Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Ergenlerde Depresyon Neden Olur?

Ergenlik, pek çok değişimi beraberinde getiren bir süreçtir. Çocuk ergenlik döneminde fiziksel, sosyal, bedensel ve psikolojik olarak değişime uğrar ve bu dönem, duyguların çok yoğun yaşandığı çok inişli, çıkışlı bir dönemdir.

Ergenlik dönemi depresyon belirtileri ve tedavisi

Ergenlik, pek çok değişimi beraberinde getiren bir süreçtir. Çocuk ergenlik döneminde fiziksel, sosyal, bedensel ve psikolojik olarak değişime uğrar ve bu dönem, duyguların çok yoğun yaşandığı çok inişli, çıkışlı bir dönemdir.

Ergenlerde depresyon en çok görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Depresyon tanısı almış ergenlerin, hastalık öncesi dönemde sağlıklı ergenlere göre daha fazla stresli yaşam olaylarına maruz kaldıkları ve bu çocuklarda görülen belirtilerin tipi ve şiddeti ile stresli yaşam olayları arasında ciddi bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Ergenlikte depresyon nedenleri

Depresyonun nedenleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı olumsuz olaylar bazı çocuklarda depresif belirtilere neden olabilir iken, bazı çocuklarda benzeri olaylar depresyona neden olmaz. Depresyonun yoğunluğu da çocuktan çocuğa farklılık gösterir.

Bazı çocuklar olumsuz olaylara karşı daha güçlüdür ve çocuk daha kolay başa çıkabilir. Bazı çocuklar ise daha güçsüzdür ve çocuk olaylar ile başa çıkamaz. Ergenlik döneminde bazı temel nedenler depresif duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Örneğin, çocuğun sevdiği birini kaybetmesi, aile içindeki çatışmalar, çok sevdiği bir arkadaş grubundan uzaklaşması, bulunduğu yerden taşınma, okulunu veya öğretmenini değiştirme, anne ve babanın boşanması, öğrenme problemi yaşaması, kişisel yatkınlık, ailesel yatkınlık, kardeş doğumu gibi olumsuz olaylar çocuğun depresyona girmesine yol açabilir.

Ergenlikte depresyona neden olan diğer faktörler ise çocuğun sosyal destek görmemesi, kendisini çok yalnız hissetmesi, aile içindeki tartışmalara çok fazla maruz kalması, çocuğun ailesi ile ilişkilerinin iyi olmaması, çok fazla reddedilmesi, kimsenin kendini anlamadığını düşünmesi gibi birçok etken ergende depresyona neden olabilir.

Aileler çocuklarının bu döneminde yaşadığı duygu durum değişiklerini, fiziksel değişiklerini göz önünde bulundurarak yaklaşım göstermelidir. Eğer tam tersi olur ise çocuk anlaşılmadığını düşünür ve kendini yalnızlığa doğru iter ve bu yalnızlık, çocukta daha çok depresyona neden olur. .

Ergenlikte depresyon belirtileri

Ergenlikte depresyon belirtileri

Ergenlikte depresyon belirtileri

Ergenlik döneminde depresyon belirtileri bireyin hayat kalitesini düşürmesi ile kendini gösterir. Çocuk yoğun bir mutsuzluk ve umutsuzluk duygusu yaşar ve aynı zamanda çok huzursuz ve gergindir.

Çocuğun okul performansı, okul başarısı düşer. Çocuğun yalnız kalma isteği artar ve odasında daha fazla zaman geçirir. Çocuğun iştahı çok artar ya da çok azalır ve çocukta çok kilo artışı veya kilo kaybı gibi beslenme bozuklukları ortaya çıkabilir.

Çocuk anne ve babası ile vakit geçirmek istemez. Çocukta uyku düzeni değişir ve çok fazla ya da çok az uyuyabilir. Konuşmaktan hoşlanmaz ve ilgi duyduğu alanlara karşı ilgisiz davranır. Çocukta enerji kaybı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, öfkeli olma, eleştirilere dayanamama, Madde veya sigara kullanma, evden kaçma düşünceleri gibi belirtilerin hepsi depresyon belirtileri olabilir.

Çocukta bu gibi belirtilerin hepsi bir arada olduğunda çocuğun bir piskoloji veya psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Depresyon kendiliğinden geçen bir duygu durum bozukluğu değildir. Çocuk depresif belirtiler gösterdiğinde bu belirtilerin büyük bir kısmı gün boyunca sürüyor ise mutlaka bir psikiyatri uzmanından destek alınmalıdır.

Ergenlikte depresyon tedavisi

Ergenlik döneminde çocukta depresyon belirtileri ortaya çıktığında ilk yapılması gereken yöntem çocuğun bir psikoterapi sürecinden geçmesidir. Psikoterapi sürecinde en etkili olan yöntemlerden biri bilişsel davranış terapisi adı verilen bir terapi yöntemidir.

