Enfeksiyon Hastalıkları

A-ferin Sinüs Tablet Nedir? A-ferin Sinüs İlacının Yan Etkileri

A-ferin sinüs tablet soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı nazal konjesyonun giderilmesinde kullanılır.

A-ferin sinüs tablet kullanım talimatı

 1. A-ferin sinüs tablet’in fomülü : Her film kaplı tablet; parasetamol 500 mg, psödoefedrin hidroklorür 30 mg, triprolidin hidroklorür 1,25 mg içerir.
 2. Boyar madde : Titanyum dioksit (E171), üuinolin Yellovv ws. Al Lake (E104), indigo Camiine Al Lake (E132) içerir.

A-ferin sinüs tablet’in farmakolojik özellikleri

Aferin sinüs tablet hangi hastalıklarda kullanılır

Aferin sinüs tablet hangi hastalıklarda kullanılır

Farmakodinamik özellikler : Parasetamol güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Etkisini merkezi prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir ve etkisi oral uygulamadan 30 dakika sonra başlar. Trombosit agregasyonu ve protrombin yanıtı üzerine etkisi yoktur.

Triprolidin, H1-histamin reseptörlerini antagonize ederek antihistaminik etki gösterir. Yetişkinlerde tek doz 2,5 mg triprolidin uygulanmasından sonra, histaminin yol açtığı kızarıklık ve kabartılan antagonize etmesi ile görülen etkisi 1-2 saatte başlar. Psödoefedrinle birlikte kombine olarak rinit, alerji ve soğuk algınlığına bağlı semptomları ortadan kaldırır. Psödoefedrin, nazal ve sinüs konjesyonunu gideren doğrudan ve dolaylı etki gösteren sempatomimetik bir maddedir. Damar düz kaslarındaki etkisini alfa adrenerjik reseptörleri uyararak gösterir. Oral alımdan sonra dekonjestan aktivitesi 30 dakikada başlar ve bu etki en az 4 saat sürer.

Farmakokinetik özellikler : Parasetamol; oral yoldan kullanıldığında hızla emilir ve 1-2 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Vücut sıvılarına uniform dağılır ve %15-25’i proteinlere bağlanır. Plazma yarılanma ömrü 2-4 saat arasındadır. Emilim hızı gastrik boşalmaya bağlıdır. Biyoyararlanımı %60-98 arasında değişmektedir. Alınan parasetamolün %25’i karaciğerden ilk geçişte metabolize olmaktadır. 1/3’ü değişmemiş olarak %80’i ise biyolojik olarak inaktif lukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılmaktadır.

Triprolidin, oral alımdan sonra iyi absorbe olur ve karaciğerde metabolize olur. Yanlanma ömrü 5 saattir. İnsanda verilen dozun sadece %1 ’inin 24 saatlik bir süre içinde değişikliğe uğramamış triprolidin olarak dışarı atıldığı kaydedilmiştir. Eliminasyon yarı ömrü 2.1-5 saattir.

Psödoefedrin, karaciğerde %10-30 oranında N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine metabolize olur. Psödoefedrin ve aktif metaboliti %70-90 oranında böbrekler yoluyla atılır. Eliminasyon yarı ömrü 9-16 saattir. İdrar asitleştirildiğinde psödoefedrinin idrar yoluyla atılımı hızlanmaktadır. Tersine pH arttıkça ise atılım yavaşlamaktadır.

A-ferin sinüs tablet hangi hastalıklarda kullanılır? (Endikasyonları)

 1. A-ferin sinüs tablet soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı nazal konjesyonun giderilmesinde kullanılır.
 2. Soğuk algınlığına bağlı ağrılar, baş ağrısı, ateş, burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı hissinin giderilmesinde kullanılır.
 3. Saman nezlesinin (gözlerde sulanma, kaşıntı) semptomatik tedavisinde kullanılır.

A-ferin sinüs tablet kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (kontrendikasyonları)

 1. A-ferin sinüs tablet etken maddelerinden birine karşı aşırı duyarlık halinde kullanılmamalıdır.
 2. Monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü ilaç alanlarda veya son 2 hafta içinde almış olanlarda, şiddetli hipertansiyonu veya şiddetli kalp hastalığı olanlarda kontrendikedir (sakıncalıdır).
 3. Ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.
 4. Amfizem, kronik bronşit, benign prostat hipertrofisi (prostat büyümesi), alkol bağımlılığı olan hastalarda hekim önermedikçe A-ferin sinüs tablet kullanılmamalıdır.
 5. Bir antibakteriyel ajan olan furazolidon belirgin MAO inhibisyonu yaptığından A-ferin sinüs film tablet ile kullanılmamalıdır.

