Depresyon Nedir

Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri

depresyon-nedir
Depresyon, toplumsal bir ruh sağlığı sorunudur ve toplum içinde son derece yaygın, çok az tanınan ve üzerinde çok fazla efsanenin döndüğü, yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu çok kritik bir durumdur. Depresyon kelime anlamı ile duygu çöküntü hali demektir. Depresyon bir rahatsızlık, hem biyolojik hem sosyal hemde bireyin kişisel özelliklerini ilgilendiren çok etmenli bir tablodur.

Depresyon nedenleri ve tedavisi

Depresyon, toplumsal bir ruh sağlığı sorunudur ve toplum içinde son derece yaygın, çok az tanınan ve üzerinde çok fazla efsanenin döndüğü, yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu çok kritik bir durumdur. Depresyon kelime anlamı ile duygu çöküntü hali demektir. Depresyon bir rahatsızlık, hem biyolojik hem sosyal hemde bireyin kişisel özelliklerini ilgilendiren çok etmenli bir tablodur.

Depresyon duygu hali bir çöküntünün en önemli belirtilerinden biridir. Duygu hali çöküntüsü (zevk alamama, genel isteksizlik) şeklinde tanımlanabilir. Aynı zamanda depresyon duygu hali çöküntüsünden başka düşünce yapısını ilgilendiren, bedensel biyolojik tabloları değiştiren ve davranışlar üzerinde etkisi olan bir rahatsızlıktır. Depresyona en sık eşlik eden diğer bir duygu şekli de bunaltıdır.

Depresyona neden olan hastalıklar

Depresyon sonuç olarak tıbbi bir tablodur. Depresyon, psikolojik bir görüntü, ilişkiler, yaşam ile çok bağlantılı olmakla beraber, beyin biyokimyasını ilgilendiren biyolojik bir ayağı olan da bir tablodur. Bu nedenle bazı tıbbi ve kronik rahatsızlıklar, özellikle merkezi sinir sistemini ilgilendiren birçok rahatsızlık orta ve uzun dönemde depresyona neden olabilir.

Bu rahatsızlıkların içinde birçok biyokimyasal endokrin sistemi ilgilendiren, ayrıca multisistem denilen vücudun birçok bölgesini tutan kronik hastalıklar iki boyutta depresyona sebep olabilir. Birincisi, B12 vitamini eksikliği ya da tiroid hastalıklarına neden olarak depresyona yol açabilir.

İkincisi ise, kronik ve zorlu hastalıklar çok ciddi işlev bozukluğu yarattığı için sosyal ve psikolojik olarak o birey üzerinde depresyonun gelişmesine yol açabilir. Bu durum çok önemli bir konudur. Çünkü altta yatan ciddi bir hastalık eğer depresyona zemin hazırlıyor ise bunlar çok iyi tespit edilmeli ve bunların da tedavisi yapılmalıdır.

Depresyon belirtileri

Depresyon toplumda sıkça kullanılan bir kelimedir. Birini moralsiz, keyifsiz gördüğümüzde depresyonda olup olmadığı sorulur. Fakat bahsedilen depresyon hastalık olan depresyondur. Hastalık olarak görülen depresyon en az iki hafta sürer.

Bu 2 hafta içerisinde birey umutsuz, karamsar, moralsiz, kederli ise, hayattan zevk almıyor ise, kişi eskiden sevdiği müzik dinlemeyi, eğlenmeyi, sinemayı gitmeyi, arkadaşları ile dışarı çıkmayı sevmiyor ise, çok sinirli ise, alıngan ise, yavaş yavaş herkesten uzaklaşmış ise, yalnız kalmak istiyor ise, kendisi ile ilgili suçluluk duyguları hissediyor ise, dalgın ve unutkan ise, çok kaygılı ise, intihar etmeyi düşünüyor ise bu kişi depresyonda denilebilir. Çünkü bu tip belirtiler depresyon belirtileridir.

Bunların dışında uyku bozukluğu, uykuya dalmakta zorlanma var ise, sabah kalktığında kişi kendini dinlenmiş hissetmiyor ya da çok erken uyanır ise, kişi kendine bakmıyor ise, koyu renk elbiseler giymeyi tercih ediyor ise, işe ve okula gitmek istemiyor ise, alkol ve madde kullanımına meyilli ise bunlarda depresyon belirtileri olabilir.

Depresyon teşhisi

Depresyon belirtileri

Depresyon belirtileri

Depresyonundiğer sıkıntılardan ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü doğal hayatın içinde bir insanın geçici bir süre yaşamdan keyif alamaması, sıkıntılı ve isteksiz döneminin olması yaşamın bir özelliğidir. Bu durum her zaman depresyon olarak görülmemelidir. Diğer çöküntülerden ayrılmasındaki birkaç kritik özellikleri vardır.

