuzluk,
 • İdrar yapmada güçlük (dizüri), idrar yapamama (üriner retansiyon),
 • Yorgunluk,
 • Telaş hali.

A-ferin sinüs’ün psödoefedrine bağlı gelişen seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Özellikle çocuklarda varsanı (olmayan şeyleri görmek veya duymak),
 • Kalp atım sayısında artış (taşikardi), kalp atımı anormalliği (palpitasyonlar),
 • Kan basıncında artış,
 • Döküntü,
 • Alerjik egzama (alerjik dermatit).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan psödoefedrine bağlı gelişen ve sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kaygı, endişe (anksiyete),
 • Baş ağrısı,
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite).

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan tiriprolidine bağlı gelişen çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Rahatlama (sedasyon),
 • Uyuşukluk.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan tiriprolidine bağlı gelişen yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ağız, burun ve boğaz kuruluğu,
 • Dikkat bozukluğu,
 • Anormal koordinasyon,
 • Sersemlik.

A-ferin sinüs’ün içeriğinde bulunan tiriprolidine  bağlı gelişen ve sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Deri döküntüsü,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • İdrar yapamama (üriner retansiyon),
 • Bulantı, kusma dahil mide ve bağırsak sistemi bozuklukları,
 • Akciğer, bronş salgılarında kıvam artışı,
 • Bulanık görme,
 • Aşırı uyarılma (artan enerji,
 • Asabiyet, huzursuzluk),
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon),
 • Kabus görme,
 • Varsanı (halüsinasyon).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında bahsi geçen veya geçmeyen herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www. titck.gov.tr sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirimi ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

A-FERİN SİNÜS’ÜN SAKLANMASI

 • A-ferin sinüs tablet çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
 • A-ferin sinüs tablet 25°C’nin altında, kuru bir yerde, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • A-ferin sinüs’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra A-ferin sinüs’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz A-ferin sinüs’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanmadığınız hiç bir ilacı çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.

A-FERİN SİNÜS’ÜN FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Prasetamol’ün farmakodinamik özellikleri: Parasetamol güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Etkisini merkezi prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir ve etkisi oral uygulamadan 30 dakika sonra başlar. Trombosit agregasyonu ve protrombin yanıtı üzerine etkisi yoktur.

Tiriprolidin’in farmakodinamik özellikleri: Triprolidin H1-histamin reseptörlerini antagonize ederek antihistaminik etki gösterir. Yetişkinlerde tek doz 2,5 mg triprolidin uygulanmasından sonra, histaminin yol açtığı kızarıklık ve kabartıları antagonize etmesi ile görülen etkisi 1-2 saatte başlar. Psödoefedrinle birlikte kombine olarak rinit, alerji ve soğuk algınlığına bağlı semptomları ortadan kaldırır.

Psödoefedrin’in farmakodinamik özellikleri: Psödoefedrin nazal ve sinüs konjesyonunu gideren doğrudan ve dolaylı etki gösteren sempatomimetik bir maddedir. Damar düz kaslarındaki etkisini alfa adrenerjik reseptörleri uyararak gösterir. Oral alımdan sonra dekonjestan aktivitesi 30 dakikada başlar ve bu etki en az 4 saat sürer.

A-FERİN SİNÜS’ÜNFARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ

Parasetamol’ün farmakokinetik özellikleri: Prasetamol oral yoldan kullanıldığında hızla emilir ve 1-2 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Vücut sıvılarına uniform dağılır ve %15-25’i proteinlere bağlanır. Plazma yarılanma ömrü 2-4 saat arasındadır. Emilim hızı gastrik boşalmaya bağlıdır. Biyoyararlanımı %60-98 arasında değişmektedir. Alınan parasetamolün %25’i karaciğerden ilk geçişte metabolize olmaktadır. 1/3’ü değişmemiş olarak %80’i ise biyolojik olarak inaktif lukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılmaktadır.

Triprolidin’in farmakokinetik özellikleri: Triprolidin oral alımdan sonra iyi absorbe olur ve karaciğerde metabolize olur. Yarılanma ömrü 5 saattir. İnsanda verilen dozun sadece %1 ’inin 24 saatlik bir süre içinde değişikliğe uğramamış triprolidin olarak dışarı atıldığı kaydedilmiştir. Eliminasyon yarı ömrü 2.1-5 saattir.

Psödoefedrin’in farmakokinetik özellikleri: Psödoefedrin karaciğerde %10-30 oranında N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine metabolize olur. Psödoefedrin ve aktif metaboliti %70-90 oranında böbrekler yoluyla atılır. Eliminasyon yarı ömrü 9-16 saattir. İdrar asitleştirildiğinde psödoefedrinin idrar yoluyla atılımı hızlanmaktadır. Tersine pH arttıkça ise atılım yavaşlamaktadır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git