Bilişsel davranış terapisinde çocuğun, kendisi ve hayatı ile ilgili düşünceleri, çevresi ile ilgili düşünceleri üzerinde çalışılır. Depresyonda olan bir ergenin kendi ile ilgili düşünceleri çok olumsuzdur. Çocukta değersizlik, sevilmezlik düşünceleri çok yoğundur ve bu durum hem benlik saygısını hemde özgüvenini ciddi derecede zarar verir.

Psikoterapi bu düşüncelerin ele alındığı, yeniden yapılandırıldığı, daha gerçekçi bir hale getirildiği bir süreçtir. Bilişsel davranış terapisi depresyonda olan ergen için oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Eğer çocukta depresyon çok şiddetli ise psikoterapi tedavisinin yanı sıra ergen psikiyatristi ile işbirliği yapılır.

Ergen psikiyartristi, çocuğun ilaç tedavisine ihtiyacının olup olmadığını değerlendirir ve ilaca ihtiyaç var ise hem psikoterapi tedavisi hemde ilaç tedavisi bir arada uygulanarak bu sürecin daha kısa sürede atlatılması ve tedavinin daha kalıcı olması sağlanır. Bu dönemde tavsiye üzerine ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü başka birine verilen depresyon ilacı başka birine uygun olmaz.

Ergenlik depresyonu için tedavi gerekir mi?

Depresyon tedavisi

Depresyon tedavisi

Çocukta mutsuzluk çok uzun sürüyor ise, duygu durumunda değişmeler gözlenmiyor ise, genel olarak olumsuz duygular ve olumsuz davranışlarda bulunuyor ise çocuğun depresyon için tedavi görmesi gereklidir.Bu sürecin kendi haline bırakılması durumunda çocukta olumsuz duyguların ve çocuğa zarar veren davranışların devam etmesine sebep olur.

Çocuk daha fazla uyur ya da daha az uyur, okul başarısı iyice düşer, kilo alır ya da zayıflar, çocuğun sosyal yaşamı daha kötüye gider, daha da kötüsü çocuğa intihar etmeye kadar gidebilen psikolojik sorunlara yol açar. Bu nedenle bu sürecin kendiliğinden düzelmesini beklemek hiç doğru değildir.

Özellikle depresyon belirtileri yaşayan ergen intihar düşünceleri düşünüyor ise, daha önce bu tip bir girişimde bulunmuş ise aile içinde çok fazla kavgalar, çatışmalar var ise bu çocuklar intihar girişimi açısından risk grubundadır. Bu nedenle bunlar göz önünde bulundurulmalı ve aile bu durumları çok dikkat etmelidir.

Aileler ergenlik depresyonuna karşı nasıl önlemler almalı?

Aileler, çocukları herhangi bir depresif belirti gösteriyor ve bu durum bir hafta on gün süresince pek çok belirtinin bir arada görülmesi şeklinde gözleniyor ise mutlaka bir uzmandan destek almalıdır. Bu kadar belirti gösteren süreçler kendiliğinden geçmez.

Çocuğun duygu durumu hafiflese de, olumsuz düşünceleri azalsa da bu durum ileri ki dönemlerde tekrarlama gösterir çocuğun yetişkinlik dönemindeki yaşımını da olumsuz etkiler. Bu nedenle bu tür durumlar daha kalıcı şekilde tedavi edilmelidir. Bu sayede çocuğun yetişkinlik döneminde depresyona girme riski daha az olur.

Fakat bu durumlar kendi haline bırakıldığında yetişkinlik döneminde tekrarlar ve kişiyi tekrar rahatsız eder. Bu tür belirtiler gözlenen çocuklarda en kısa zamanda tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Ailelerin yapması gereken, çocukları ile ergenlik döneminde daha fazla yakından ilişkili olmalarıdır.

Ergenlik depresyonu ile karışan ergenlik özellikleri

Ergenlik dönemi doğal bir süreçtir ve hastalık değildir. Ergenlik dönemini özel kılan, ergenin çocukluktan yetişkinliğe doğru adım atmaya hazırlandığı ve sosyal, fiziksel ve ruhsal değişiklikleri yoğun olarak yaşadığı bir dönem olmasıdır. Ergen çocukluk çağından o güne kadar getirdiği birikimler ile kendini birçok alanda yapılandırır iken, bu süreçte çalkantılı dönemler geçirebilir.

Ergenlik depresyonu ile benzer özellik gösteren ergenlik belirtileri, can sıkıntısı ve tedirginlik hissinde artış, hiç bir işle uzun süre uğraşmama, isteyerek bulaştığı işten çabuk sıkılma, coşku ve bezginlik arasında duygu ve davranış değiştirme, dikkatini toplamada güçlük çekme, okuduğunu anlamama, genel unutkanlık ve dalgınlık, derslerini dinlemediği ve çalışmadığı için okul başarısında düşüş, daha önce zevk aldığı şeylerden ve genel olarak zevk alamama veya daha az zevk alma gibi doğal ergenlik belirtileri, ergenlik depresyonu ile karışabilir. Bu nedenle ayırıcı tanı önemlidir.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Ergenlik nedir
  2. Tourette sendromu nedir
  3. Madde bağımlılığı neden olur
  4. Depresyon nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git