Bunlardan biri sıkıntının süresidir ve depresyon ve depresif duygu hali en az iki hafta sürer. Ayrıca depresyonun diğer moral bozukluklarından farkı, işlevsel anlamda insanın mesleki, sosyal ilişkiler anlamında belirgin zarar görmesi depresyon varlığını ayırt etmek için önemlidir.

Depresyonu tedavi etmek gerekir mi?

Günümüzde üzerimize düşen görevler çok fazla ve kent hayatı karmaşık ve hızlı yaşanmaktadır ve bu yaşamın içerisinde herkes birbirinden çok fazla bir şeyler beklemektedir. Bu yüzden depresyonun önlenmesi ve tedavisi kayıpları önlemek için önemlidir.

Depresyon çok geniş bir spektrum ile bakılmalı ve depresyon çok uç noktalara gider ve melankolik hale dönüşür ise istenmeyen kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle depresyon mutlaka tedavi edilmelidir.

Tedavi bireyin depresyonu anlamasına engel değildir. Erken dönemlerde depresyon teşhisini koymak zordur. Hafif depresyonlar uzun süre devam eder ise bireyin yaşamını önemli ölçüde etkiler. Bu yüzden depresyon belirtilerini yaşayan birey ya da bunu fark eden yakınları erken dönemde iyi bir psikiyatri uzmanına baş vurmalıdır.

Depresyon tedavisi

Depresyon bir rahatsızlıktır. Depresyon hem sosyal, hem tıbbi, hemde bireyin kişilik özelliklerini ilgilendiren çok etmenli bir tablodur. Fakat mümkün olduğunca tedavisi yapılması gereken bir durumdur. Depresyonun temel olarak iki türlü tedavisi vardır.

Birincisi psikoterapi denilen bireysel ya da grup düzeyinde konuşma ile ve tedavi ilişkisi oluşturmaya yönelik tedavilerdir.

İkincisi ise biyolojik depresyon tedavileridir. Biyolojik tedaviler ilaç tedavileridir. Bazı çok acil ve önemli durumlarda elektroşok tedavileri de uygulanır. Sonuç olarak depresyon, tedavi edilmediği taktirde çok ciddi sosyal, mesleki ve işlevsel kayıplara yol açtığı için o birey adına geri dönüşümü olmayan daha zor tablolara sebep olabilir.

Depresyon tedavisi ne kadar sürer?

Depresyon tedavisi hem psikoterapiler ile hemde ilaç tedavileri ile yapılır. İlaç tedavisi başladıktan sonra hastanın vereceği cevabın anlaşılması için 3-4 hafta kadar iyileşme için bir bekleme süresi vardır.

Depresyon tedavisinde ilaç tedavisinin süresi nedir? : Depresyon ilaç tedavisi ile tamamen düzelse bile, başka zorlaştırıcı şartlar söz konusu değil ise en az 6 ay kadar ilaç tedavisinin sürdürülmesi tekrar etmesini önlemek için çok önemlidir.

Yani tekrar depresyon yaşanmaması ve kalıcı bir tedavi için en az 6 ay kadar ilaç tedavisi sürdürülmelidir. Fakat tekrarlayan tablolar var ve aile öyküsünde bu tip sorunlar var ise bu tedavi süreci 12 ay veya 2 sene sürdürülebilir.

Depresyon tedavisinde psikoterapinin süresi nedir? : Psikoterapi tedavisine gelince, psikoterapiler çok geniş bir kavramdır. Depresyonda etkinliği kanıtlanmış psikoterapi yöntemleri de vardır.

Psikoterapi tedavisi kent insanının hızlı akan yaşamında bu hastalara çabuk etkili olabilecek bilişsel davranış terapileri denilen düşünce alışkanlıkları ve duygular üzerinde yönetim ve eğitim becerisi kazandırmaya yönelik psikoterapi tedavileri uygulanır. Bu yöntemler terapist ile baş vuran hasta arasındaki ilişkiye göre planlanır.

Depresyon tedavisinde ne tür ilaçlar kullanılır?

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, son 20-25 yılda önemli derecede gelişme göstermiştir ve bu insanların çalışmasına, yaşamını sürdürmesine mani olmayacak, onların yaşamlarını devam ettirirken iyi işlev göstermelerine imkan sağlayacak depresyon ilaçları da geliştirilmiştir.

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar iki ana grupta değerlendirilir. Birincisi trisiklik denilen antidepresanlar vardır ve bunlar biraz daha eski ilaçlardır. Fakat bu ilaçların etkinliği daha kuvvetlidir.

Depresyon tedavisinde birde yeni kuşak prozac ile başlayan ve bundan sonra yeni molekülerin geliştirildiği bir grup antidepresan ilaçlar da vardır.

