Hastalıklar ve Tedaviler

Mitral Kapak Prolapsusu Nedenleri Ve Belirtileri

mitral-kapak-nedir
Mitral kapak prolapsusu (MVP), bir yada her iki kapakçığın sistol sırasında sol atriuma bombeleşmesi ile karakterize bir kapak hastalığıdır. Mitral kapakta çökme veya sarkma olarakta adlandırılır. Ayrıca, barlow sendromu ve fllopy mitral kapak sendromu gibi farklı isimler ile de tanımlanmıştır.

Mitral kapak prolapsusu tedavisi

Mitral kapak prolapsusu (MVP), bir yada her iki kapakçığın sistol sırasında sol atriuma bombeleşmesi ile karakterize bir kapak hastalığıdır. Mitral kapakta çökme veya sarkma olarakta adlandırılır. Ayrıca, barlow sendromu ve fllopy mitral kapak sendromu gibi farklı isimler ile de tanımlanmıştır.

Nedeni kapak yapraklarının ya da bu yaprakların düz durmasını sağlayan bağlantı yapıların doğumsal yada sonradan oluşan doku hastalıklarından zayıf düşmesidir. Mitral kapak prolapsusu, sadece kapakları etkileyen izole bir lezyon olarak (primer mvp) gelişebileceği gibi mitral kapak yapısını etki eden gelişmeler (sekonder mvp) ile de ilişkili olabilir. Vakaların geneli primer tiptedir ve nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Mitral kapak prolapsusun belirtileri, hastaların geneli asemptomatik (belli bir belirti göstermez) ve fizik muayenede herhangi bir anormal bulguya rastlanmaz. Mitral kapak prolapsusu ile ilşkili olan yaygın görülen şikayetler, çarpıntı, atipi göğüs ağrısı, dispne (nefes darlığı), egzersiz sırasında çabuk yorulma, yorgunluk, senkop benzeri bir durum (bayılma ya da bayılma hissi), postural orthostaz (ani tansiyon düşmesi), kaygı ve panik atak gibi bazı belirtilere neden olmaktadır. Ayrıca, mitral kapak prolapsusu olan hastalarda migren tipi baş ağrısı görüldüğü bildirilmiştir.

Mitral kapak prolapsusu teşhisi

Mitral kapak prolapsusu tanısını koymak için, öncelikle fizik muayene yapıldığında endokardiyal üfürüm duyulur ve genellikle birinci ve ikinci kalp sesi normaldir. Ön arka ve yan göğüs grafileri normal olup, eğer orta ve ya şiddetli derecede mitral yetersizlik var ise sol atrium ve sol ventrikülde genişleme ile beraber pulmoner venöz konjesyon görülebilir.

Ayrıca , mitral kapak prolapsusu tanısında kullanılan diğer yöntemler ekokardiyografi ve elektrokardiyografi yöntemleri de tanıda kullanılır. İki boyutlu eko ve dobler ekokardiyografi tekniklerindeki gelişmeler sayesinde eşlik eden başka bir kardiyovasküler hastalığın olmadığı durumlarda mitral kapak prolapsusu olan hastalarda kalpkaterizasyonu ve anjiyokardiyografi yapılmasına gerek duyulmayabilir.

Mitral kapak prolapsusu tedavisi

Mitral kapak yerleştirilmesi

Mitral kapak yerleştirilmesi

Mitral kapak prolapsusu tedavisinde, incelmiş, gevşemiş mitral kapakçığı ve ya mitral yetersizliği olan hastalar ciddi komplikasyonların gelişimi açısından risk altında bulunmaktadır. Bu yüzden, bu hastalar göğüs radyografisi eko, 24 saatlik holter monitorizasyonu sonuçlarına göre takip edilmeleri gerekmektedir.

Sol ventrikül diskfonksiyonu (işlevinin bozulması) ile beraber şiddetli mitral yetersizliği olan hastalarda mitral kapak çıkartılıp, yerine protez kapak takılması gerekebilir. Bazı bilgilere göre doktorların çoğu mitral kapak prolapsus hastalarına endokardit profilaksisi önermektedir. Ciddi ventriküler disritimlerine (normal olmayıp, düzenli atan kalp ritmi) olan ya da bu duruma bağlı semptomları bulunan hastalarda beta-blokerler iyi neticeler vermektedir.

Mitral kapak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Mitral kapak darlığı nedenleri ve tedavisi
  2. Mitral kapak yetmezliği nedenleri ve tedavisi
  3. Mitral kapak tamiri nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git