A-ferin sinüs tablet kullanımı için uyarılar/önlemler

 1. Bir aşırı duyarlılık halinde ilaç alımı kesilmelidir. Psödoefedrinin normotansif hastalarda herhangi bir presör etkisi bulunmamakla birlikte, hipertansif hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sinirlilik, sersemlik, uyku hali ortaya çıkar ise ilaç alımı kesilmelidir.
 2. İlaç kullanımına rağmen ateş 3 günde, ağrı 10 günde düzelmiyorsa, ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır.
 3. A-ferin sinüs film tablet’in kullanımı sırasında, alkollü içecek ve sedatif trankilızan ilaçlar kullanılmamalıdır.
 4. Alkol bağımlılığı olanlar, parasetamolün karaciğer hasarı yapabileceği konusunda uyarılmalıdır. 60 yaş üzerindeki hastalarda, hipertansiyonu, hipertiroidizmi, diabetes mellitusu, kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokomu veya prostat hipertrofisi (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 5. Uzun süreli A-ferin sinüs tablet kullanmaktan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 6. Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeni ile günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

A-ferin sinüs tablet kullanılmaması gereken durumlar

 1. Dikkat gerektiren alet ve araba kullananlar A-ferin sinüs tablet kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalı ya da kullanmamalıdır.
 2. Gebelik kategorisi C’dir. Yapılan hayvan çalışmalarında gözlenen teratojenik ve embriyosidal etkiler nedeni ile hamilelikte ve laktasyonda kullanımı önerilmemektedir.
 3. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

A-ferin sinüs tablet’in yan etkileri (advers etkiler)

 1. Özellikle önerilen dozun üzerinde alındığında sinirlilik, uyku hali görülebilir.
 2. Çocuklarda eksitabiliteye neden olabilir.

A-ferin sinüs tablet’in ilaçlar ile etkileşimi ve diğer etkileşimleri

MAÖ inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörü kullanan hastalar, ilaç alımını kestikten 2 hafta sonra A-ferin® sinüs film tablet’i kullanabilirler.

Alkol, sedatif ve trankilizan, A-ferin® sinüs film tablet’in sedatif etkisini artırabileceğinden, eş zamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır.

A-ferin sinüs tablet nasıl kullanılır? (Kullanım şekli ve dozu)

12 yaş ve üzerindeki çocuklar ve erişkinlerde 6 saat arayla 2 tablet önerilir. 24 saatte 8 tablet aşılmamalıdır. 12 yaş altında kullanımı önerilmez.

A-ferin sinüs tablet doz aşımı : Parasetamol yüksek dozda alındığında bazı hastalarda hepatotoksisiteye neden olabilir. Aşırı dozajın erken semptomları bulantı, kusma, genel kırıklık ve diaforezisdir. Erişkin ve adolesanlarda 10 gramın altındaki alımlarda hepatik toksisite nadiren bildirilmiştir. Psödoefedrin aşırı dozajının semptomları anksiyete, taşikardi ve/veya hipertansiyondur. Aşırı dozaj semptomları 4-8 saat içinde belirip genellikle geçici olup tedavi gerektirmez. Triprolidin toksisitesi akut alımdan sonra birkaç saat içinde ortaya çıkıp antihistaminik-antikolinerjik zehirlenmesi gibi tedavi edilir.

Aşırı dozda alındığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna veya Zehir Danışma Merkezine başvurulmalıdır.

A-ferin sinüs tablet nasıl saklanır? (Saklama koşulları)

 1. A-ferin sinüs tablet 25°C’nin altında, kuru bir yerde, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
 2. A-ferin sinüs tablet çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

İlaçlar ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Etol fort tablet nedir ve neden kullanılır
 2. Otrivine burun spreyi neden ve nasıl kullanılır
 3. Apranax fort tablet neden ve nasıl kullanılır
 4. Voltaren tablet neden ve nasıl kullanılır
 5. Benexol B12 tablet neden ve nasıl kullanılır
 6. Majezik tablet neden ve nasıl kullanılır
 7. Prednol tablet neden ve nasıl kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git