Depresyon tedavisinde verilecek olan ilaç seçimi hastanın şikayetlerine, hastanın öyküsüne, hastanın biyolojik tablosuna ve birçok faktöre bağlı olarak bir seçim yapılması gerekir. Fakat bu ilaçların kulaktan dolma bilgiler ile kullanılmaması gereklidir. Bu ilaçları hastanın tanıdığı biri kullandı bende kullanayım düşüncesi ile kullanmak hiç doğru olmaz. Depresyon ilaçlarının mutlaka bir psikiyatrist tarafından verilmesi gereklidir.

Depresyon tedaviden sonra tekrarlar mı?

Depresyon tedavi sonrası tekrarlar mı

Depresyon tedavi sonrası tekrarlar mı

Depresyon, bir kökeni olan, bir sebebi olan klinik bir tablo değildir. Birbirine hiç benzemeyen, hem beyin kimyasını ilgilendiren hemde sosyal hayatı, insan ilişkilerini ilgilendiren çok etmenli bir psikolojik durumdur. Hastalık çok etmenli olduğu için, hastalığın seyri ve sonu da çok değişken olabilmektedir.

Bazı insanlar ailesel anlamda depresyona çok yatkındırlar. Depresyon bazı insanlarda genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bazı depresyon hastalarında durum beyin kimyası ile ilişkili olur iken, bazı insanlarda da direkt yaşamı ilgilendiren kayıplar, zorlanmalar ve karşısına çıkan engeller ile ortaya çıkmaktadır.

Hastanın genetik faktörü fazla ise depresyonun tekrar etme olasılığı daha fazladır. Bu durumda tedavi uzun süre devam ettirilmelidir.

Fakat bazı depresif tablolar ise hayatın içindeki kayıplar ile ortaya çıkan reaktif depresyon denilen duruma bağlı ortaya çıkan depresyon tablosudur. Bu reaktif denilen depresyon tipinin tedaviden sonra tekrar etme olasılığı daha düşüktür.

Eğer hastayı zorlayıcı, bir olay gelişmiş ise (ölüm, boşanma, iflas etme gibi ya da içinde yaşanan topluma bağlı tetikleyici faktörler gibi) bu etkenler düzelir ise o bireyin hayatında depresyon tekrar etmeyebilir. Ancak depresyonu tetikleyen beyinsel, metabolik veya genetik faktörler var ise hastalığın tekrar etme riski yükselir. Bu tür durumlarda nasıl bir tedavi planı yapılması gerektiğini hastanın doktoru karar verir.

Depresyonun iş hayatına etkisi nedir?

Depresyon tedavisi gören bireyin tedavi gördüğünü iş yerine bildirmeli mi denildiğinde, bu durumu bireyin çalıştığı ortama, işverenin anlama biçimine, hastanın bu konuyu nasıl taşıyıp taşıyamamasına bağlı birçok faktörü göz önünde bulundurarak doktor ve hasta birlikte karar vermelidir.

Psikiyatride çok önemli damgalanma denilen bir durum söz konusudur. Türkiye'de bireyler psikiyatri uzmanına zor baş vururlar. Bu nedenle birey bu durumu iş yerine bildirip bildirmeyeceğini doktoru ile birlikte kararlaştırmalıdır.

Eğer iş yeri şartları çok zorlayıcı ve işveren bu durumu anlayabilecek biri ise bu durum doğru bir dille iş yerine bildirilir ise hasta açısından daha rahatlatıcı olabilir. Fakat hasta bu durumu taşımakta zorlanıyor ise iş yerine bildirmemesi daha doğru bir tercih olabilir. Bu durumda iş yerindeki vakaya göre, hastanın durumuna göre tercih yapılır.

Depresyon önlenebilir mi?

Depresyonda olan hasta egzersiz yapmalı, yaşam tarzını düzenlemeli, eğer ağır şartlarda çalışıyor ise iş şartlarını azaltmalı veya kolaylaştırmalı, depresyonda olan bireyin alkol ya da madde, sigara kullanımı var ise bunlardan uzak durmalı, yalnız yaşayan bireyler bu dönemde ailelerinin yanında olmalı, depresyon sorunu olan kişi ile aileler tartışmaya girmemeye çalışmalı ve yardımcı olmalıdırlar.

Depresyonda olan hastanın uyku düzeni çok önemlidir. Geç yatan ya da az uyuyan bireyler depresyona meyillidir. Bu nedenle uyku düzenini sağlamak çok önemlidir. Mümkün ise kısa bir tatil yapmak depresyon riski altında olan kişilere faydalı olur. Depresyonda olan hastaya aile desteği önemlidir. Fakat bütün bu önlemlere rağmen bu durum aşılmaz ise mutlaka iyi bir psikiyatri uzmanına baş vurmak ve gerekli tedaviyi almak önemlidir.

Psikolojik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Anksiyete bozukluğu nedir
  2. Hamilelik depresyonu nedir
  3. Manik depresif (bipolar) bozukluk nedir
  4. Çocuklarda kardeş kıskaçlığı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git