Hastalıklar ve Tedaviler

Kalp Damar (Koroner Arter) Hastalıkları Tedavisi

kalp-damar
Koroner arter hastalığı tanısı konan hastalar için bazı genel tedavi yöntemleri kullanılır. Koroner damar sisteminde kalp krizi oluşturacak kadar fazla darlık bulunmayan veya damar yapısı çok kötü durumda olup, ameliyat yapılması riskli olan hastalarda ilaç tedavisi uygulanır. Bu tedavi yönteminin içinde aspirin tedavisi de bulunur ve tansiyon, kolesterol ilaçlarının da düzenlenmesi gerekir.

Koroner arter (kalp damar) hastalığında tedavi yöntemleri

Koroner arter hastalığı tanısı konan hastalar için bazı genel tedavi yöntemleri kullanılır. Koroner damar sisteminde kalp krizi oluşturacak kadar fazla darlık bulunmayan veya damar yapısı çok kötü durumda olup, ameliyat yapılması riskli olan hastalarda ilaç tedavisi uygulanır. Bu tedavi yönteminin içinde aspirin tedavisi de bulunur ve tansiyon, kolesterol ilaçlarının da düzenlenmesi gerekir.

Koroner arter hastalığında kullanılan ilaçlar, koroner arterleri genişletilerek veya kalbin oksijen ihtiyacını azaltarak anjina pektoris (göğüs ağrısı) ataklarında azalma sağlayabilir. Ayrıca kanı sulandıran ve pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar, enfarktüs geçirme riskini en aza indirmekte kullanılırlar. Göğüs ağrısını tetikleyen bazı hareketlerden 5 dakika önce alınan dil altı damar genişletici ilaçlar ağrı girmesine engeller ya da ağrı var ise hafifletmeye yarar.

Kalp damar hastalıkları tedavisinde anjiyoplasti yöntemi

Kalp damar hastalarında uygulanan perkütan yöntemlerdenkoroner anjiyografi tedavi yöntemi koroner anjiyografi sonucunda, hastalıklı damara balon uygulaması kararı verilen hastalara aynı seansta işleme devam ederek ya da daha sonraki girişimde daralmış veya tıkalı damarı açmak amacı ile uygulanan tedavi yöntemi olarak kullanılır. Balon dilatasyon balonla genişletme işlemi kardiyak katerizasyon labratuvarında, anjiyografi işleminde kullanılan kateterler, ince uzun yumuşak plastik tüplere benzeyen bu işlem için yapılmış kateterler kullanarak uygulanır.

Anjiyoplasti işleminin ilk bölümü koroner anjiyografiye benzeyip, lokal anestezi altında uyanıkken damar içinde daralmış bölgeye özel üretilmiş balonun kontrollü bir şekilde şişirilmesi ile darlığın açılması sağlanır. Balon şişirildiğinde plakları arter duvarına doğru iter ve balon çıkarıldıktan sora, tıkalı damardan yeniden kan akışı sağlanır. Bu işlem genelde 1 saatten daha az sürüp, uzun süre ilaç tedavisi gerektirmez ve hasta başka bir sorun çıkmadığı taktirde ertesi gün hastaneden çıkabilir.

Kalp damar hastalıkları tedavisinde koroner stent yöntemi

Kalp damar hastalığı tedavisi

Kalp damar hastalığı tedavisi

Diğer bir perkütan işlem isekoroner stent tedavisi, balon tedavisinde ortaya çıkan bazı zorlukları gidermek ve açılmış olan damarda daha iyi kan akımını sağlamak amaçlı koroner stentler yaklaşık 12-13 yıldır kullanılmaktadır. Koroner stent çelik tel kafes koroner damarlarında balon tedavisi ile yeteri kadar açıklık elde edilemeyen ya da balon işlemi sonrasında damarın içinde yırtılma oluşanhastalarda bu problemleri gidermek için uygulanan bir yöntemdir. Stent balon üzerine yerleştirilir ve damarın içinde balon şişirildiğinde damar içi duvarına monte edilmiş olur.

Daralmış bölgenin mesafesine göre bir veya daha fazla stent takılabilir. Bir kaç hafta sonra bu stentlerin üzeri endontel tabakası ile kapanır ve stent yaşam süresince orada kalır. Son yıllarda teknolojinin sayesinde daha iyi ve daha kaliteli stentlerin üretilmesi ile bu işlem sayasinde bypass uygulaması gereği daha az duyulur. Balon ve stent yönteminde başarı oranı yüzde 65-99 civarında olup 6 ay sonrasında yüzde 20-30 arasında tekrar daralma oluştuğu görülmüştür. Geliştirilmiş ilaç kaplı stentlerde bu oran yüzde 8-15 arlığında değişmektedir. Stent içinde daralma oluşur ise yeniden balon ya da stent uygulaması yapılabilir.

Kalp damar hastalıkları tedavisinde koroner bypass tedavisi

Kalp damar hastalıklarında bir başka tedavi yöntemi ise koroner bypass ameliyatıdır.Kalbin kendi damarlarındaki koroner arterler daralmanın ilerisine vücudun başka yerlerinden alınan damarlar ile damar köprüleri oluşturma işlemine (koroner bypass) ameliyatı adı verilir. Bu ameliyattan sonra, daralan damar sisteminde azaldığı görülen kan akımı normal seviyesine dönmektedir.

Koroner bypass ameliyatında kullanılan damarlar, bacak toplardamarları(safen ven) göğsün ön duvarını besleyen atardamar (internal mammarian artery) ya da kol atardamarları (radial artery) gibi vücudun bu damarları ile bu işlem yapılmaktadır. Fakat bu işlemdeki yöntem hastaya göre değişiklik gösterebilir. Bu yöntemde genelde atardamarların, toplardamarlara oranla daha uzun süre açık kaldığı gözlemlenmiştir.

Kalp damar hastalığı neden olur? Kalp damar hastalıkları teşhisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git